Wat je moet weten
over belastingen

Belasting betalen we allemaal. Als werkgever moet je onder andere op het salaris belasting inhouden en afdragen aan de overheid. Hoe dit werkt leggen we je uit. Humanwave kan je hierin ook persoonlijk adviseren. Het afdragen van belastingen moet namelijk zorgvuldig gebeuren.

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Belasting

    belastingen

We informeren je graag over belastingen

  • Wij kunnen je advies geven om er zo zeker van te zijn dat belastingen correct worden afgedragen en juist op de loonstroken terecht komen. Onze salaris experts geven jou indien nodig een persoonlijk advies. Neem contact op.
  • Wil je zeker zijn van een juiste en correcte salarisadministratie? Dan kan Humanwave je ontzorgen via onze dienst salaris administratie uitbesteden. Lees meer over salarisadministratie uitbesteden.

veelgestelde vragen

Over belastingen

WAAROVER MOET DE WERKNEMER BELASTING BETALEN?

Het uitgangspunt van de belastingdienst is: “Alles wat je van je werkgever krijgt moet worden belast.” Echter, er zijn verschillende uitzonderingen. Denk aan het bakje koffie in de ochtend of de werkplek waar een werknemer gebruik van maakt. Dit zie je niet terugkomen op de loonstrook.
Sommige dingen die de werkgever geeft,  zie je wel terugkomen op de loonstrook, zo kan je wel reiskosten op de loonstrook voorbij zien komen. Reiskosten zijn tot €0,23 per kilometer vrijgesteld van belastingen. Als je €0,30 per km krijgt dan moet over die €0,07 cent per km belasting worden betaald. Die belasting kan afhankelijk van de afspraken ten laste van de werknemer of werkgever vallen.
Via de salarisadministratie houdt de werkgever maandelijks het door de werknemer te betalen bedrag aan belasting in op het salaris. De ingehouden belasting moet daarna worden afgedragen aan de Belastingdienst. De hoogte van de belasting wordt mede bepaald door de loonheffingskorting en of deze wel of niet wordt toegepast.

WAT IS LOONHEFFING?

Loonheffing is de belasting die je als werkgever alvast aan de overheid betaalt, zodat de werknemer dat niet achteraf hoeft te doen. Loonheffing is de verzamelnaam voor:

  • loonbelasting
  • premie volksverzekeringen
    Dit zijn bijvoorbeeld AOW-premies

Afhankelijk van de loonbelastingverklaring die wordt ingevuld door de medewerker, zal er heffingskorting toegepast worden.

WAT IS LOONHEFFINGSKORTING?

Loonheffingskorting is een korting op belastingen. Bij de berekening van de loonheffing over het maandelijkse salaris wordt er vaak rekening gehouden met de loonheffingskorting. Dit is een korting op de te betalen belasting die gelijk wordt verrekend door de werkgever bij wie je het meeste salaris verdient.

De heffingskorting bestaat voor een deel uit een algemene heffingskorting en voor een deel uit een arbeidskorting. De algemene heffingskorting is van toepassing op iedereen die het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig is. De arbeidskorting geldt alleen voor degenen die werken.
Op hoeveel heffingskorting je recht hebt, is afhankelijk van je fiscale inkomen. Dit is het inkomen wat ook op jouw jaaropgave staat die je jaarlijks van de werkgever ontvangt. De heffingskorting die moet worden toegepast wordt per periode waarover je salaris krijgt, al met je maandelijkse salaris verrekend.

 

 

HEFFINGSKORTING EN LOONHEFFING, HOE ZIT DAT?

