Voor veel organisaties is het een uitdaging om mensen betrokken te houden bij de organisatie. Vaak wordt daarbij gedacht in ’tools’ of ‘oplossingen’ die niet altijd effect blijken te hebben. Als een organisatie zich afvraagt hoe ze de betrokkenheid van haar medewerkers kan stimuleren, vergeet ze daarbij vaak dat de cultuur van de organisatie, van de teams en van de individuele medewerkers, daarbij een grote rol speelt.

Formeel versus informeel

In de economie wordt vaak gesproken in meetbare eenheden: BNP, BBP, inflatie en de hoeveelheid werklozen in ons land. Niet alles is echter meetbaar: het gedeelte van de economie dat we niet ‘kunnen’ meten, noemen we de informele economie. Een voorbeeld hiervan is vrijwilligerswerk (onbetaald werk). Dit soort acties zijn dus ‘onzichtbaar’ wanneer we de economie in cijfers proberen te vatten.

De koffieautomaat

Iets soortgelijks gebeurt op de werkvloer. Bij de koffieautomaat vinden vaak informele gesprekken plaats: de laatste roddels, het nieuws, verhalen. De cultuur van een organisatie wordt niet alleen tijdens vergaderingen en het werk gevormd, maar juist ook tijdens dit soort korte informele gesprekken. Een goed voorbeeld hiervan is dat in veel gesprekken bij de koffieautomaat een informeel besluit wordt genomen, dat vervolgens formeel wordt gemaakt door het in te voeren of vast te leggen.

Wederkerigheid

Het uitwisselen van informatie en taken versterkt de onderlinge band tussen mensen. En waar een band is, is een wij-gevoel: wij zorgen voor elkaar, wij doen dingen voor elkaar. Dit biedt een kans voor het opbouwen van sociaal kapitaal. Meer daarover lees je in onze blog: De mens achter de medewerker. 

 

Lees ook de andere artikelen van Antropologica:

Dit artikel is geschreven door Antropologica, in samenwerking met Humanwave.