Van het najaar zag er positief uit. Iedereen was gevaccineerd, publieke ruimtes waren weer open (tot 00.00 uur), en de anderhalve meter samenleving werd losgelaten. Ook zette het kabinet coronasteun stop per 1 oktober. Echter bleek in de afgelopen weken dat de besmettingen hoog op liepen wat resulteerde in strengere maatregelen die grote impact hebben op het bedrijfsleven, voor ondernemers en werkende. De loonsubsidie NOW maakt zijn rentree. 

Werkgevers kunnen voor de maanden november en december 2021 NOW5 (zevende aanvraagperiode) aanvragen indien ze tenminste 20% omzetverlies lijden door de corona maatregelen. Met de NOW subsidie kan het personeel doorbetaald worden. Dit geldt net als bij eerdere NOW regelingen ook voor medewerkers met een flexibel contract. 

Voorwaarden NOW5

De voorwaarden voor NOW 5 zijn vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande periodes (NOW 4). 

 • Minimaal 20% omzetverlies;
 • Maximaal op te geven omzetverlies is 80%;
 • Het vergoedingstarief is opnieuw 85%;
 • Er is opnieuw een forfaitaire opslag van 40% voor overige bijkomende werkgeverskosten;
 • Vergoeding is maximaal twee keer het maximale dagloon (225,57 euro per dag; 2021). 
 • Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever – vanaf 27 november tot 31 december – om de werknemer te begeleiden in een “van-werk-naar-werk”-traject wanneer er sprake is van ontslag. 
 • Indien er sprake is bedrijfseconomisch ontslag tussen 27 november en 31 december dan is de werkgever verplicht om dit telefonisch te melden bij het UWV vóór het sluiten van het aanvraagloket. Gebeurt het melden niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. 
 • Er geldt een bonus- en dividendverbod voor heel 2021. Dit geldt voor de hele concern, ook de moedermaatschappij kan dus geen bonussen uitbetalen wanneer de werkmaatschappij de NOW ontvangt. Er geldt ook een verbod op het kopen van eigen aandelen. 

Wel zijn er enkele veranderingen voor de NOW 5 ten opzichte van eerdere NOW-subsidies, dit zijn namelijk:

 • Startende ondernemers kunnen ook een voorschot aanvragen voor de NOW5. Werkgever worden als starter gezien wanneer deze na 1 februari 202 en uiterlijk 30 september 2021 zijn gestart met hun onderneming. Door deze ondernemingen gelden verschillende gropeen voor de berekening van de referentieomzet-periode. 
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (t.o.v. 10% voor NOW 3 en 4). De loonsom van de werkgever mag met 15% dalen zonder dat dit invloed heeft op de uiteindelijke subsidie. 
 • De werkgever kan niet kiezen voor welke maanden de subsidie ontvangen kan worden. 
 • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021;

Het UWV streeft ernaar om de aanvraagperiode in december nog te openen. Voor de NOW5 is is ongeveer 1,5 miljard euro gereserveerd. 

Andere maatregelen

Naast de NOW5 zijn er ook nog andere vormen van de coronasteun opgezet, zoals onder andere de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die wordt verhoogd naar 100% in het vierde kwartaal van dit jaar. Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Ook wordt er een specifiek steunpakket voor de culturele sector beschikbaar gesteld en worden eerdere compensatieregelingen voor de amateursport (voor de vaste lasten en huurkosten) weer beschikbaar gesteld. 

De krapte op de arbeidsmarkt bied kansen voor werkzoekenden en zelfstandigen meer kansen op een (andere) baan en nieuwe opdrachten. Het demissionair kabinet wil een extra impuls geven door samen met werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten en UWV aan de matching van werkzoekende en werkgevers. Er wordt hier 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Lees alles over de nieuwe coronasteun hier.