In deze blog houden we je op de hoogte van belangrijke data in wetgeving zodat je én niets mist én zo op tijd kan schakelen wanneer dit voor je aan de orde is. Wij realiseren ons maar al te zeer dat het soms lastig is om alles in de gaten te houden. Wij helpen zo graag een handje mee. Voor de maand juli zijn er 2 belangrijke data. 

1. Wettelijke dagen vervallen per 1 juli 2023 

Op 1 juli 2023 vervallen de overgebleven wettelijke verlofdagen in 2022 tenzij er een ruimere vervaldatum van toepassing is. Zorg ervoor dat je de werknemers die nog wettelijke dagen hebben staan uit 2022 tijdig informeert zodat ze deze dagen kunnen opmaken. Je kunt hiervoor het rapport ‘Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker’ gebruiken.

[av_button label=’Ontdek het rapport’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://help.humanwave.nl/portal/nl/kb/articles/wettelijke-en-bovenwettelijke-verlofuren-inzien’ link_target=” size=’large’ position=’left’ label_display=” title_attr=” color_options=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-wn1igl’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

2. Het minimumloon stijgt met 3,13% op 1 juli 2023 

Per 1 juli gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog door de halfjaarlijkse indexatie op basis van de ontwikkelingen van de contractlonen. Vanaf 1 juli heeft een werknemer die 21 jaar of ouder is en fulltime werkt recht op minimaal €1.995 bruto per maand. Klik hier voor alle details.

3. Het derde aanvraagtijdvak van het STAP-budget vangt aan op 3 juli 2023

Promoot STAP binnen jouw organisatie nu het nog kan. Het STAP-budget stopt in 2024. Dit vanwege het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Het aanvragen van het STAP-budget gaat via deze link.

4. Werkgever als werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 zijn zowel de werkgever als werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever in principe maximaal 2 jaar lang het salaris doorbetalen en zich inspannen voor re-integratie volgens vastgestelde regels. Vanaf 1 juli 2023 geldt dat de werkgever en werknemer in het plan van aanpak ook hun visie op het re-integratietraject moeten geven. 

De visie kan gaan over onder meer de arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts. De nieuwe regel is bedoeld als hulpmiddel om het gesprek over de re-integratie te bevorderen. Om zo de betrokkenheid van de werkgever en werknemer te blijven bevorderen.

De visie op de re-integratie is opnieuw vereist als het plan van aanpak wordt bijgesteld op basis van een advies van de bedrijfsarts of een evaluatie, en als de werkgever en werknemer de eerstejaarsevaluatie opstellen. De visie is ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

In de praktijk nemen de werkgever en werknemer al vaak hun visie op in het plan van aanpak. Het UWV vraagt hier concreet om in een niet-verplicht format van het plan van aanpak. 

De maatregel is alleen van toepassing op stukken die de werkgever en werknemer op of na 1 juli 2023 opstellen. Werknemers die ziek zijn vóór 1 juli, hoeven dus niet achteraf alsnog hun visie te geven in een reeds opgesteld plan van aanpak.

Kun je extra hulp gebruiken in deze best lastige materie? Inanda, onze verzuimspecialist, staat graag voor je klaar. Je kunt Inanda bereiken via verzuim@humanwave.nl

5. Aanpassingen in jouw CAO per 1 juli 2023

Val je onder een CAO, check dan goed of hier per 1 juli 2023 zaken aangepast moeten worden zoals bij de CAO Kinderopvang. 

Eenmalige uitkering in de CAO Kinderopvang

Mensen die per 1 juli in dienst zijn, krijgen een eenmalige uitkering van €525, naar rato van het gemiddelde aantal werkuren. Dus, als iemand gemiddeld 18 uur per week werkt, dan krijgt deze 18/36 x 525 = €262.50 betaald. De uitkering, die eventueel al betaald is in januari, wordt op deze uitkering in mindering gebracht.

6. Zieke AOW’ers loondoorbetaling naar 6 weken per 1 juli 2023

Tot 30 juni 2023 geldt dat voor een zieke AOW’er, die nog werkt binnen een organisatie, er een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken bij ziekte van toepassing is. 

Tijdens deze periode geldt tevens een opzegverbod en heeft de werknemer recht op ziekengeld. Deze periode zal verkort worden naar 6 weken en zal per 1 juli 2023 van kracht gaan. 

Concreet houdt dit in dat voor alle ziektegevallen onder AOW’ers die op of na 1 juli 2023 ontstaan er een termijn van 6 weken geldt. Voor ziektegevallen voor 1 juli 2023 blijft de 13 weken termijn gelden.

7. Nieuwe Pensioenwet (Wtp)

Op 1 juli aanstaande zal de nieuwe Pensioenwet eindelijk van kracht gaan.

Lees ons speciale blog hierover via deze link.

 

Heb je vragen over deze belangrijke data, stel ons via help@humanwave.nl je vraag.