Vanaf 2017 heb je als werkgever recht op een tegemoetkoming van maximaal 1000 of 2000 euro per medewerker.

 

Dit geldt voor werknemers die het minimumloon of iets meer verdienen. Dit voordeel heet het lage-inkomensvoordeel (LIV) en krijg je automatisch toegekend vanuit de overheid op basis van gedane loonaangiften. Je ontvangt de tegemoetkoming over 2018 in de tweede helft van 2019 wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Wat zijn de voorwaarden waar de medewerker aan moet voldoen?

 

1. Het uurloon

    Het uurloon bepaald of je in aanmerking komt. Het uurloon wordt bepaald door het verdiende loon voor belastingen te delen door het totaal aantal verloonde uren. In het loon voor belastingen zitten naast het reguliere salaris ook bruto toeslagen zoals het vakantiegeld en bonussen. Hoe bereken je het uurloon? Als een medewerker €15.000,- heeft verdiend en hij heeft 1500 uur gewerkt, dan is zijn uurloon €10,-. Hieronder zie je op basis waarvan het voordeel berekend wordt:

  • Is het uurloon minder dan €9,82 dan krijg je niets.

  • Is het uurloon tussen de €9,82 – €10,80 dan krijg je €1,01 per gewerkt uur met een maximum van €2000,-.

  • Is het uurloon tussen de €10,81 – €12,21 dan krijg je €0,51 per gewerkt uur met een maximum van €1000,-.

  • Is het uurloon meer dan €12,21 dan heb je geen voordeel.

2. De gewerkte uren

Heb je de medewerker minimaal 1248 uur uitbetaald in het jaar? Indien dit het geval is en je voldoet aan voorwaarde 1, dan heb je recht op het inkomensvoordeel. Zit je onder de 1248 uur dan krijg je niets.
Voor parttimers is de kans dus kleiner dat je het aantal uren haalt. Iemand moet minimaal 24 uur per week gedurende het hele jaar uitbetaald krijgen om de 1248 uur te halen.

Je krijgt het voordeel niet als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, of als hij/zij stagiair of DGA is.

Het is verstandig eind november te kijken of medewerkers in aanmerking komen voor het inkomsten voordeel 2018. Zitten mensen op de grens van 1248 uur en hebben ze relatief een laag inkomen? Dan zou het handig zijn ze wat meer uren in december te laten werken.

Reken ook het uurloon vast uit. Zitten ze op de grens, dan kan het toekennen van een bonus of het juist volgend jaar uitbetalen van een bonus je zo duizend euro schelen.


Met welke maandbedragen moet je rekening houden om in aanmerking te komen voor de LIV?
Als de medewerker (op voltijdbasis) bruto tussen de ongeveer €1.578.00,- en €1.735,80 verdiend, dan krijg je€1,01 per gewerkt uur (met het maximum van €2000,- per jaar).

Als je de medewerker (op voltijdbasis) bruto tussen ongeveer de €1.735,80 en €1972,50 per maand verdiend, dan krijg je €0,51 per gewerkt uur (met een maximum €1000,- per jaar).

Medewerkers die halverwege het jaar in dienst komen
Zoals altijd bij een voordeel is er een adder onder het gras. Het aantal verloonde uren staat vast voor het hele jaar. Wanneer een medewerker in dienst komt op 1 september, dan moet hij 1248 uur werken om in aanmerking te komen. Dit is onmogelijk.
Bij een 40-urige werkweek kom je alleen in aanmerking voor de LIV als iemand minimaal half mei voltijds begint. Begint de medewerker erna, dan krijg je zeer waarschijnlijk niets.


Je kunt de LIV berekenen op: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator/

NB. Hoewel humanwave zich voortdurend inspant om te zorgen dat de informatie in dit document zo volledig mogelijk en actueel mogelijk is, kan humanwave geen garanties afgeven omtrent de juistheid, volledigheid of specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde informatie in dit document. ⓒ Humanwave B.V. Alle rechten voorbehouden.