Wordt er loonheffingskorting toegepast, dan kan het zijn dat er soms geen loonheffing wordt ingehouden. Dit komt doordat er een gedeelte van het loon is vrijgesteld van belasting, door de heffingskorting. Wanneer de heffingskorting hoger is dan de te betalen loonheffing, dan zal er geen loonheffing worden ingehouden op het salaris. Dit is tot een loon van €  4.260 (2022) en € 5.052 (2023). De grens kun je terugvinden in de witte maandtabel voor de loonheffing

LOONHEFFING EN ARBEIDSKORTING 2023

Elk jaar worden worden de loonheffingen opnieuw vastgesteld. In 2023 zal de eerste belastingschijf met 0,14% zakken en zal de arbeidskorting omhoog gaan. Per saldo zullen werknemers meer iets overhouden onderaan de loonstrook.

WAT IS HET BIJZONDER TARIEF?

Voor de eenmalige beloningen die je naast jouw normale salaris ontvangt, zoals het vakantiegeld, een bonus, een gratificatie, betaal je met een ander tarief belasting. De Belastingdienst ziet de bovengenoemde beloningen als bijzondere beloningen. Ze worden vaak eenmaal per jaar betaald en daarom worden ze tegen het bijzonder tarief belast.
Bij de hoogte van dit percentage wordt er rekening gehouden dat er gedurende het jaar al rekening is gehouden met de loonheffingskorting. Daardoor is het percentage loonheffing wat je over deze bijzondere beloningen betaalt in verhouding hoger dan de belasting die over jouw maandelijkse salaris wordt ingehouden. Wij hebben een apart artikel geschreven over het bijzonder tarief.

HOE HOOG IS HET BIJZONDER TARIEF?

Het percentage bijzonder tarief is afhankelijk van je jaarinkomen in het voorafgaande jaar. Het percentage varieert elk jaar. Het belastingpercentage wordt jaarlijks door de Belastingdienst in een tabel vastgesteld en varieert tussen 0 procent (bij een inkomen van minder dan 10.697 Euro) en 49,50 procent (bij een inkomen van meer dan 73.032 Euro).

MOET DE WERKGEVER MEDEWERKERS ADVISEREN OM BELASTINGAANGIFTE TE DOEN?

Het kan voor je medewerkers heel goed uitpakken om belastingaangifte te doen voor 1 mei in het huidige jaar. Dit kan vooral bij jongeren van toepassing zijn en medewerkers die meer of minder zijn gaan werken. Maar wanneer moeten medewerkers belastingaangifte doen? Zie hiervoor de informatie van de Belastingdienst.
De meeste medewerkers hebben in januari of februari de jaaropgaaf van je ontvangen. Op het moment dat een werknemer de jaaropgaaf ontvangt, kan er aangifte gedaan worden. Een medewerker kan ook automatisch een bericht van de Belastingdienst krijgen, waarin staat tot wanneer je belastingaangifte kunt doen. De uiterste datum is 1 mei. Doet de werknemer aangifte voor 15 april, dan garandeert de Belastingdienst teruggave voor 1 juli.
Ook wanneer de medewerker geen bericht van de Belastingdienst ontvangt, is het wellicht verstandig om belastingaangifte doen. Dit is het geval wanneer de werknemer denkt dat hij of zij denkt 16 Euro of meer belasting terug zal krijgen of als de werknemer denkt dat hij of zij meer dan 45 Euro belasting moet betalen.
De snelste manier om te zien of de werknemer nog belasting terugkrijgt of moet betalen, is door het invullen van de aangifte.
Wij adviseren ondernemers van harte dit te delen met de medewerkers.

heb je nog meer vragen? wij helpen 

Humanwave, jouw juridisch ondersteuner

HR gaat altijd over wetgeving. Wetgeving is aan verandering onderhevig. Humanwave verwerkt kennis van de Nederlandse wet in de software en is altijd up to date. Naast HR-advies kunnen we je ook op juridisch vlak ondersteunen. Dus ook voor ingewikkelde vragen kan je bij ons terecht. Onze juridische expert helpt je graag. Neem contact met ons op.

neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

085 401 51 50

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

info@humanwave.nl

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

w

Chat via groene knop

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.