GDPR/AVG binnen humanwave

De nieuwe GDPR/AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van uw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Humanwave helpt uw organisatie bij het proces om aan de nieuwe GDPR/AVG wetgeving te voldoen, en helpt u daarmee om aan aanzienlijke boetes te ontkomen. Om aan de GDPR/AVG te voldoen zullen wij voor 25 mei 2018 de volgende aanpassingen realiseren:

1. Het huidige profiel van medewerkers zal worden aangepast zodat bij het openen er minimale persoonlijke gegevens worden getoond. Het raadplegen van persoonlijke gegevens zullen wij strikter beschermen met rollen en rechten. Het maximaal tonen van persoonsgegevens blijft mogelijk voor degene die hiervoor verantwoordelijk zijn in de organisatie.

2. Wij zullen gaan bijhouden wie persoonlijke gegevens bekijkt en bewerkt zodat hier later op teruggekeken kan worden.

3. Verwijderen/anonimiseren van een persoon (vergeten worden van een persoon). Wij kunnen niet alle informatie fysiek verwijderen en zullen daarom gegevens die niet verwijdert kunnen worden anoniem maken, bijvoorbeeld Janneke Pietersen wordt JP met geboortedatum 00-00-0000 Bij het anonimiseren zullen wij zoveel mogelijk gegevens zoals documenten, activiteiten,  jaaropgaven en foto’s verwijderen.

Zodra GDPR/AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking.

Humanwave neemt privacy en privacywetgeving zeer serieus. Vandaar dat zowel in onze Algemene Voorwaarden als ook op onze website artikelen zijn gewijd aan hoe wij omgaan met privacy, welke beveiligingsmaatregelen (organisatorisch en technisch) wij hebben genomen alsmede welke verplichtingen wij opleggen aan derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Op basis van deze informatie en de genomen maatregelen bieden wij conform artikel 28 AVG voldoende garanties dat de verwerking van persoonsgegevens aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd.