Humanwave Personeel Basis Humanwave Personeel Plus Humanwave Support Service Humanwave Full Service Humanwave uren*
 
Personeelsdossier  
 
Roosters  
 
Planning (flex uren, overwerk, plus-min uren)  
 
Opleiding  
 
Verlof  
 
Verzuim  
 
Tijd voor tijd  
 
Bedrijfsmiddelen  
 
Declaraties  
 
Notificaties  
 
Acties en specifieke personen koppelen aan notificaties  
 
Wet Poortwachter  
 
Employee self service  
 
Management self service  
 
Meerdere B.V.'s  
 
Meerdere locaties  
 
Organisatie diagram  
 
Rapportages  
 
Sjablonen aanmaken voor de medewerker (Word merge)  
 
Digitaal ondertekenen  
 
Plus min uren  
 
In en uit dienst takenlijst  
 
Tijdregistratie  
 
Koppeling Easy Secure (meerprijs 1 euro per actieve medewerker per maand)  
 
Loonschalen  
 
Salarisberekeningen  
 
Werkkostenregeling  
 
Loonaangifte  
 
Digitale loonstrook  
 
Digitale jaaropgave  
 
Koppelingen financiële administratie  
 
Inzicht in kosten per persoon  
 
Rollen en rechten  
 
24/7 beschikbaar via Web, Android, iOS app  
 
24/7 Support  
 
Vastleggen project uren
 
Vastleggen taken
 
Vastleggen van budgetten in tijd en geld
 
Medewerkers zelf uren op taken laten registreren
 
Integratie verlof en verzuim
 
Digitale goedkeuring
 
Loonkostenverdeling (meerprijs 1 euro per actieve medewerker per maand)  
 
Loonjournaalposten  
 
Salarisverwerking zelfstandig (klant)  
 
Salarisverwerking gezamelijk (Humanwave en klant)  
 
Salarisverwerking geheel door Humanwave  
 
Humanwave verstuurt de loonaangifte naar de Belastingdienst  
 
Humanwave levert klant een betaalbestand aan  
 
           
 
Medewerkers app
         
 
Verlof/ziekte doorgeven  
 
Flex dagen aanvragen  
 
Doktersbezoeken doorgeven  
 
Declaraties  
 
Tijdsregistratie medewerker  
 
Planning inzien  
 
Vakantiedagen bekijken  
 
Documenten bekijken  
 
Arbeidsrelaties bekijken  
 
Gewerkte uren op taakniveau registreren
 
Salarisstroken bekijken  
 
           
 
Algemeen
         
 
Maandelijks opzegbaar  
 
MS Azure inlog mogelijkheid (meerprijs 0,50 euro per actieve medewerker per maand)
 
 
Prijsmodel naar gebruik (fair use)  
 
Verschillende rollen en rechten voor medewerkers  
 
Direct inzicht in de laatste stand van zaken  
 
Knowledge base  
 
Export data  
 
Backup  
 
Historie in te zien - aantal jaren terug  
 
Frequente updates  
 
Meerdere talen mogelijk  
 
Meerdere bv's in een organisatie - multicompany  
 
           
 
Support
         
 
Helpdesk telefonisch  
 
Helpdesk mail  
 
Handleidingen  
 
24/7 bereikbaar  
 
           
 
* Humanwave Uren is alleen te gebruiken in combinatie met 1 van de andere humanwave pakketten          
 
 
         

© 2011 - 2018 Copyright Humanwave B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.