Over Humanwave

Wat je moet weten
over de arbeids-

overeenkomst

Voldoe aan alle wettelijke regels en voorkom vervelende verrassingen

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Arbeidsovereenkomst

de arbeidsovereenkomst

We informeren je graag over de arbeidsovereenkomst

Medewerkers ontvangen een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract op het moment dat zij tegen betaling werkzaamheden gaan uitvoeren. Deze arbeidsovereenkomst moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij informeren hier graag over en hebben de belangrijkste informatie rondom het arbeidscontract voor jou op een rij gezet.

 • Zo kun je lezen welke vormen contracten er zijn en wat daar in moet staan.  Lees daarvoor de  veel gestelde vragen over de arbeidsovereenkomst.
  • Wil je er zeker van zijn dat jouw arbeidsovereenkomsten voldoen aan de laatste regelgeving? Neem dan contact met ons op. Onze juridische medewerkers lopen dit graag voor je na.

  veelgestelde vragen

  Over de arbeidsovereenkomst

  u

  WAT IS EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Als een werknemer betaald werk voor een werkgever gaat verrichten ontvangt deze een arbeidsovereenkomst. Daarin staan de afspraken die je als werkgever met de werknemer maakt. Dit wordt ook wel een arbeidscontract genoemd en kan schriftelijk en mondeling afgesproken worden. Lees over de verschillende arbeidscontracten op onze pagina over salaris

  WAT STAAT ER IN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Als werkgever moet je een maand na in diensttreding de werknemer een aantal zaken laten weten:

  • de naam en woonplaats van werknemer en werkgever
  • de datum van indiensttreding
  • de werklocatie van de werknemer
  • functie of het soort werk dat de werknemer uitvoert
  • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
  • hoeveel uur de werkemer per dag of wekelijks werkt
  • de hoogte van het afgesproken salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
  • de hoogte van de vakantietoeslag
  • het aantal vakantiedagen
  • de opzegtermijn
  • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is

  Niet verplicht maar wel mogelijk zijn afspraken over het pensioen en een concurrentiebeding. Voor dit laatste gelden bijzondere regels die afgesproken zijn in de wet over de transparante arbeidsvoorwaarden.

  MAG MIJN WERKNEMER AAN HET WERK ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Dat mag, maar zorgt vaak voor verwarring. Daarnaast geldt: als een werknemer 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, er vanuit gaan dat deze een arbeidsrelatie heeft. Dit betekent voor de werkgever dat deze ten minste het minimumloon moet betalen. De werknemer mag ook niet zomaar ontslagen worden. De bewijsplicht dat er geen arbeidsovereenkomst is, ligt bij de werkgever.

  WANNEER WORDT EEN TIJDELIJK ARBEIDSCONTRACT EEN VAST CONTRACT?

  Indien je een werknemer in dienst hebt die meer dan 3 tijdelijke contracten gehad heeft. Of die 36 maanden op basis van een tijdelijk contract gewerkt heeft, dan hoort deze een vast contract te krijgen. Dit staat genoemd in de zgn ketenregeling.
  Dit gaat niet op als er tussen de contracten een pauze van 6 maanden heeft gezeten. Dan tel je weer van voor af aan. Er mag hiervan worden afgeweken, maar dan moet hierover een afspraak staan in de cao.  

  AAN WELKE REGELS MOET EEN WERKGEVER ZICH HOUDEN T.A.V. DE ARBEIDSOVEREENKOMST?

  Het opstellen van een arbeidsovereenkomst lijkt eenvoudig. Toch heb je al werkgever te maken met veel verschillende wetten waar je je aan moet houden. We hebben deze op een rij gezet:

  Het Burgerlijk Wetboek (BW)
  Hierin staan regels over onder andere de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en het ontslag. Als hier op basis van de cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.

  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Hierin worden het minimumloon en minimumvakantiebijslag geregeld.

  De Arbeidstijdenwet (ATW)
  Regels over werktijden en rusttijden staan hierin vermeld.

  De Arbeidsomstandighedenwet
  In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

  De Wet arbeid en zorg
  De verlofregelingen voor werknemers staan hierin vermeld.

  Wetgeving over gelijke behandeling
  Hierin staat onder ander dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen verschillende groepen in de samenleving, zoals:
  – mannen en vrouwen
  – mensen met of zonder migratieachtergrond
  – werknemers die voltijds of in deeltijd werken
  – werknemers met een vast of tijdelijk contract
  – mensen met en zonder handicap
  – gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte

  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  De Richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

   

  service arbeidsovereenkomsten

  Zijn jouw arbeidsovereenkomsten up- to-date?

  Door nieuwe regels via de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidvoorwaarden is de kans groot dat jullie arbeidsovereenkomsten niet meer voldoen aan de huidige wetgeving.

  Laat je arbeidsovereenkomsten door Humanwave wetgevingsproof maken. Zo ben je in 1x klaar en ben je weer helemaal up to date. Onze juridisch expert helpt je graag. Neem met ons contact op voor de voorwaarden. 

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.