Over Humanwave

Heel eerlijk: zieke werknemers kun je nooit gebruiken. Je wilt het liefst dat ze de volgende dag weer beter zijn. Om grip te krijgen op zieke werknemers hebben wij voor je inzichtelijk gemaakt wat je wel en niet mag vragen aan een zieke werknemer. Lekker kort en bondig

Wat mag je vragen bij verzuim | WEL AVG-proof

 1. De datum van de ziekmelding 
 2. Telefoonnummer en (verpleeg)adres
 3. Lopende afspraken en werkzaamheden
 4. De vermoedelijke duur van het verzuim
 5. Is er sprake van arbeidsongeval
 6. Is er sprake van een verkeersongeval (voor eventuele aansprakelijkheidsstelling 3de partij)
 7. Valt de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet (uitkering UWV) 
  Een werknemer komt in aanmerking voor vangnet wanneer een tijdelijk contract afloopt tijdens verzuim of wanneer een vrouw verzuimd als gevolg van zwangerschap en/of bevalling of wanneer het verzuim een gevolg is van een orgaandonatie.

Een werknemer komt in aanmerking voor vangnet:
a. wanneer een tijdelijk contract loopt af tijdens verzuim
b. een vrouw verzuimd als gevolg van zwangerschap en/of bevalling
c. verzuim als gevolg van orgaandonatie.

 

Wat mag je niet vragen bij verzuim | NIET AVG-proof

    1. Heb je griep?
    2. Wat heb je, wat is er aan de hand?
    3. Wat is de oorzaak?
    4. Welke specifieke klachten heb  je?
    5. Wanneer ga je naar de dokter?
    6. Hoe inzetbaar ben je?
    7. Heb je relatieproblemen?

   Je mag een zieke werknemer dus niet vragen in hoeverre hij of zij nog inzetbaar is. Daarmee leg je namelijk impliciet vast wat hij of zij niet kan en registreer je toch gegevens over zijn of haar gezondheid.

Belangrijk

 1. Vertelt de werknemer dat hij griep heeft dan mag je dit niet in zijn personeels­dossier opnemen
 2. Moeten de collega’s afweten van de ziekte dan mag het wel in het dossier na toestemming

 

Meer weten?

Online masterclass: De aanval op verzuim

Verzuim expert Inanda Rovers en HR & Salaris expert Joan Bassa zullen je op 25 april om 10:00 alles vertellen over verzuim. Schrijf je snel in want vol = vol!

Schrijf je hier in voor de Masterclass:  Aanval op verzuim

 

Lees ook: