Het laatste nieuws rondom het coronavirus

De meest actuele info met een focus op HR, Salaris en arbeidsrecht

Het laatste nieuws corona

Het nieuws van 19 maart 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. In verband met het coronavirus zijn nu de volgende drie wijzigingen aangebracht in de WAB:

1. Aangepaste Coulance regeling: uitstel tot 30 juni 2020 van verplichte aanwezigheid van ondertekende contracten bij medewerkers met een lage WW-premie
Als de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (géén oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk zijn vastgelegd mag je toch de lage WW-premie toepassen. Dit geldt ook wanneer de arbeidsovereenkomst, of het addendum, nog niet door beide partijen is ondertekend. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet. Op uiterlijk 30 juni 2020 moet alles netjes zijn ondertekend door beide partijen en vastgelegd.

2. Overwerk bij een Jaarurenovereenkomst
De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over de jaarurenovereenkomst (synoniemen: jaarurensystematiek, jaarurennorm) en wanneer die wel of niet een oproepovereenkomst zijn. Een jaarurenovereenkomst is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin de totale jaarlijkse arbeidsduur in uren is vastgelegd. Bij het bepalen van de arbeidstijden worden vervolgens rekening gehouden met het feitelijke werkaanbod. Het recht op loon wordt gelijkmatig verspreid over de afgesproken tijdseenheid. Hierbij spreek je dus niet van een oproepovereenkomst.

Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij een jaarurenovereenkomst zijn toegestaan, zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van het overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurenovereenkomst.

3. Mijn werknemers werken veel over in verband met het coronavirus. Moet ik dan de lage WW-premie herzien? 

In de WAB is vastgelegd dat als vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen. Door het coronavirus kan het zijn dat werknemers veel overwerken (bijvoorbeeld in de zorg). Dit kan vervolgens tot onbedoelde effecten leiden. Daarom is er besloten om deze regeling aan te passen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.