Jouw medewerker vertelt dat zijn of haar partner in blijde verwachting is. Super leuk! Maar weet jij wat er bij komt kijken voor jou als werkgever wanneer jouw medewerker (aanvullend) geboorteverlof aanvraagt?

Geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht en daarmee werd het geboorteverlof voor de partner geïntroduceerd. De medewerker mag wanneer de partner bevalt één volledige werkweek aan geboorteverlof opnemen. De voorwaarde hieraan is dat dit binnen 4 weken na de geboorte van het kindje gebeurt. Dit verlof kan achter elkaar opgenomen worden, maar kan ook verdeeld worden over de eerste 4 weken.

  • Voorbeeld: Wanneer een medewerker 40 uur in de week werkt, dan mag er na de bevalling van de partner 40 uur aan geboorteverlof opgenomen worden.

Moet het pasgeboren kindje voor een periode in het ziekenhuis blijven? Dan blijft de periode van 4 weken na de geboorte staan. De week geboorteverlof moet in deze periode opgenomen worden.

De eerste week geboorteverlof is volledig op de kosten van de werkgever. De werknemer krijgt dus 100% van het salaris doorbetaald. Als werkgever mag je het verzoek tot geboorteverlof niet weigeren.

Aanvullende geboorteverlof

Op 1 juli 2020 is het aanvullende geboorteverlof als onderdeel van de WIEG geïntroduceerd. De eerste week geboorteverlof kan worden uitgebreid met maximaal 5 weken (of 25 dagen) aanvullend geboorteverlof. De voorwaarde is dat de eerste week geboorteverlof is genoten en dat het aanvullende geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje wordt opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof kan in een keer of gespreid opgenomen worden. Ook hoeft de medewerker niet de volledige 5 weken  op te nemen. Er kan voor een kortere periode gekozen worden.

Het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof samen kan dus in totaal maximaal 6 weken duren.

  • Voorbeeld: Wanneer een medewerker 32 uur in de week werkt, dan mag er na de eerste week geboorteverlof 5 x 32 uur aan aanvullend geboorteverlof opnemen.

De werknemer meldt minimaal 4 weken van te voren wanneer hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan. Dit gebeurt schriftelijk. Als werkgever mag je het verzoek tot aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Wel mag je als werkgever in overleg gaan over op welke dagen het aanvullende geboorteverlof opgenomen wordt. Dit mag alleen indien er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang.

Uitkering vanuit het UWV

Anders dan de eerste week geboorteverlof heeft de medewerker recht op een uitkering vanuit het UWV. Hierbij ontvangt de medewerker tot maximaal 70% van het maximumdagloon tijdens de periode van aanvullend geboorteverlof.

Het CAO, of de werkgever zelf, kan bepalen dat de uitkering van 70% van het dagloon aangevuld kan worden tot een hoger percentage of zelfs wel 100%. Nog steeds komt de uitkering van maximaal 70% vanuit het UWV.

Geboorteverlof in combinatie met ouderschapsverlof

Maakt de medewerker ook gebruik van ouderschapsverlof? Dan wordt er nog steeds uitgegaan van het aantal uren welke in het contract staan voor de uren die de medewerker op mag nemen als geboorteverlof.

  • Voorbeeld: Een medewerker heeft een contract van 40 uur per week en neem per week 16 uur ouderschapsverlof op, hierdoor werkt de medewerker 24 uur per week. Toch heeft deze medewerker recht op 40 uur geboorteverlof.

Wil je het (aanvullend) geboorteverlof verwerken in Humanwave? Lees dan onze helpfile: “Hoe vraag ik aanvullend geboorteverlof aan?”

Lees verder: