Hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat mensen graag voor je komen werken? Wat maakt jou nu een goede werkgever? En hoe laat je dat zien aan jouw medewerker van de toekomst? Speciaal voor jou hebben wij 5 gouden recruitment tips verzameld die je helpen de juiste match te vinden. 

​​1. Kijk eens goed naar jouw organisatie: waar sta je voor, waar wil je naartoe en wat heb je op dit moment nodig?

Onderzoek waar je organisatie écht staat, op dit moment, en waar je in de toekomst naar toe wilt groeien. Hoe past de kandidaat daarin? Maak hem of haar onderdeel van de toekomst, maar wees wel realistisch over waar je nu staat. Maak het niet mooier dan het is door een ideaalbeeld te schetsen. Want dan is na een paar  maanden de verliefdheid over. Transparant zijn is van groot belang. 

Vanuit het nieuwe recruitment besteden we bij Novicum veel aandacht aan het DNA van de organisatie en de bestaande organisatie cultuur. Zo kunnen we goed in beeld brengen wat ervoor nodig is om een volgende stap te zetten, en hoe de vacature en de kandidaat daar aan kunnen bijdragen. Soms blijkt de vacature dan zelfs overbodig!

2. Vertrouw op het ontwikkelpotentieel van mensen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Er moet altijd ruimte zijn om te leren, en dat begint allemaal bij een goede match in het DNA. Dit vormt het beginpunt van waaruit je beiden, kandidaat en organisatie, een duurzame relatie kunt opbouwen. Bespreek wederzijdse verwachtingen dus goed!

Wat iemand in het verleden al dan niet heeft behaald, biedt namelijk geen garantie voor de toekomst. Of iemand het beste uit zichzelf kan halen is mede afhankelijk van de organisatie en de organisatiecultuur. Op het moment dat jij als werkgever de beste bedding biedt voor mensen om te wortelen en te groeien, werk je aan succes voor zowel de werknemer als het bedrijf. Zo spreek je het ontwikkelpotentieel van de kandidaat aan, maar ook het leervermogen van de organisatie. 

Dit geldt ook voor het ontwikkelpotentieel van mensen binnen de organisatie. Er ligt vaak ook nog veel talent verborgen in de organisatie. Het loont om dit eerst goed in kaart te brengen, voordat je nieuw talent binnen haalt. 

3. Besteed aandacht aan het doorgronden van iemands persoonlijkheid.

Past deze persoon in jouw organisatie en sluit de persoonlijkheid ook aan bij de collega’s die er al werkzaam bij je zijn? Wat kan deze persoon toevoegen? Nu en in de toekomst? In sommige gevallen zoeken we naar gelijkgestemden, mensen die qua profiel goed overeenkomen. In andere gevallen zoeken we juist naar iemand die iets nieuws kan toevoegen aan een bestaande groep. Het is ook belangrijk om te kijken naar de vaardigheden die de functie vereist en of de kandidaat deze van nature al in zich heeft. Vraagt de functie leiderschap? Sociale vaardigheden? Nauwgezetheid? Een eenvoudige DISC test kan hier al waardevolle inzichten opleveren.

Als je op deze manier naar een functie kijkt, en rekening houdt met het ontwikkelpotentieel dan verbreed je de mogelijkheden. Belangrijk hierbij is om ook tijdens de onboarding rekening te houden met onderlinge verschillen, zodat je iemand op de juiste wijze kunt ontvangen en introduceren in de organisatie. 

4. Selecteer op leervermogen, drive en daadkracht, niet alleen op competenties.

Sluiten niet alle gevraagde vaardigheden of competenties aan? Laat je dan zeker niet afschrikken als de match op het gebied van DNA goed is. Onze ervaring leert dat veel vakspecifieke vaardigheden vrij snel ‘on the job’ worden geleerd. Daarom kijken we liever naar duurzame vaardigheden als leervermogen, gedrevenheid en daadkracht van de kandidaat. Iemand die mee wil groeien met de organisatie. Dit biedt tevens een mooie gelegenheid om bestaande kennis intern over te dragen en om oud en nieuw met elkaar te verbinden. Dat is de reden waarom wij maar gedeeltelijk in cv’s geloven  – er is nog zoveel meer!

5. Werk samen met een deskundige partner.

Dat klinkt misschien als: ‘wij van wc eend adviseren wc eend’.

Toch kan het samenwerken met een externe en deskundige partner écht het verschil maken. Wij nodigen onze opdrachtgevers niet alleen uit om op een andere manier naar hun organisatie en hun vraagstukken te kijken, we durven onze klanten ook een spiegel voor te houden als dat nodig is. Een mismatch kost namelijk veel tijd, geld en energie. Dat risico kan je verminderen. Recruitment is een vak apart en gaat wat ons betreft in de kern over het verder helpen van de kandidaat én het bedrijf. Wij kijken bij Novicum daarom met een heel een team van recruiters, loopbaancoaches, organisatiedeskundigen, trainers en assessoren naar een opdracht. Een holistische aanpak die mooi aansluit bij het nieuwe recruitment. 

Dit artikel is geschreven door Novicum, partner van Humanwave

Lees ook: