Vakantiedagen 2024

Welke vakantiedagen zijn er en waar heeft de werknemer recht op. Op welke dagen ben je verplicht als werkgever om je werknemers vrij te geven? En welke regels bestaan er rondom vakantiedagen? Zijn atv dagen ook vakantiedagen? Op deze vragen geven we antwoord ter ondersteuning van het verlofmanagement binnen jouw bedrijf. We beginnen met 18 weetjes over vakantiedagen. 

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Verlof 5 Vakantiedagen

18 weetjes over vakantiedagen

 • Minimaal recht op wettelijke vakantiedagen is 20 vakantiedagen bij een werkweek van 40 uur.
  • Eerst opname van wettelijke vakantiedagen, dan bovenwettelijke dagen; niet opgenomen dagen kunnen vervallen.
   • Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden, bovenwettelijke na 5 jaar.
    • Werkgevers moeten werknemers actief informeren over verlofdagen.
     • Schriftelijke of digitale aanvraag van verlof door werknemer vereist.
      • Werkgever moet binnen 2 weken reageren op verlofaanvragen.
       • Verlofaanvraag kan bij ernstige bedrijfsverstoring worden afgewezen.
        • Zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op.
         • Niet opgenomen vakantiedagen van zieke werknemers vervallen niet.
          • Ziek tijdens vakantie? Die dagen gelden als ziektedagen.
           • Zieke werknemer mag op vakantie met arbodienst/bedrijfsarts goedkeuring.
            • Verplichting tot opnemen van vakantiedagen alleen indien contractueel of in CAO vastgelegd.
             • Wettelijke vakantiedagen dienen zoveel mogelijk in opbouwjaar te worden opgenomen.
              • Werkgever kan vakantiedagen behouden bij geannuleerde vakantieplannen.
               • Uitbetaling van wettelijke vakantiedagen enkel bij einde dienstverband.
                • Werkgever kan bovenwettelijke dagen tussentijds uitbetalen.
                 • Werkgever mag enkel bovenwettelijke dagen uitbetalen.
                  • Mogelijkheid tot ruilen van bovenwettelijke vakantiedagen voor andere voordelen, met werknemers instemming.

                  Bekijk Onze HR-software, deze zorgt ervoor dat je aan de technische eisen voldoet m.b.t. verlof.

                  veelgestelde vragen

                  Wettelijke vakantiedagen

                  u

                  Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

                  In Nederland is er sprake van wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Officiële feestdagen kunnen ook als vakantiedagen gezien worden. De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop werknemers recht hebben op vakantie, meestal uitgedrukt in een aantal vakantiedagen of vakantie uren per jaar en afhankelijk van het aantal fte.

                  Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in de arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomsten/contracten) en/of cao’s.

                  De exacte hoeveelheid vakantiedagen kan variëren afhankelijk van de specifieke arbeidsvoorwaarden of cao.

                  Wat is het wettelijk minimum aantal vakantiedagen?

                  Volgens de Nederlandse wet heeft een werknemer recht op een wettelijk minimumaantal vakantiedagen per jaar. Dit minimum is vier keer het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, als een werknemer vijf dagen per week (40 uur) werkt, heeft deze recht op 20 vakantiedagen per jaar (5 dagen x 4 weken). Veel werkgevers bieden echter meer vakantiedagen dan dit wettelijk minimum.

                  Minimumaantal vakantiedagen op basis van aantal werkdagen:
                  Aantal vakantiedagen bij 24 uur: 3 dagen x 4 weken = 12 vakantiedagen
                  Aantal vakantiedagen bij 32 uur: 4 dagen x 4 weken = 16 vakantiedagen
                  Aantal vakantiedagen bij 40 uur: 5 dagen x 4 weken = 20 vakantiedagen

                  Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

                  Wanneer er sprake is van meer dan 20 vakantiedagen bij iemand die fulltime werkt (5 dagen x 4 weken), dan spreken we over de dagen die boven de 20 wettelijke vakantiedagen liggen over de bovenwettelijke vakantiedagen. In de arbeidsvoorwaarden en/of cao zijn daar afspraken over gemaakt.

                  Bijvoorbeeld dat iemand recht heeft op 25 vakantiedagen bij een fulltime dienst verband.
                  De werknemer heeft dan 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.
                  Belangrijk om te weten is dat beide vakantiedagen een andere verval datum hebben.

                  Wat zijn de vervaldata van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

                  Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Vakantiedagen die bijvoorbeeld in 2023 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2024 tenzij er een ruimere vervaldatum van toepassing is.
                  Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin de bovenwettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. De in 2023 opgebouwde bovenwettelijke uren verjaren dus in 2028.

                  Hoeveel vakantiedagen mag je meenemen naar 2024?

                  Opgehoopte vakantiedagen, oftewel een verlofstuwmeer vormt een van de grootste uitdagingen voor organisaties bij de jaarovergang. Het ontstaat wanneer medewerkers hun vakantiedagen gedurende het jaar niet opnemen en deze allemaal aan het einde van het jaar willen opnemen. Dit kan voorkomen door diverse redenen, zoals hoge werkdruk, project deadlines, of personeelstekorten. Het beheren van een verlofstuwmeer is een enorme uitdaging, met opgehoopte verlofdagen die op een bepaald moment moeten worden opgenomen, met in het achterhoofd de vervaldata van de verlofdagen.

                  In Nederland regelt de Wet arbeid en zorg (WAZO) de vakantierechten van werknemers. Volgens de Nederlandse wetgeving mag een werknemer in principe wettelijke vakantiedagen (het wettelijk minimum aantal vakantiedagen) die niet zijn opgenomen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, meenemen naar het volgende jaar. Dit betekent dat vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2023 uiterlijk opgenomen moeten worden vóór 1 juli 2024.

