Voor heel veel medewerkers is de maand mei meestal een mooie maand omdat het vakantiegeld wordt uitbetaald. Om de uitbetaling van het vakantiegeld vlekkeloos te regelen, is het belangrijk dat u let op de volgende 3 zaken:

 

1. Handelt u conform de wetgeving minimum vakantiebijslag?

Als werkgever bent u verplicht om deze wet te volgen. Wij verwijzen u in deze ook naar onze andere tip (link site correct uitbetalen van vakantiegeld, hier moet u rekening mee houden  toevoegen).

In het kort komt wetgeving over de vakantiegeld uitkering hierop neer:

  • Als een medewerker meer dan 3 keer het minimumloon verdient (4654,80 euro) dan hoeft u geen vakantiegeld uit te betalen of een ander percentage af te spreken. Dit moet echter wel expliciet in de arbeidsovereenkomst staan en hier kan weer door de CAO van afgeweken worden.

  • Als een medewerker minder dan 3 keer het minimumloon verdient, dan heeft hij recht op minimaal 8 % vakantiegeld opgebouwd over het salaris en de periode van opbouw (bijvoorbeeld juni tot mei). Per CAO kan hier nog van afgeweken worden.

  • Een DGA (directeur grootaandeelhouder) of een stagiair hebben wettelijk gezien geen recht op vakantiegeld. U mag het aan ze uitkeren maar dit hoeft niet.

Er zijn nog andere varianten rond vakantiegeld zoals een all inclusive loon, echter in deze tip focussen we ons op vakantiegeld.

 

2. Is het opgebouwde vakantiegeld/reservering vakantiegeld juist?

  1. Voor medewerkers die meer dan een jaar in dienst zijn moet de opbouw van het vakantiegeld in orde zijn omdat er geen mutaties hebben plaatsgevonden

  2. U zou kunnen controleren of tussentijdse loonsverhogingen zijn meegenomen in de opbouw van het vakantiegeld

  3. Voor medewerkers die minder dan 12 maanden in dienst zijn, raden wij u aan te controleren of het opgebouwde bedrag correct is

  4. Bent u vanaf 1 januari 2017 gestart met een nieuw loonpakket dan doet u er goed aan om de opgebouwde tegoeden goed te controleren

 Uw huidige loonpakket of loonverwerker zou u aan de hand van een overzicht inzicht kunnen geven wat u in mei moet uitbetalen aan vakantiegeld.

 

3. Het bijzonder tarief percentage moet juist ingesteld staan.

Over het vakantiegeld moet het bijzonder tarief berekend worden. Dit houdt in dat de witte tabel voor bijzondere beloningen gebruikt moet worden in plaats van de witte maandtabel voor loonheffingen. Het percentage wordt berekend over het jaarloon van vorig jaar aan de hand van een jaarloon. U baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14 van de loonstaat.                                     

Er zijn hier 3 situaties mogelijk:                           

  1. U hebt de werknemer het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. U gaat dan uit van het loon dat de werknemer in dat jaar van u heeft gekregen                                   

  2. U hebt de werknemer maar een gedeelte van het voorafgaande kalenderjaar loon betaald. U gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de werknemer bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000.       

  3. U hebt de werknemer in het voorafgaande kalenderjaar geen loon betaald. U herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. U moet het jaarloon herleiden alsof uw werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen. Daarbij houdt u rekening met alle loonbetalingen, dus ook met bijvoorbeeld incidentele betalingen of eventueel vastgelegde loonsverhogingen.       

(bron: handboek loonheffingen 2017)

Aan de hand van het juiste jaarloon moet een van de onderstaande bijzonder tarief percentages terugkomen bij de salarisgegevens van de werknemer.

De witte tabel voor bijzondere beloningen - jonger dan 65 jaar -  staat hieronder weergegeven (2017).

 

 

Jaarloon Met loonheffingskorting Zonder loonheffingskorting
0 - 6481 0,00% 36,55 %
6482 - 10.053 36,55 - 1,77% 36,55 %
10.054 -18.619 36,55 - 28,32% 36,55 %
18.620 - 19.982 36,55% 36,55 %
19.983 - 21.410 40,80 + 4,79% 40,80%
21.411 - 32.444 40,80 + 4,79% 40,80%
32.445 - 33.791 40,80% + 8,39% 40,80%
33.792 - 34.130 40,80% + 8,39% 40,80%
34.131 - 67.072 40,80% + 8,39% 40,80%
67.073 - 131.729 52,00 + 3,600% 52,00%
131.730 - 52,00% 52,00%

 

 

De overige loonbelastingtabellen 2017 voor de bijzondere beloningen kunt u hier terugvinden.

Wij adviseren u om aan de hand van een rapport uit uw loonpakket of van uw loonverwerker, voordat u het vakantiegeld uitbetaald, de bijzonder tarief percentages van uw medewerkers te controleren.

Veel plezier met het uitbetalen van het vakantiegeld.

© 2011 - 2018 Copyright Humanwave B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.