Wat je moet weten over de arbeidsovereenkomst

Medewerkers ontvangen een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract op het moment dat zij tegen betaling werkzaamheden gaan uitvoeren. Deze arbeidsovereenkomst moet voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan verandering onderhevig zijn door:

Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Sinds 1 augustus 2022 moeten arbeidscontracten voldoen aan deze richtlijn. Dit heeft directe consequenties voor de inhoud van de arbeidsovereenkomsten.

Jurisprudentie. Het arbeidsrecht in Nederland is erg dynamisch met constante veranderingen in wetgeving en rechtspraak.

,Wist je dat we een juridische contract scan voor jou kunnen doen om te kijken of jullie arbeidscontracten nog aansluiten bij de huidige regelgeving?

Laat je arbeidsovereenkomsten door de juristen van Humanwave wetgevingsproof maken.

Doe een contract scan voor slechts €149,- excl. btw per contract.

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Arbeidsovereenkomst

het arbeidscontract

We informeren je graag over de arbeidsovereenkomst

Voldoe aan alle wettelijke regels rondom de arbeidsovereenkomst en voorkom vervelende verrassingen. Wij hebben de belangrijkste informatie rondom het arbeidscontract voor jou op een rij gezet.

 • Zo kun je lezen welke vormen contracten er zijn en wat daar in moet staan.  Lees daarvoor de  veel gestelde vragen over de arbeidsovereenkomst.
  • Wil je er zeker van zijn dat jouw arbeidsovereenkomsten voldoen aan de laatste regelgeving? Onze juristen kunnen voor jou een contract scan uitvoeren. Neem dan contact met ons op voor de voorwaarden.

  veelgestelde vragen

  Over de arbeidsovereenkomst

  u

  WAT IS EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Als een werknemer betaald werk voor een werkgever gaat verrichten ontvangt deze een arbeidsovereenkomst. Daarin staan de afspraken die je als werkgever met de werknemer maakt. Dit wordt ook wel een arbeidscontract genoemd en kan schriftelijk en mondeling afgesproken worden. Lees over de verschillende arbeidscontracten op onze pagina over salaris.

  MAG MIJN WERKNEMER AAN HET WERK ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Dat mag, maar zorgt vaak voor verwarring. Daarnaast geldt: als een werknemer 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, er vanuit gaan dat deze een arbeidsrelatie heeft. Dit betekent voor de werkgever dat deze ten minste het minimumloon moet betalen. De werknemer mag ook niet zomaar ontslagen worden. De bewijsplicht dat er geen arbeidsovereenkomst is, ligt bij de werkgever.

  WAT STAAT ER IN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Als werkgever moet je een maand na in diensttreding de werknemer een aantal zaken laten weten:

  • de naam en woonplaats van werknemer en werkgever
  • de datum van indiensttreding
  • de werklocatie van de werknemer
  • functie of het soort werk dat de werknemer uitvoert
  • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
  • hoeveel uur de werkemer per dag of wekelijks werkt
  • de hoogte van het afgesproken salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
  • de hoogte van de vakantietoeslag
  • het aantal vakantiedagen
  • de opzegtermijn
  • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is

  Niet verplicht maar wel mogelijk zijn afspraken over het pensioen en een concurrentiebeding. Voor dit laatste gelden bijzondere regels die afgesproken zijn in de wet over de transparante arbeidsvoorwaarden.

  WANNEER WORDT EEN TIJDELIJK ARBEIDSCONTRACT EEN VAST CONTRACT?

  Indien je een werknemer in dienst hebt die meer dan 3 tijdelijke contracten gehad heeft. Of die 36 maanden op basis van een tijdelijk contract gewerkt heeft, dan hoort deze een vast contract te krijgen. Dit staat genoemd in de zgn ketenregeling.
  Dit gaat niet op als er tussen de contracten een pauze van 6 maanden heeft gezeten. Dan tel je weer van voor af aan. Er mag hiervan worden afgeweken, maar dan moet hierover een afspraak staan in de cao.  

