De workshop “Hoe krijg je betrokken medewerkers?” werd vorige week georganiseerd door Antropologica in samenwerking met Humanwave. In Buitenplaats Kameryck, een mooie locatie in het Groene Hart,  is er hard gewerkt om antwoorden te vinden op de centrale vraag van die middag. 

Tymo en Rik van Antropologica trapten de workshop actief af zodat iedereen direct gefocust was. Na een voorstelronde, leidde Tymo de groep door de theorie over betrokkenheid van medewerkers. Wat is betrokkenheid en wat motiveert een medewerker nu daadwerkelijk? Want hoewel een nieuwe werknemer misschien direct om een hoog salaris vraagt, zit er wellicht meer achter. 

   

Na een korte break ging de groep zelf actief aan de slag. Wat doen de aanwezigen om medewerkers betrokken te houden bij hun organisatie? 

In twee groepen werden er allerlei ideeën geopperd om deze daarna met elkaar te bespreken. De manier waarop men te werk gaat op de werkvloer, verschilt nogal.  Belangrijk is dat je weet waarom je het doet zoals je het doet en of je ziet dat het werkt en zo niet, dat je de strategie bijstelt. 

Samenwerking

In samenwerking met Antropologica heeft Humanwave een aantal blogs geschreven over het betrokken houden van medewerkers. Die geven goed weer wat de beste acties zijn. Lees ze hier nog even na.

De dag werd afgesloten met gezellige netwerkborrel. Het was een leerzame en waardevolle dag waarbij er de openheid en ruimte was om met anderen van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.  Zo zijn we met de opgedane kennis, ervaringen naar huis gegaan om deze vervolgens in te zetten in onze organisaties.

Ben jij er volgende keer ook (weer) bij?