Wat je moet weten
over verzuim

Elke zieke medewerker kost een werkgever tussen de €250,- en €400,- per dag. Dat is veel geld. Verzuim heeft ook een grote impact op de organisatie zelf. Het werk moet opgevangen worden en regels moeten worden nageleefd. Humanwave heeft verzuim hoog op de agenda staan en heeft daarom het team uitgebreid met een verzuimexpert. We houden jaarlijks een verzuimtraining ‘De aanval op verzuim’ en we informeren jou graag over de belangrijkste zaken rondom verzuim. Voorkom verzuim, bespaar torenhoge kosten door de juiste stappen te zetten met een gedegen verzuimbeleid.

 • Lees welke vormen van verzuim er zijn en hoe je deze het beste kan aanpakken. We geven je ook inzicht in de regels die gelden rondom verzuim. Lees daarvoor de veel gestelde vragen over verzuim.
 • Omdat elke verzuimcasus weer anders is, kan je met specifieke vragen over verzuim bij ons terecht. Neem dan contact met ons op. Onze verzuimexpert zal ingaan op jullie situatie en een deskundig advies geven.
 • Met onze HR-software registreer je gemakkelijk al het verzuim binnen jouw organisatie. Lees meer over verzuimregistratie in onze software.
Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Verzuim

Meld je nu aan voor ons gratis webinar: Verminder het Verzuim

webinar
dinsdag 25 juni 14:00-14:45

Verminder het verzuim!

 Volg ons gratis webinar “Verminder het Verzuim’ en leer de aanpak die wél werkt! Joan zal samen met verzuimexpert Inanda in 45 minuten een effectieve verzuimaanpak met jullie delen. 

Wat leer  je tijdens het webinar?

– de verschillende verzuim categorieën

– de pijlers van een goed verzuimbeleid

– de opzet van een effectief verzuimprotocol

essentiële hulpbronnen

Het webinar is gratis voor klanten en niet-klanten van Humanwave. Schrijf jezelf en jouw collega direct in! 

Aanmelden Webinar Verminder het Verzuim

"*" geeft vereiste velden aan

We gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten.

veelgestelde vragen

Over verzuim

WAT VERSTAAN WE ONDER VERZUIM?

Verzuim treedt op wanneer een werknemer niet op het werk komt en ziekte als reden opgeeft. Er zijn diverse vormen van verzuim:

 • kort verzuim, denk aan migraine, griep
 • langdurig verzuim (meer dan 6 weken afwezig)
 • frequent verzuim

 

WAT ZIJN REDENEN VAN VERZUIM?

Verzuim kan verschillende oorzaken hebben, denk aan:

 • ziekte
 • psychische klachten, zoals burn-out, angststoornis
 • arbeidsconflict
 • verkeerde werk-privé balans
 • werkstress

WAT IS KORT VERZUIM

Ongeveer 20 % van de totale verzuimkosten wordt veroorzaakt door kort verzuim. Dit kan ontstaan wanneer een werknemer bijvoorbeeld kort ziek is. Denk aan griep, migraine.
Als een werknemer zich regelmatig kort ziek meldt, kan je het beste het gesprek met de medewerker hierover aangaan.
Vaak is frequent kortdurend verzuim een voorbode van langdurig verzuim. Door kort en frequent verzuim bespreekbaar te maken binnen uw organisatie, kunt u langdurig verzuim helpen voorkomen. In het gesprek kan je er achter komen wat de achterliggende oorzaak is en daarna maatregelen treffen.

WAT KOST VERZUIM?

Verzuim kost een ondernemer veel geld. Eén verzuimdag kost gemiddeld tussen de €250 en €400 euro. De kosten bestaan uit:

 • het salaris dat je doorbetaalt (soms deel) aan de medewerker
 • vervanging voor de medewerker die ziek is
 • omzet- en/of productieverlies
 • verzuimbegeleiding
 • eventueel re-integratie
u

WAT IS FREQUENT VERZUIM

Elke werknemer is wel eens ziek. Dat gebeurt overal. Het wordt pas een probleem als een werknemer zich vaak ziek meldt. Er is sprake van frequent verzuim als iemand regelmatig niet komt werken omdat hij/zij ziek is of gebreken heeft. Regelmatig betekent in dit geval dat iemand zich in 12 maanden tijd 3x ziek meldt. 

