Over Humanwave

Een arbeidsconflict ontstaat niet zomaar. Vaak is er al langer sprake van tegenstellingen tussen werkgever en medewerker die niet worden uitgesproken, aangepakt en opgelost. Er kunnen frustraties en spanningen ontstaan die uiteindelijk leiden tot een onwerkbare situatie met een conflict tot gevolg. 

De ontstane situatie hoeft niet door beide partijen als conflict te worden ervaren om van een conflict te spreken. Dit maakt het soms moeilijk om het gesprek aan te gaan en de situatie te verbeteren zonder elkaar over en weer verwijten te maken. In de praktijk zie je vaak dat een medewerker zich ziek meldt op het moment dat er een conflictsituatie ontstaat. Wat doe je dan als werkgever?

Ga, als het kan, het gesprek aan met je medewerker. Lukt dit niet meteen, las dan een afkoelperiode in. Na deze afkoelperiode bespreek je samen welke stappen er nodig zijn om het conflict op te lossen en de arbeidsrelatie voort te zetten. Als de medewerker blijft vasthouden aan de ziekmelding, vraag dan aan de bedrijfsarts om – conform de STECR-richtlijnen – een advies te geven. Pas als de bedrijfsarts aangeeft dat er sprake is van verzuim zal de ziekmelding gegrond zijn en zullen er re-integratie afspraken gemaakt worden. 

Lukt het niet om het gesprek te voeren en de arbeidsrelatie samen te herstellen, dan kan er een onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld om te bemiddelen. Inanda, onze verzuimexpert, bemiddelt en adviseert in de gesprekken tussen jou en je medewerker. De focus in deze gesprekken ligt op het herstellen van de arbeidsrelatie, door het naar elkaar uitspreken van de knelpunten en behoeften waardoor de voorwaarden voor het voortzetten van de arbeidsrelatie duidelijk worden. Escalatie en verzuim worden voorkomen. 

Mocht het zo zijn dat jullie samen besluiten dat de arbeidsrelatie niet kan worden voortgezet, dan kan Humanwave je ook hierin ondersteunen. Heb je te maken met een arbeidsconflict of andere verzuim vragen en kun je de hulp van Inanda goed gebruiken? Inanda is bereikbaar via verzuim@humanwave.nl of 085 401 5150.