Wat je moet weten
over verzuim

Elke zieke medewerker kost een werkgever tussen de €250,- en €400,- per dag. Dat is veel geld. Verzuim heeft ook een grote impact op de organisatie zelf. Het werk moet opgevangen worden en regels moeten worden nageleefd. Humanwave heeft verzuim hoog op de agenda staan en heeft daarom het team uitgebreid met een verzuimexpert. We houden jaarlijks een verzuimtraining ‘De aanval op verzuim’ en we informeren jou graag over de belangrijkste zaken rondom verzuim. Voorkom verzuim, bespaar torenhoge kosten door de juiste stappen te zetten met een gedegen verzuimbeleid.

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Verzuim

verzuim

We informeren je graag over verzuim

 • Lees welke vormen van verzuim er zijn en hoe je deze het beste aan aanpakken. We geven je ook inzicht in de regels die gelden rondom verzuim. Lees daarvoor de veel gestelde vragen over verzuim.
  • Omdat elke verzuimcasus weer anders is, kan je met specifieke vragen over verzuim bij ons terecht. Neem dan contact met ons op. Onze verzuimexpert zal ingaan op jullie situatie en een deskundig advies geven.

  veelgestelde vragen

  Over verzuim

  u

  WAT IS (FREQUENT) VERZUIM

  Elke werknemer is wel eens ziek. Dat gebeurt overal. Het wordt pas een probleem als een werknemer zich vaak ziek meldt. Er is sprake van frequent verzuim als iemand regelmatig niet komt werken omdat hij/zij ziek is of gebreken heeft. Regelmatig betekent in dit geval dat iemand zich in 12 maanden tijd 3x ziek meldt.

  DE GEVOLGEN VAN FREQUENT VERZUIM

  Naast het feit dat de continuïteit van het werk in het gedrang komt, worden collega’s belast met extra werk en kan de zieke werknemer zich schuldig en onbegrepen voelen. Daarbij is hij/zij zich vaak niet bewust van de gevolgen van de ziekmelding.
  De betrokkenheid kan afnemen waardoor de prestaties van de werknemer verminderen wat op zijn beurt de kwaliteit van zijn/haar werk kan beïnvloeden. De werknemer ervaart minder tevredenheid en meldt zich mogelijk weer of nog sneller ziek. Langdurig verzuim ligt op de loer.

  OMGAAN MET FREQUENT VERZUIM

  De beste en meest voor de hand liggende aanpak is het in gesprek gaan met elkaar. Dit gesprek wordt gevoerd op het moment dat een werknemer zich weer hersteld heeft gemeld. Op deze manier voorkom je dat de werknemer druk ervaart en kun je ook meer inspelen op zaken die het verzuim in de hand werken.
  Tijdens het frequent verzuim gesprek wordt iemands positie binnen het bedrijf, de ervaring en invulling van zijn functie en zijn algehele werkbeleving besproken. Bekijk samen of iemand nog wel op zijn plek zit en als dat niet het geval is wat er voor nodig is om dit wel te zijn. Misschien wordt de oplossing wel in de verkeerde hoek gezocht.

   

  MOET IK ELK GESPREK MET MIJN (ZIEKE) WERKNEMER VASTLEGGEN?

  Welk gesprek je ook voert met je werknemer of het nou een positief of minder positief gesprek is, leg de afspraken vast en leg een dossier aan. Let er wel op dat je geen medische gegevens noteert!

  Er bestaan handige templates die gebruikt kunnen worden tijdens het gesprek en waarin afspraken direct kunnen worden vastgelegd. Zorg ook dat de werknemer zijn/haar akkoord geeft voor het verslag zodat je altijd kunt terugvallen op de gemaakte afspraken. De werknemer kan de werkgever hier natuurlijk ook aan houden. Het is een samenwerking die voor ogen heeft het werkplezier te verhogen en verzuim te voorkomen.

  PSYCHISCHE KLACHTEN

  requent verzuim kan een signaal zijn voor psychische klachten. Deze klachten ontstaan soms uit privé omstandigheden maar kunnen ook hun oorsprong op het werk vinden. Denk aan een hoge werkdruk waardoor een werknemer stress ervaart. Het gebrek aan autonomie of persoonlijke ontwikkeling, het niet krijgen van een passende beloning, al deze factoren kunnen stress op de werkvloer in de hand werken.

  Als HR verantwoordelijke kun je hierin een ondersteunende rol spelen door tijdens het gesprek navraag te doen of deze factoren impact hebben op de werknemer. Het aanbieden van een coach of een ander soort interventie kan dan uitkomst bieden.

   

  VALT FREQUENT VERZUIM ONDER FUNCTIONEREN?

  Frequent verzuim kun je scharen onder functioneren en moet ook op deze manier worden aangevlogen.
  Het wil niet zeggen dat iemand niet goed functioneert maar het kan wel een grond zijn voor ontslag indien de werkgever het aannemelijk kan maken dat het verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Omdat er tijdens ziekte een opzegverbod geldt, moet het frequent verzuimgesprek na de herstelmelding worden gevoerd.

  MOET IK HET LOON VAN DE ZIEKE WERKNEMER DOORBETALEN?

  Als werkgever in Nederland, betaal je het loon van je zieke werknemer nog altijd 2 jaar lang door. Dit kunnen aanzienlijke kostenposten worden. Werkgevers kunnen zich hier tegen verzekeren. De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht gemaakt waarin wordt aangegeven wat de voordelen zijn van het wel of niet verzekeren tegen deze kosten. Dit schema staat hier beschreven. 

  MET WELKE REGELGEVING HEB IK ALS WERKGEVER TE MAKEN?

  Als het gaat om verzuim heb je als werkgever te maken met duidelijke regels. De wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd en verplicht de werkgever en de werknemer om samen met een arbodienst of bedrijfsarts te werken aan de re-integratie van de zieke werknemer met als doel dat de werknemer niet langer uitvalt dan nodig is. Wij hebben voor jou deze wet kort samengevat. Lees hier over de wet verbetering poortwachter.

  heb je nog meer vragen? wij helpen 

  Humanwave, jouw juridisch ondersteuner

  HR gaat altijd over wetgeving. Wetgeving is aan verandering onderhevig. Humanwave verwerkt kennis van de Nederlandse wet in de software en is altijd up to date. Naast HR-advies kunnen we je ook op juridisch vlak ondersteunen. Dus ook voor ingewikkelde vragen kan je bij ons terecht. Onze juridische expert helpt je graag. Neem contact met ons op.

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.