DE GEVOLGEN VAN FREQUENT VERZUIM

Naast het feit dat de continuïteit van het werk in het gedrang komt, worden collega’s belast met extra werk en kan de zieke werknemer zich schuldig en onbegrepen voelen. Daarbij is hij/zij zich vaak niet bewust van de gevolgen van de ziekmelding.
De betrokkenheid kan afnemen waardoor de prestaties van de werknemer verminderen wat op zijn beurt de kwaliteit van zijn/haar werk kan beïnvloeden. De werknemer ervaart minder tevredenheid en meldt zich mogelijk weer of nog sneller ziek. Langdurig verzuim ligt op de loer.

OMGAAN MET FREQUENT VERZUIM

De beste en meest voor de hand liggende aanpak is het in gesprek gaan met elkaar. Dit gesprek wordt gevoerd op het moment dat een werknemer zich weer hersteld heeft gemeld. Op deze manier voorkom je dat de werknemer druk ervaart en kun je ook meer inspelen op zaken die het verzuim in de hand werken.
Tijdens het frequent verzuim gesprek wordt iemands positie binnen het bedrijf, de ervaring en invulling van zijn functie en zijn algehele werkbeleving besproken. Bekijk samen of iemand nog wel op zijn plek zit en als dat niet het geval is wat er voor nodig is om dit wel te zijn. Misschien wordt de oplossing wel in de verkeerde hoek gezocht.

 

PSYCHISCHE KLACHTEN

Frequent verzuim kan een signaal zijn voor psychische klachten. Deze klachten ontstaan soms uit privé omstandigheden maar kunnen ook hun oorsprong op het werk vinden. Denk aan een hoge werkdruk waardoor een werknemer stress ervaart. Het gebrek aan autonomie of persoonlijke ontwikkeling, het niet krijgen van een passende beloning, al deze factoren kunnen stress op de werkvloer in de hand werken.

Als HR verantwoordelijke kun je hierin een ondersteunende rol spelen door tijdens het gesprek navraag te doen of deze factoren impact hebben op de werknemer. Het aanbieden van een coach of een ander soort interventie kan dan uitkomst bieden.

 

VALT FREQUENT VERZUIM ONDER FUNCTIONEREN?

Frequent verzuim kun je scharen onder functioneren en moet ook op deze manier worden aangevlogen.
Het wil niet zeggen dat iemand niet goed functioneert maar het kan wel een grond zijn voor ontslag indien de werkgever het aannemelijk kan maken dat het verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Omdat er tijdens ziekte een opzegverbod geldt, moet het frequent verzuimgesprek na de herstelmelding worden gevoerd.

MOET IK ELK GESPREK MET MIJN (ZIEKE) WERKNEMER VASTLEGGEN?

Welk gesprek je ook voert met je werknemer of het nou een positief of minder positief gesprek is, leg de afspraken vast en leg een dossier aan. Let er wel op dat je geen medische gegevens noteert!

Er bestaan handige templates die gebruikt kunnen worden tijdens het gesprek en waarin afspraken direct kunnen worden vastgelegd. Zorg ook dat de werknemer zijn/haar akkoord geeft voor het verslag zodat je altijd kunt terugvallen op de gemaakte afspraken. De werknemer kan de werkgever hier natuurlijk ook aan houden. Het is een samenwerking die voor ogen heeft het werkplezier te verhogen en verzuim te voorkomen.

