,

Hoe gaat het met jouw medewerkers?

Verzuim preventie: fysieke & mentale gezondheid
1 juli 2023

Elke organisatie heeft ermee te maken, medewerkers die langdurig uitvallen omdat ze te lang doorlopen met mentale of fysieke klachten. Vaak vanuit loyaliteitsgevoel naar klanten, collega’s en de organisatie. Of uit angst om toe te geven dat ze niet meer op hun plek zitten. Er kunnen legio redenen zijn. Soms zie je het aankomen en soms word je totaal overvallen door een ziekmelding.

Dat roept de vraag op hoe je de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers beter kan monitoren. Uiteraard zonder de privacy van de medewerkers te schenden of de eigen verantwoordelijkheid te ontnemen. Lees hieronder hoe je hier op een goede manier mee omgaat.

Kijk kritisch naar je eigen organisatie

Stel jezelf allereerst de vraag, is er sprake van een optimale, gezonde en vitale werkomgeving in mijn organisatie? Kijk kritisch naar de inrichting van de werkprocessen. Hoeveel ruimte en vrijheid hebben medewerkers, vaak vakmensen met kennis van zaken, om hun werk zo goed mogelijk in  te richten? Als deze beperkt is, dan levert dit frustraties op. En hoe zit het met overwerk, gebeurt dit sporadisch of ‘hoort het erbij’? Wordt er uitgegaan van de verschillende behoeftes die medewerkers hebben, afhankelijk van hun privésituatie? Biedt hiervoor de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. Medewerkers zullen een probleem eerder bespreekbaar maken als ze weten dat de organisatie bereid is mee te denken over een oplossing.

Leiders die vitaliteit bevorderen

Wil je echt weten hoe het met de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers gesteld is? Let allereerst op verandering in gedrag bij mensen. Iemand die altijd vrolijk en spraakzaam is, is al een paar dagen stil en teruggetrokken. Neem dan de tijd en ga in gesprek, toon oprechte belangstelling. Ook zonder deze signalen is het goed op regelmatige basis met elkaar in gesprek te gaan. Vraag of de medewerker nog energie krijgt van zijn werk, zijn talenten erin kwijt kan. Hoe staat het met zijn werk-privé balans en hoe vitaal voelt de medeweker zich? Vitaliteit gaat naast gezondheid ook over je betrokken voelen bij de organisatie en enthousiast en gemotiveerd zijn door je werk. Bevorder het werkplezier van je medewerkers door ze de verantwoordelijkheid te geven die ze aankunnen. Zorg dat ze hun talenten kunnen inzetten en zich gewaardeerd voelen. Laat vertrouwen de basis zijn van de samenwerking. Pas dan kan je open en eerlijk een gesprek voeren.

Eigen verantwoordelijkheid medewerkers

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid je medewerkers een gezonde werkomgeving te bieden. Als medewerker echter, ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, geluk en groei. Om medewerkers hierin te stimuleren kan je naast de gesprekken ook andere tools inzetten. Denk aan het aanbieden van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Hiermee krijgt de medewerker inzicht in de eigen fysieke en mentale gezondheid en praktische handvatten deze te verbeteren. Je kan ook kiezen voor een enquête, bijvoorbeeld de DIX (De Duurzame InzetbaarheidsindeX) ontwikkeld door TNO. Je krijgt dan onder andere inzicht in hoe gezond en gemotiveerd je medewerkers zijn en of hun kennis en vaardigheden nog aansluiten bij het (toekomstige) werk.

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Voorkomen is beter dan genezen, geldt ook hier. Als je wilt weten hoe het met je medewerkers gaat, let dan op (ander) gedrag en ga op frequente basis het gesprek met elkaar aan. Medewerkers zullen alleen eerlijk zijn als zij weten dat ze hun leidinggevende kunnen vertrouwen. En dat de organisatie de mogelijkheid biedt voor maatwerkafspraken. Wil je dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dan zal je dat als organisatie ook moeten doen.

Wil je meer weten over verzuim en grip krijgen op het verzuim binnen jouw bedrijf of organisatie? 

Meld je aan voor onze succesvolle verzuimtraining. Onze verzuim-expert Inanda verzorgt deze training met HR-expert Joan op dinsdag 7 november a.s. Het is een praktische training die ingaat op hoe je verzuim kan voorkomen en als het er eenmaal is, het beste kan begeleiden.