,

De 7 belangrijkste HR- & Salaris veranderingen van 2023

Meer werken moet meer lonen
29 september 2022

Dinsdag 21 september sprak de Koning de Troonrede uit. De boodschap kwam neer op het volgende: Meer werken moet meer lonen. Welke gevolgen heeft dit voor jou als werkgever en jouw werknemers? Wij zetten de 7 belangrijkste HR- en Salaris veranderingen voor je op een rij.

Let op; nog niet alle wijzigingen zijn definitief. Er kunnen nog aanpassingen volgen op het Belastingplan zoals deze geïntroduceerd is.

1. De minimumlonen gaan flink stijgen.

We vallen maar meteen met de deur in huis. Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon in één keer bijzonder hard omhoog; namelijk met 10,15%. Bovenop de normale indicatie komt nog eens een extra verhoging. Dit vindt plaats vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie.

Met het verhogen van het minimumloon verwacht het kabinet een overloopeffect zodat werknemers die net boven het minimumloon zitten ook van deze verhoging profijt zullen hebben. Hier ligt tevens ook een grote uitdaging voor HR, want deze groep moet op de juiste manier benaderd worden. Doe je dit niet, of te laat, dan kan er veel onrust in de organisatie ontstaan.

2. Minder loonheffingen en meer arbeidskorting

Elk jaar worden worden de loonheffingen opnieuw vastgesteld. In 2023 zal de eerste belastingschijf met 0,14% zakken en zal de arbeidskorting omhoog gaan. Per saldo zullen werknemers meer iets overhouden onderaan de loonstrook.

3. Pensioenleeftijd iets verder omhoog

Vanaf 1 januari 2023 schuift de pensioenleeftijd op naar 66 jaar en 10 maanden. Dit betekent dat iedereen die na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 geboren is, in 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

4. De onbelaste kilometervergoeding gaat naar 21 cent

Voor het eerst in 2006 stijgt de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 21 cent per 1 januari 2023. Als werkgever kun je dus een hogere onbelaste reiskostenvergoeding aan de medewerker verstrekken. Vergoed je al een hogere kilometervergoeding? Dan is vanaf 2023 tot 21 cent onbelast en zal het merendeel of gebruteerd, of in de vrije ruimte van de werkkostenregeling moeten vallen.

Het kabinet is overigens voornemens om in 2024 de onbelaste kilometervergoeding verder te verhogen naar 22 cent.

5. Gerichte thuiswerkvergoeding

In 2022 werd er de gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geïntroduceerd, dit bedrag kan onbelast vergoed worden. In 2023 gaat de vrijgestelde thuiswerkvergoeding omhoog naar € 2,13 per dag.

Overigens berekende het Nibud in maart 2022 dat de kosten van het thuiswerken voor werknemer gemiddeld op € 3,05 per dag liggen, ten opzichte van de berekende € 2 per dag in 2021.

6. Bijhouden van CO2 uitstoot voor grote werkgevers

Als onderdeel van het Klimaatakkoord moet er een CO-2 reductie komen op de werkgerelateerde personenmobiliteit. Het kabinet kondigt daarom aan dat werkgevers vanaf 100 werknemers vanaf 1 januari 2023 gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijke verkeer van hun werknemers.

Over hoe deze registratie precies vorm gaat krijgen is nog weinig bekend. In eerste instantie zal het gaan om totalen voor de hele organisatie, waarbij de privacy van de werknemers gerespecteerd blijft. Denk aan het totaal aantal reizigerskilometers (woon-werk & zakelijk), de gebruikte vervoersmiddelen en het type brandstof voor bromfiets, scooter of motorvoertuig. Werkgevers kunnen deze gegevens via een digitaal platform bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) insturen. In 2023 kunnen werkgevers dit op vrijwillige basis over 2022 insturen.

7. De werkkostenregeling wordt waarschijnlijk ruimer

In 2023 wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling waarschijnlijk iets ruimer. Over een loonsom tot € 400.000 wordt in 2023 1,92% vrije ruimte berekend ten opzichte van 1,7% in 2022. Boven de € 400.000 geldt nog steeds het percentage van 1,18%. Met het vergroten van de vrije ruimte hebben werkgevers iets meer ruimte om hun werknemers onbelaste vergoedingen te geven.

 

Er zijn nog veel dingen onzeker en hier zal de komende tijd langzamerhand meer duidelijk in komen. Houdt deze blog in de gaten, wij zullen deze uiteraard updaten wanneer er meer duidelijkheid is. 

Wil je meer weten over de wijzigingen die 2023 met zich meebrengt, wij zullen in de komende maanden het webinar “Alle HR & Salariswijzigingen van 2023” meerdere keren geven. In een kleine drie kwartier ben je weer helemaal bijgepraat. Klik hier om je in te schrijven.

Liever alle wijzigingen op je gemak lezen? Download dan hier de whitepaper.