Belastingvoordeel buitenlandse werknemers

Humanwave 5 HR-adviseur 5 Belastingvoordeel buitenlandse werknemers

Versobering 30% regeling 
De 30% regeling kun je gebruiken wanneer je werknemers uit buitenland naar Nederland haalt. Deze werknemers kunnen een belastingvermindering van maximaal 30% krijgen op hun belastbaar inkomen. De regeling geldt voor 5 jaar en de werknemer betaalt alleen belasting over 70% van zijn loon. De overige 30% wordt netto uitbetaald. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling versoberd.

Aanpassingen per 1 januari 2024
Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2024 gebruik willen maken van de 30% regeling, kan het voordeel van de 30% niet meer over de gehele periode worden toegepast. De periode wordt opgedeeld in 3 delen van ieder 20 maanden.
In de eerste 20 maanden krijgt de medewerker 30% netto uitbetaald, de tweede 20 maanden 20% en de laatste 20 maanden 10%. Ze gaan dus de eerste 20 maanden over 70% van hun inkomen belasting betalen, daarna 20 maanden 80% en daarna 20 maanden 90%. In de onderstaande tabel vind je een voorbeeld.

Eerste 20 maanden
Tweede 20 maanden
Derde 20 maanden
Inkomen
6000 euro
6000 euro
6000 euro
Belastingvoordeel
1800 euro
1200 euro
600 euro

 Voor mensen die voor 1 januari 2024 gebruikmaken van de 30% is de aftoppingsmaatregel niet van toepassing.

Meer premies betalen
De korting wordt niet alleen toegepast op het fiscaal loon van de werknemer, maar ook op alle premies die door de werkgever moeten worden afgedragen. Daardoor zal de werkgever ook meer premies afdragen in het 2e en 3e deel van de regeling vanaf 1 januari 2024.

Maximale grondslag
Voor 2024 bedraagt de Wet normering topinkomens €233.000. Dit betekent dat de maximale grondslag waarover de 30%-regeling kan worden toegepast een bedrag van €233.000 is en dus een werkgever maximaal €69.900 onbelast kan vergoeden.

Waarom deze aftoppingsmaatregel?
Deze aftoppingsmaatregel is aangenomen door de Tweede Kamer als dekking om ex-studenten een minder hoge rente te laten betalen over hun studieschuld. Deze maatregel moet de kosten compenseren die de overheid maakt voor het lagere rentepercentage.

 Als HR-experts informeren we graag verder over alles rondom belastingen. 

Humanwave jouw HR-adviseur

We delen onze HR-kennis 

Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er en verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld. 

Stel je vraag via help@humanwave.nl of bel ons via 085 401 5150.