Bijzonder tarief 2024

De Salaris Experts van Humanwave ondersteunen je volledig bij het correct toepassen van het bijzonder tarief binnen jouw salarisadministratie. Het bijzonder tarief is van toepassing op verloningen, zoals onder andere vakantiegeld, gratificatie, 13de maand en bonussen, waarvoor een ander belastingtarief geldt. De Belastingdienst beschouwt deze beloningen als bijzondere beloningen en belast ze vaak tegen een apart tarief, omdat ze doorgaans eenmaal of meerdere keren per jaar worden uitbetaald.

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Salaris 5 Bijzonder tarief

Wat is het bijzonder tarief?

Voor beloningen naast het reguliere salaris, betaalt de werknemer een ander tarief belasting wanneer deze beloningen niet maandelijks worden uitgekeerd. Dit moet je als werkgever via de salarisadministratie organiseren. De Belastingdienst ziet de bovengenoemde beloningen als bijzondere beloningen. Ze worden vaak eenmaal of aantal keer per jaar uitbetaald en daarom worden ze tegen het bijzonder tarief belast.

veelgestelde vragen

Over het bijzonder tarief

Waarover moet je als werkgever belasting betalen met het bijzonder tarief?

Het uitgangspunt van de belastingdienst is: “Alles wat je als je werkgever betaald aan je medewerker moet worden belast.” Echter, er zijn verschillende uitzonderingen. Denk aan de koffie of thee, of de werkplek. Deze zie je niet terugkomen op de loonstrook. Reiskosten daarentegen komen wel terug op de loonstrook. Reiskosten zijn tot €0,23 per kilometer vrijgesteld van belastingen. Als de medewerker €0,30 per km krijgt dan moet over die €0,07 cent per km belasting worden betaald. Die belasting kan afhankelijk zijn van de afspraken die ten laste van de werknemer of werkgever vallen.
Via de salarisadministratie houdt de werkgever maandelijks het bedrag voor de belasting in op het salaris. De ingehouden belasting moet daarna worden afgedragen aan de Belastingdienst. De hoogte van de belasting wordt mede bepaald door de loonheffingskorting en of deze wel of niet wordt toegepast.

Voorbeelden van verloningen waarover bijzonder tarief moet worden toegepast door de werkgever zijn:
– Vakantiegeld
– Overwerk
– 13e maand
– Bonus
– Eenmalige uitkeringen
– Loonsverhoging met terugwerkende kracht
– Uitbetaling van verlofdagen

Hoeveel loonheffing betaal je over bijzonder tarief in percentages?

Het percentage bijzonder tarief is afhankelijk van het jaarinkomen in het voorafgaande jaar. Het percentage varieert elk jaar. Het percentage bijzonder tarief wordt jaarlijks door de Belastingdienst in de witte tabel vastgesteld.

Voor 2024 zijn dit de bijzonder tarief percentages:

 • Bij een inkomen onder de € 11.778,- is het bijzonder tarief 0%
 • Bij een inkomen tussen de € 11.779,- en € 12.410,- is het bijzonder tarief 36,97 – 8,43 = 28,54%
 • Bij een inkomen tussen de € 12.411,- en € 22.982,- is het bijzonder tarief 36,97 – 31,43 = 5,54%
 • Bij een inkomen tussen de € 22.983,- en € 24.813,- is het bijzonder tarief 36,97 – 2,47 = 34,50%
 • Bij een inkomen tussen de € 24.814,- en € 32.709,- is het bijzonder tarief 36,97 + 4,16 = 41,13%
 • Bij een inkomen tussen de € 32.710,- en € 75.519,- is het bijzonder tarief 36,97 + 13,14 = 50,11%
  Bij een inkomen tussen de € 75.519,- en € 134.930,- is het bijzonder tarief 49,50 + 6,51 = 56,01%
 • Bij een inkomen vanaf € 134.930 is het bijzonder tarief 49,50%Deze tarieven zijn voor medewerkers onder de AOW-leeftijd, hierboven gelden andere percentages. Wanneer er géén loonheffingskorting wordt toegepast gelden er deze tarieven::36,93% bij een inkomen tot € 73.031,-
  49,50% wanneer er € 73.032,- of meer wordt, verdient.
u

Hoeveel loonheffing bijzonder tarief?

