Vakantiegeld 2024

Werknemers hebben recht op vakantiegeld, ook bekend als vakantiebijslag, wat neerkomt op 8% van hun bruto jaarsalaris. Dit bedrag wordt bovenop het reguliere salaris betaald en is specifiek bedoeld om werknemers financieel te ondersteunen zodat zij vakantie kunnen nemen. Het idee achter vakantiegeld is niet alleen om werknemers in staat te stellen om te ontspannen en te genieten van vrije tijd, maar ook om hun rechten te beschermen en te zorgen dat ze een eerlijke compensatie krijgen voor hun werk. Als werkgever is het je verplichting om deze regeling correct te verwerken in de salarisadministratie, wat betekent dat het vakantiegeld jaarlijks (meestal in mei of juni) uitbetaald moet worden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
Waarom deze verplichting er is en hoe je de regeling als werkgever juist verwerkt in de salarisadministratie vertellen we je hier.

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Salaris 5 Vakantiegeld

Waarom hebben medewerkers recht op vakantiegeld?

 • Werknemerswelzijn en motivatie

Het verplicht stellen van vakantiegeld bevordert het welzijn van werknemers en draagt bij aan hun motivatie. Het stelt werknemers in staat om hun vakantie te financieren, waardoor ze kunnen ontspannen en opladen, wat uiteindelijk de productiviteit en tevredenheid op de werkplek kan bevorderen.

 • Preventie van burn-out
  Door vakantiegeld te verstrekken, moedigen werkgevers werknemers aan om daadwerkelijk vakantie op te nemen. Dit draagt bij aan het voorkomen van burn-out en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.
 • Gelijkheid en eerlijke behandeling
  Het verplicht stellen van vakantiegeld zorgt voor gelijkheid en eerlijke behandeling van werknemers binnen een organisatie. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle werknemers, ongeacht hun functie of positie, recht hebben op deze extra financiële beloning.
 • Arbeidsmarkt concurrentie
  In een competitieve arbeidsmarkt kan het aanbieden van hoger dan 8% vakantiegeld een bedrijf aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers. Het kan een rol spelen bij het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel. Mocht je dit overwegen dan is het raadzaam om eerst onderzoek te doen in je branche zodat je kan meten of dit de gewenste effecten kan opleveren. Verdienen werknemers meer dan drie keer het minimumloon, dan kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel minimaal acht procent van drie keer het minimumloon.
 • veelgestelde vragen

  Vakantiegeld

  Wanneer betaal je vakantiegeld uit?

  Je bent verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiegeld uit te keren. Deze toeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald. Maar je mag ook met werknemers afspreken om het geld in termijnen of op een ander moment uit te keren. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Overweeg je het vakantiegeld op een ander tijdstip uit te keren, check dan wel de CAO. Mogelijk is hierin vastgelegd dat het geld op een bepaald moment moet worden uitgekeerd.

  Bij uitzendwerk, oproepkrachten/nuluurders of vakantiewerk mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Het is belangrijk dat een werknemer goede notie heeft van het feit dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. Zet het vakantiegeld dus altijd apart op de strook of vermeld het in de arbeidsovereenkomst.

  Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar bent hiertoe niet verplicht.

  In ieder geval moet het vakantiegeld eens per 12 maanden worden uitbetaald. Wanneer je het vakantiegeld te laat uitbetaalt, kunnen je werknemers een verhoging eisen van maximaal 50%. Houdt hier rekening mee. Heb je met de werknemers afspraken gemaakt over later uitbetalen en ze zijn hiermee akkoord dan is een verhoging niet aan de orde.

  Hoeveel is het vakantiegeld?

  Volgens de wet heeft iedereen in loondienst recht op minimumvakantiebijslag, welke minimaal 8 procent van het bruto jaarloon bedraagt. Je mag er ook voor kiezen om een hoger percentage uit te betalen.

