Op 1 januari 2019 werd de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Het kraamverlof (2 dagen) van de partner werd hiermee aangepast naar een geboorteverlof van één keer het aantal werkuren per week, op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Dit hoeft niet in een aangesloten periode opgenomen te worden, maar mag verdeeld worden over de vier weken. Deze week wordt 100% doorbetaald.

Voorbeeld: Wanneer een medewerker 40 uur in de week werkt, dan mag er na de bevalling van de partner 40 uur aan geboorteverlof opgenomen worden.

Aanvullend verlof tot 5 weken

Vanaf 1 juli 2020 wordt het verlof voor de partner uitgebreid tot 5 weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Met als voorwaarde dat het geboorteverlof van één keer het aantal werkuren al is opgenomen. De werkgever betaald voor het aanvullend geboorteverlof maximaal 70% van het maximumdagloon uit. Tenzij er in de CAO een hoger percentage is opgenomen van de dagloon. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Voorbeeld: Wanneer een medewerker 40 uur in de week werkt, dan mag er na de bevalling maximaal 5 x 40 uur aanvullend verlof worden opgenomen. Dit is bovenop de eerste 40 uur ‘standaard’ verlof die al zijn opgenomen.

Wat betekent dit voor de werkgever?

De eerste week geboorteverlof betaal je als werkgever 100% uit aan de werknemer.

De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof moet aangevraagd worden bij het UWV. Zij betalen vervolgens 70% van de maximumdagloon uit aan de werknemer, of – als de werkgever dit aangeeft in de aanvraag – aan de werkgever zelf. In dit laatste geval moet de werkgever de uitkering zelf verrekenen in de loonbetaling van de werknemer.

Als er in de CAO is vastgelegd dat de werknemer meer dan 70% doorbetaald krijgt tijdens het aanvullend verlof, dan komt er nog steeds maximaal 70% voor de rekening van het UWV.

In Humanwave kan het aanvullend geboorteverlof door middel van het verloftype ‘bijzonder verlof’ aangevraagd worden.

Kennisbank Humanwave

In de Kennisbank van Humanwave lees je meer over de wet WIEG via:

Lees hier welke HR-wijzigingen er nog meer in werking treden per 1 juli 2020.