  AAN WELKE REGELS MOET EEN WERKGEVER ZICH HOUDEN T.A.V. DE ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Het opstellen van een arbeidsovereenkomst lijkt eenvoudig. Toch heb je al werkgever te maken met veel verschillende wetten waar je je aan moet houden. We hebben deze op een rij gezet:

  Het Burgerlijk Wetboek (BW)
  Hierin staan regels over onder andere de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en het ontslag. Als hier op basis van de cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.

  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Hierin worden het minimumloon en minimumvakantiebijslag geregeld.

  De Arbeidstijdenwet (ATW)
  Regels over werktijden en rusttijden staan hierin vermeld.

  De Arbeidsomstandighedenwet
  In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

  De Wet arbeid en zorg
  De verlofregelingen voor werknemers staan hierin vermeld.

  Wetgeving over gelijke behandeling
  Hierin staat onder ander dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen verschillende groepen in de samenleving, zoals:
  – mannen en vrouwen
  – mensen met of zonder migratieachtergrond
  – werknemers die voltijds of in deeltijd werken
  – werknemers met een vast of tijdelijk contract
  – mensen met en zonder handicap
  – gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte

  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  De Richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

   

  WAAROM ZIJN UP-TO-DATE ARBEIDSCONTRACTEN BELANGRIJK

  1. Omdat je de beste werkgever wilt zijn, toch?
  Wanneer je het hier helemaal mee eens bent, dan zorg je voor begrijpelijke en up-to-date contracten voor de mensen.

  2. Om problemen en conflicten te voorkomen
  Met een volledig en up-to-date contract kun je problemen en conflicten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Je weet dat je altijd kunt terugvallen op een goed contract omlijnd met de juiste wetgeving.

  3. Omdat ieder bedrijf zich aan de wet moet houden

  4. Omdat je een professioneel bedrijf wilt zijn met een professionele uitstraling
  Professionaliteit betekent onder andere dat de belangrijkste afspraken die je maakt binnen je bedrijf correct zijn opgeslagen in geldige en duidelijke contracten.

  5. Je wilt niet voor grote onverwachtse gevolgen staan
  Als de contracten niet in orde zijn kunnen er consequenties volgen.
  Soms zullen de gevolgen klein zijn,
  maar in andere gevallen kun je als werkgever voor grote onverwachte en niet gewenste gevolgen komen te staan.
  Onderwerpen waar in de praktijk vaak fouten meegemaakt worden zijn:

  – proeftijd

  – tussentijdse opzegging

  – concurrentie- relatiebeding

  Ook verkeerde afspraken over studiekosten, niet duidelijk hebben hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd al zijn gesloten (met een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg), het ontbreken van duidelijke afspraken over verlof en het niet meedelen van verjaring van vakantiedagen, kunnen tot ongewenste gevolgen leiden.

  Regels rondom deze onderwerpen zijn complex. Soms weet je gewoon niet wat er ontbreekt of wat er fout is, omdat je gewoon de kennis niet in huis hebt. Humanwave weet wat jij wellicht niet weet.

  service arbeidsovereenkomsten

  Zijn jouw arbeids-
  overeenkomsten actueel?

   Het arbeidsrecht in Nederland is een rechtsgebied waarin veel wijzigingen plaatsvinden. Niet alleen wijzigt de wet regelmatig, ook zijn er uitspraken door rechters die van invloed zijn op afspraken tussen werkgever en werknemer. Dit alles betekent dat het arbeidsrecht in Nederland heel dynamisch is.

  Ons advies is om ieder jaar een check te doen van de arbeidsovereenkomst die binnen je organisatie wordt gebruikt, op het moment dat je een nieuwe werknemer wilt aannemen of een werknemer die al in dienst is een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt aanbieden.

  Laat je arbeidsovereenkomsten door de juristen van Humanwave wetgevingsproof maken. Doe een contract scan voor slechts €149,- excl. btw per contract.

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.