Disclaimer

Alle gegevens op onze website worden met de grootste zorgvuldigheid door ons onderhouden

Humanwave 5 Disclaimer

Geen garanties

Wij hebben onze uiterste best gedaan om fouten op onze website te voorkomen. Mochten er onbedoeld onvolkomenheden op onze website staan dan kun je hier geen rechten aan ontlenen.

Werking Website

Humanwave kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Informatie op de site waar naar gelinkt wordt

Op deze website kan worden gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van Informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Humanwave B.V.. Je mag de informatie op onze website voor gebruiken, onder voorwaarden dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Humanwave en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie van deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Juridische informatie

Humanwave.nl is een website die wordt gerund Humanwave B.V.. Statutair gevestigd op de Electronicaweg 35, 2628 XG te Delft. Humanwave B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53746864 met BTW-nummer NL8510.00.502.B.01.

Nederlands Recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen er  andere regels gelden.

Over de Disclaimer

Humanwave B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

E-mail Disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van Humanwave B.V. kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt, vragen wij je om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Responsible disclosure

We willen Humanwave B.V. ook online zo goed mogelijk beschermen. Heb je toch een zwakke plek ontdekt? Dan horen we dit graag van je via info@humanwave.nl.  Zo help je onze digitale omgeving veiliger te maken. Alvast bedankt voor je hulp!

Kunnen wij je ergens mee helpen

Als je vragen hebt over het gebruik van onze informatie of over de wijze waarop Humanwave B.V. met persoonsgegevens omgaat, dan zien wij jouw e-mail met belangstelling tegemoet. Ons e-mail adres is info@humanwave.nl.