Het bedrag aan loonheffing dat een werkgever via de salarisadministratie verwerkt over bijzonder tarief is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het belastingtarief dat van toepassing is op de bijzondere beloningen, de hoogte van deze beloningen, eventuele loonheffingskortingen waar de werknemer recht op heeft, en andere persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Bij het verwerken van bijzonder tarief in de salarisadministratie wordt gebruikgemaakt van een apart tarief dat door de Belastingdienst is vastgesteld voor eenmalige beloningen. Dit tarief kan hoger zijn dan het reguliere tarief dat wordt toegepast op het maandelijkse salaris van de werknemer. Het exacte bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op bijzondere beloningen wordt berekend op basis van deze factoren en kan dus per situatie verschillen.

De salarisadministrateur of het salarissysteem, dat de werkgever gebruikt, zal de benodigde berekeningen uitvoeren en het juiste bedrag aan loonheffing bepalen en verwerken in de salarisadministratie.

Waarom is de loonheffing op bijzondertarief zo hoog?

De Belastingdienst hanteert het bijzonder tarief om een apart belastingtarief toe te passen op eenmalige beloningen die buiten het reguliere maandsalaris vallen, zoals vakantiegeld, bonussen of overuren. Dit tarief is vaak hoger dan het tarief dat wordt toegepast op het reguliere salaris. Het bijzonder tarief wordt gebruikt omdat deze eenmalige beloningen anders belastingvoordelen zouden kunnen opleveren voor de werknemer, zoals het effectief verlagen van het belastingtarief over het reguliere salaris. Door een apart tarief te hanteren voor bijzondere beloningen, wordt dit voorkomen en wordt de belastingdruk op een eerlijke manier verdeeld over het gehele jaar.

Wanneer wordt het percentage vastgesteld?

In principe wordt dit percentage één keer per jaar vastgesteld, op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar. Daardoor is het percentage loonheffing wat de werknemer over deze bijzondere beloningen betaalt in verhouding hoger dan de belasting die over het maandelijkse salaris wordt ingehouden.

Hoe helpt Humanwave je met het verwerken van bijzonder tarief?

Wanneer je de salarisadministratie uitbesteed aan Humanwave dan zorgen onze Salaris Experts ervoor dat de juiste bijzonder tarief percentages bij de medewerkers worden toegepast en jij daar geen enkele zorg over hoeft te hebben. 

Humanwave jouw HR-adviseur

We delen onze HR-kennis

Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er een verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld.

onze kennis voor jou

Bekijk hier de populairste HR-adviseur pagina’s

Verlof

Binnen HR is verlof één van de onderwerpen waar je bijna dagelijks mee te maken krijgt. Het is belangrijk om verlof goed geregeld te hebben voor jouw medewerkers. Er zijn diverse vormen van verlof. 

Wij vertellen je meer over verlof

Verzuim

De kosten voor verzuim lopen al snel hoog op als het verzuim-beleid niet geregeld is. Onze verzuimexpert geeft advies over de aanpak van verzuim.

Krijg hier meer grip op verzuim

Vakantiedagen

Het goed plannen en beheren van de vakantiedagen is een belangrijk aspect binnen de HR-administratie. Om financiële verrassingen te voorkomen, adviseren we je graag. 

Lees verder over vakantiedagen

meest gekozen producten

Bekijk hier de meest populaire diensten

Salaris

administratie software

Regel zelf je salarisadministratie én HR op 1 plek en kijk hoe flexibel je bent.

Salaris

administratie
uitbesteden

Besteed jouw salarisadministratie uit aan Humanwave. Wij hebben de expertise en ervaring.

Lees meer over zorgeloos verlonen 

HR-

software

HR-processen zoals verlof en administratie zijn dankzij de software eenvoudig ingevoerd.

Lees hier meer over de hr-software

neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

085 401 51 50

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

info@humanwave.nl

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
w

Chat via groene knop

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.