Het pensioen voor de werknemers kan op verschillende manieren geregeld worden, hoe kun je dit correct vastleggen in de HR-software van Humanwave? We onderscheiden in Humanwave drie manieren om de pensioenregeling vast te leggen. 

1. Vast premiepercentage via pensioenfonds

De cao-gebonden pensioenfondsen stellen elk jaar het premiepercentage vast. Binnen het percentage geldt een vaste verdeling tussen de werkgever en werknemer. Ben je klant van Humanwave? Dan wordt deze premieverdeling jaarlijks geüpdatet in het HR-systeem.

2. Vast bedrag per maand via pensioenverzekeraar

De pensioenverzekeraar stelt jaarlijks een vast bedrag per maand vast, inclusief de verdeling tussen het werkgevers- en werknemersdeel. Als een werknemer meer of minder gaat werken of verdienen, dan geeft de werkgever dit door aan de pensioenverzekeraar. De verzekeraar berekent dan opnieuw het vaste bedrag, aangepast op de nieuwe situatie.

Je voert het vaste bedrag in Humanwave periodiek in op het component ‘Pensioen vast bedrag werknemer/werkgever’. Zo wordt het bedrag standaard maandelijks ingehouden op het salaris van de werknemer en opgeteld bij de kosten van de werkgever.

3. Financiële bijdrage voor derde pijler pensioen

Als werkgever kun je jouw werknemers ondersteunen via een derde pijler pensioen door een financiële pensioenbijdrage te verstrekken en afspraken te maken met een pensioenverwerker. De werknemer meldt zich aan bij deze pensioenverwerker, maar bepaalt zelf de hoogte van de inlegpremie. De premie kan dus hoger zijn dan bijdrage van de werkgever. De werknemer kan de premie aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Tip: door te werken met een bruto vergoeding op basis van een vastgesteld percentage van het salaris in plaats van een vast bedrag voorkom je dat je opnieuw moet gaan rekenen als een werknemer meer of minder gaat werken of verdienen.

Rapportage 

Het pensioen wordt in Humanwave vastgelegd in de arbeidsrelatie. Op de loonjournaalposten vindt je vervolgens een volledig overzicht van wat er maandelijks wordt ingehouden voor het pensioen. Zo zie je in één oogopslag wat de pensioenpremies zijn die je moet afdragen of wat de totale financiële bijdrage is aan al jouw werknemers.

Ben je op zoek naar een uitgebreid overzicht voor de vaste premiepercentages? Gebruik dan het rapport ‘premies’. Hier zie je onder andere de grondslag en het vaste premiepercentage per maand. Bij het maken van de berekening kun je kiezen voor het component dat jullie organisatie gebruikt om de pensioenen op te boeken. Voor een overzicht met alle vaste maandelijkse bedragen voor pensioenfonds of – verzekeraar of de financiële bijdragen voor een derde pijlerpensioen, kun je het rapport ‘salarisberekeningen’ gebruiken.

Ook als je alleen met de HR-software van Humanwave werkt, en niet met de salarissoftware, kun je toch grip krijgen op de vaste pensioenlasten. Zorg dat je alles rondom het pensioen vastlegt in de arbeidsrelatie van de medewerker, inclusief de bedragen die de werknemer en werkgever afdragen. In het rapport ‘componenten’ krijg je via het juiste filter een totaaloverzicht over de pensioenbijdrage per medewerker.

Inzicht voor de werknemer

Door de pensioenregeling vast te leggen in Humanwave weet ook de werknemer precies waar hij aan toe is. De pensioenbijdrage wordt in alle gevallen op de loonstrook getoond.

Wil je meer weten over hoe je als werkgever het pensioen goed kunt regelen voor jouw werknemers? Lees dan ook: