Salarisadministratie zelf doen, samen doen of toch liever uitbesteden? Het is wat u wilt!

Humanwave is ontwikkeld met de ondernemer als uitgangspunt zodat de personeels- en salarisadministratie makkelijker, leuker en efficiënter wordt voor iedereen. Humanwave is de eerste HR-, salaris-, planning-, taken en uren app waar u echt mee uit de voeten kunt. Uw medewerkers kunnen met de humanwave app online 24/7 verlofdagen aanvragen, declaraties indienen, loonstroken opvragen, planning inzien en hun dossier bekijken. Humanwave biedt een volledig personeelssysteem waarbij planning, uren en de salarisadministratie volledig geïntegreerd zijn. Excelsheets worden met humanwave verleden tijd!

Wij bieden ten aanzien van de salarisadministratie de volgende opties:

Self Service (€6,- per actief contract):

Humanwave zal samen met u uw organisatie inrichten en opstarten *. Voor slechts 6,- euro per medewerker per maand beschikt u over alle HR en salaris functies van humanwave, wordt u precies op tijd herinnerd aan wat belangrijk is en delegeert u het werk automatisch. Het systeem geeft precies aan wat er moet gebeuren voor een correcte salaris afhandeling en wordt met regelmaat geactualiseerd aan de hand van de actuele wet- en regelgeving.

Support Service (€ 8,- per actief contract):

Onze salarisexperts zijn er voor u om u te ondersteunen bij al uw loonverwerkings en/of salaris specifieke vragen. Een expert van humanwave komt bij u langs om de organisatie in te richten en uw werknemers uitleg te geven over het systeem 1. De salarisexpert controleert voorafgaand aan de betaling of de salaris run compleet en correct is en maakt eventueel correcties (in overleg) bij onjuistheden. Daarna geeft de salarisexpert een seintje als de betalingen de deur uit kunnen. Na de salaris run verzorgt de salarisexpert de loonaangifte. Efficiënter te werk gaan met uw menselijk kapitaal van uw onderneming is vrijwel niet mogelijk!

Full Service (€ 10,- per actief contract):

Overtuigd van de voordelen van humanwave, maar geeft u de voorkeur om de verwerking uit te (blijven) besteden? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Onze salarisexperts nemen het volledige verwerkingsproces uit handen en u ontvangt keurig een betaalbestand. U hoeft alleen uw mutaties aan te leveren. Een expert van humanwave komt bij u langs om de organisatie in te richten en uw werknemers uitleg te geven over het systeem.

Switchen van Service?

Per jaar is het mogelijk om te switchen van service. Mocht u zich bijvoorbeeld heel comfortabel voelen en het zelf willen gaan doen dan zou van van het begin van het loonjaar kunnen switchen van Full service naar Self Service. Natuurlijk staan wij voor u klaar met raad en daad!

Self Service

€6,00*

Per actief contract
per maand
 Klant doet gehele HR en Salaris verwerking zelfstandig
 
 humanwave adviseert klant ten aanzien van de inrichting
 humanwave verstuurt de loonaangifte naar de Belastingdienst
 
 Klant kan 24/7 een beroep doen op de helpdesk van humanwave
 Verantwoordelijkheid HR en salarisadministratie: klant
 
 
 
 
 
 

Support Service

€8,00* **

Per actief contract
per maand
 Klant wordt door humanwave actief ondersteund bij de periodieke salarisverwerking en doet HR zelf
 
 Gezamenlijke inrichting van humanwave
 
 humanwave controleert voorafgaand aan de betaling of de salarisrun akkoord is
 
 Klant kan 24/7 een beroep doen op de helpdesk van humanwave
 humanwave maakt desgewenst correcties altijd in overleg
 humanwave verstuurt de loonaangifte naar de Belastingdienst
 Verantwoordelijkheid salarisadministratie: klant en humanwave
 Verantwoordelijkheid HR: klant

Full Service

€10,00* **

Per actief contract
per maand
 Salarisverwerking wordt door humanwave gedaan, klant besteed de periodieke salarisverwerking compleet uit aan humanwave en doet HR zelf
 Gezamenlijke inrichting van humanwave
 
 Klant levert periodiek de mutaties aan en humanwave verzorgt de rest tot en met loonaangifte en loonjournaalposten
 Klant kan 24/7 een beroep doen op de helpdesk van humanwave
 humanwave levert klant een betaalbestand aan
 
 humanwave verstuurt de loonaangifte naar de Belastingdienst
 Verantwoordelijkheid salarisadministratie: humanwave
 Verantwoordelijkheid HR: klant

* Met een minumum bedrag van €29,00 per maand. Opstartkosten vanaf 350 euro per dagdeel. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

** Conversie per medewerker zonder CAO € 20,-- en € 30,-- per medewerker met CAO