  Wanneer je onder een CAO valt kan het zijn dat het CAO een hoger percentage aangeeft, dan dient deze te worden gehanteerd. Ondernemers die niet gekoppeld zijn aan een CAO, moeten minimaal 8% vakantietoeslag betalen. In sommige gevallen wordt er minder dan 8% vakantiegeld uitbetaald,

  Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het bruto jaarsalaris van de werknemer. Stel dat een werknemer een bruto jaarsalaris heeft van €40.000 en 8% vakantiegeld, dan zou het vakantiegeld 8% van dat bedrag zijn, oftewel €3.200.

  Moet je te weinig betaald vakantiegeld als nog uitbetalen?

  Wanneer je als werkgever te weinig vakantiegeld geeft, kunnen werknemers geld terugeisen, en je kunt boetes en extra kosten krijgen. Ook kan dit slecht zijn voor de naam van je bedrijf, en het kan problemen met je personeel veroorzaken. De overheid kan ook controleren en boetes geven als je je niet aan de regels houdt. Daarom is het heel belangrijk om iedereen het juiste bedrag te betalen. Als je een fout maakt, los het dan snel op om problemen te voorkomen.

  Als je van de Nederlandse Arbeidsinspectie bericht hebt gehad dat je een werknemer te weinig hebt betaalt, dan moet je binnen 4 weken het vakantiegeld alsnog uitbetalen. Je werknemer kan het vakantiegeld nog 5 jaar opeisen. Twijfel je of je vakantiegeld op de juiste manier berekent en uitbetaalt? Laat onze salaris experts je helpen en voorkom boetes. We laten je hier een aantal voorbeeld berekeningen zien. 

  Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?

  Hoe verwerk je als werkgever het vakantiegeld op een juiste manier volgens de regels van de belastingdienst? Bekijk hieronder alle onderdelen waar je rekening mee moet houden. Voor een juiste verwerking van het vakantiegeld, helpen onze salaris experts je graag. Je kunt bij Humanwave je complete salaris administratie laten uitvoeren, zo voorkom je fouten.

  Loonheffing
  Vakantiegeld kun je zien als loon en je moet hier loonheffing over betalen. Vakantiegeld wordt bovendien zwaarder belast dan het loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven..

  Jaaropgave
  Werkgevers zijn verplicht om jaarlijks een jaaropgave te verstrekken aan hun werknemers. Hierin wordt het totale bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, vermeld, evenals de ingehouden loonheffing en andere relevante gegevens. Deze jaaropgave kan door werknemers gebruikt worden bij het invullen van hun belastingaangifte..

  Wijzigingen in belastingwetgeving
  Werkgevers moeten op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in de belastingwetgeving die van invloed kunnen zijn op de belasting over vakantiegeld. Dit helpt bij het tijdig aanpassen van de loonadministratie en het voldoen aan de actuele fiscale vereisten.

  Humanwave jouw HR-adviseur

  We delen onze HR-kennis

  Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er een verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld.

  onze kennis voor jou

  Bekijk hier de populairste HR-adviseur pagina’s

  Verlof

  Binnen HR is verlof één van de onderwerpen waar je bijna dagelijks mee te maken krijgt. Het is belangrijk om verlof goed geregeld te hebben voor jouw medewerkers. Er zijn diverse vormen van verlof. 

  Wij vertellen je meer over verlof

  Verzuim

  De kosten voor verzuim lopen al snel hoog op als het verzuim-beleid niet geregeld is. Onze verzuimexpert geeft advies over de aanpak van verzuim.

  Krijg hier meer grip op verzuim

  Minimumloon

  Het salaris van een werknemer is minimaal het minimumloon. Het is belangrijk dat je voldoet aan de wettelijke eisen rondom het minimumloon. 

  Lees verder over minimumloon

  meest gekozen producten

  Bekijk hier de meest populaire diensten

  Salaris

  administratie software

  Regel zelf je salarisadministratie én HR op 1 plek en kijk hoe flexibel je bent.

  Salaris

  administratie
  uitbesteden

  Besteed jouw salarisadministratie uit aan Humanwave. Wij hebben de expertise en ervaring.

  Lees meer over zorgeloos verlonen 

  HR-

  software

  HR-processen zoals verlof en administratie zijn dankzij de software eenvoudig ingevoerd. 

  Lees hier meer over de hr-software

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.