                  Daarnaast kunnen er ook bovenwettelijke vakantiedagen zijn, die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de cao. De regels voor het meenemen van bovenwettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar kunnen verschillen per cao of bedrijfsregeling. Het is daarom verstandig om de cao van jouw sector te raadplegen of contact op te nemen met de HR-afdeling van je werkgever voor specifieke informatie over het meenemen van vakantiedagen naar het volgende jaar.

                  Hoe kan je werknemers motiveren om vakantiedagen op te nemen?

                  Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de vervaltermijn (nu 1 juli 2024), doet hij er goed aan om dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen om ze binnenkort nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.

                  Je mag werknemers niet dwingen om vakantiedagen op te nemen.
                  De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
                  Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Een akkoord van de werknemers kan nodig zijn. Wij raden het ad hoc regelen af.

                  Wat zijn officiële feestdagen?

                  Het is belangrijk om op te merken dat de officiële feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, Kerstmis en Koningsdag, apart staan van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Of werknemers vrij zijn op feestdagen hangt af van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. In sommige sectoren is het gebruikelijk om vrij te zijn op deze dagen, terwijl in andere sectoren er gewoon gewerkt wordt.

                  Overzicht Feestdagen 2024

                  • Nieuwjaarsdag: 1 januari 2024 (maandag)
                  • Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (vrijdag)
                  • Eerste Paasdag: 31 maart 2024 (zondag)
                  • Tweede Paasdag: 1 april 2024 (maandag)
                  • Koningsdag: 27 april 2024 (zaterdag)
                  • Bevrijdingsdag: 5 mei 2024 (zondag)
                  • Hemelvaartsdag: 9 mei 2024 (donderdag)
                  • Eerste Pinksterdag: 19 mei 2024 (zondag)
                  • Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024 (maandag)
                  • Eerste Kerstdag: 25 december 2024 (woensdag)
                  • Tweede Kerstdag: 26 december 2024 (donderdag) ​

                  Wat zijn precies adv-dagen en atv-dagen?

                  Het recht op adv-dagen of atv-dagen is niet in de wet geregeld. Dat betekent dat het recht op adv- of atv-dagen is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden of cao. Op grond van de arbeidsvoorwaarden of cao worden de dagen toegekend of worden de dagen opgebouwd door elke week een vast aantal uren meer te werken dan in de arbeidsovereenkomst (contract) staat. Zo worden uren opgespaard. Die extra gewerkte uren kunnen later als een adv- of atv-dag opgenomen worden. Zo werkt het:

                  Bij een contract van 38 uur in de week, wordt er elke week 40 uur gewerkt.  Het salaris is gebaseerd op de 38 uur uit het contract. Die 2 extra gewerkte uren worden dan opgespaard. Ze worden niet uitbetaald maar omgezet als adv, atv dagen (vrije dagen) naast je vakantiedagen.

                  Wat is het verschil tussen adv en atv?

                  De opbouw van adv en atv is hetzelfde, alleen het opnemen van de uren verschilt.

                  Bij adv gebruik je de uren voor een kortere werkweek. Bijvoorbeeld elke 2 weken een middag vrij. Of elke maand 1 hele dag. Bij atv bepaalt je werkgever op welke dagen je atv-dagen opneemt. Dit kunnen verplichte vrije dagen zijn, die meestal al in de planningen/roosters zijn verwerkt. Wanneer dit niet het geval is, plant de werknemer de atv-dagen zelf in.
                  Meestal vervallen niet opgenomen adv-uren of atv-uren aan het eind van het jaar
                  De niet opgenomen adv- of atv-dagen hoeven niet uit te betaald te worden bij ontslag.

                  Humanwave jouw HR-adviseur

                  We delen onze HR-kennis

                  Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er een verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld.

                  onze kennis voor jou

                  Bekijk hier de populairste HR-adviseur pagina’s

                  Verlof

                  Binnen HR is verlof één van de onderwerpen waar je bijna dagelijks mee te maken krijgt. Het is belangrijk om verlof goed geregeld te hebben voor jouw medewerkers. Er zijn diverse vormen van verlof. 

                  Wij vertellen je meer over verlof

                  Verzuim

                  De kosten voor verzuim lopen al snel hoog op als het verzuim-beleid niet geregeld is. Onze verzuimexpert geeft advies over de aanpak van verzuim.

                  Krijg hier meer grip op verzuim

                  Minimumloon

                  Het salaris van een werknemer is minimaal het minimumloon. Het is belangrijk dat je voldoet aan de wettelijke eisen rondom het minimumloon. 

                  Lees verder over minimumloon

                  meest gekozen producten

                  Bekijk hier de meest populaire diensten

                  Salaris

                  administratie software

                  Regel zelf je salarisadministratie én HR op 1 plek en kijk hoe flexibel je bent.

                  Salaris

                  administratie
                  uitbesteden

                  Besteed jouw salarisadministratie uit aan Humanwave. Wij hebben de expertise en ervaring.

                  Lees meer over zorgeloos verlonen 

                  HR-

                  software

                  HR-processen zoals verlof en administratie zijn dankzij de software eenvoudig ingevoerd. 

                  Lees hier meer over de hr-software

                  neem vrijblijvend contact met ons op

                  Contact

                  Heb je een vraag over vakantiedagen en hoe je deze juist verwerkt?
                  Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
                  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

                  085 401 51 50

                  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

                  info@humanwave.nl

                  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
                  w

                  Chat via groene knop

                  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.