~

WAT MAG JE VRAGEN BIJ VERZUIM | WEL AVG-proof

 1. De datum van de ziekmelding
 2. Telefoonnummer en (verpleeg)adres
 3. Lopende afspraken en werkzaamheden
 4. De vermoedelijke duur van het verzuim
 5. Is er sprake van arbeidsongeval
 6. Is er sprake van een verkeersongeval (voor eventuele aansprakelijkheidsstelling 3de partij)
 7. Valt de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet (uitkering UWV)
 8. Een werknemer komt in aanmerking voor vangnet wanneer een tijdelijk contract afloopt tijdens verzuim of wanneer een vrouw verzuimd als gevolg van zwangerschap en/of bevalling of wanneer het verzuim een gevolg is van een orgaandonatie.

WAT MAG JE NIET VRAGEN BIJ VERZUIM | NIET AVG-proof

 1. Heb je griep?
 2. Wat heb je, wat is er aan de hand?
 3. Wat is de oorzaak?
 4. Welke specifieke klachten heb je?
 5. Wanneer ga je naar de dokter?
 6. Hoe inzetbaar ben je?
 7. Heb je relatieproblemen?
  Je mag een zieke werknemer dus niet vragen in hoeverre hij of zij nog inzetbaar is. Daarmee leg je namelijk impliciet vast wat hij of zij niet kan en registreer je toch gegevens over zijn of haar gezondheid.

MOET IK HET LOON VAN DE ZIEKE WERKNEMER DOORBETALEN?

Als werkgever in Nederland, betaal je het loon van je zieke werknemer nog altijd 2 jaar lang door. Dit kunnen aanzienlijke kostenposten worden. Werkgevers kunnen zich hier tegen verzekeren. De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht gemaakt waarin wordt aangegeven wat de voordelen zijn van het wel of niet verzekeren tegen deze kosten. Dit schema staat hier beschreven. 

MET WELKE REGELGEVING HEB IK ALS WERKGEVER TE MAKEN?

Als het gaat om verzuim heb je als werkgever te maken met duidelijke regels. De wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd en verplicht de werkgever en de werknemer om samen met een arbodienst of bedrijfsarts te werken aan de re-integratie van de zieke werknemer met als doel dat de werknemer niet langer uitvalt dan nodig is. Wij hebben voor jou deze wet kort samengevat. Lees hier over de wet verbetering poortwachter.

WAT STAAT ER IN EEN VERZUIMPROTOCOL?

De bais van een verzuimprotocol zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter en de door het UWV gehanteerde Werkwijzer Poortwachter.
Een verzuimprotocol is een document waarin beschreven staat hoe een werkgever omgaat met situaties waarin werknemers niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit protocol dient als leidraad voor zowel de werknemers als de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de afspraken, zoals HR-managers of leidinggevenden.
In het protocol leg je hetvolgende vast:

 • Definitiev an Verzuim: Duidelijke uitleg van wat onder verzuim wordt verstaan, inclusief ziekteverzuim en afwezigheid zonder afmelding.
 • Procedure voor Ziekmelding: Instructies over hoe en bij wie werknemers zich moeten ziek melden.
 • Rechten en Plichten: Uiteenzetting van de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemers tijdens het verzuim.
 • IS EEN CASEMANAGER VERZUIM NODIG?

  Een casemanager verzuim beheert namens de werkgever het verzuimproces. Deze persoon zorgt ervoor dat alle vereiste stappen van de Wet verbetering poortwachter tijdig worden doorlopen en onderhoudt het contact tussen de werknemer, de bedrijfsarts, en de werkgever. Belangrijk hierbij is dat de casemanager niet op de hoogte mag zijn van de specifieke medische details van de werknemer.

  heb je nog meer vragen? wij helpen 

  Humanwave, jouw juridisch ondersteuner

  HR gaat altijd over wetgeving. Wetgeving is aan verandering onderhevig. Humanwave verwerkt kennis van de Nederlandse wet in de software en is altijd up to date. Naast HR-advies kunnen we je ook op juridisch vlak ondersteunen. Dus ook voor ingewikkelde vragen kan je bij ons terecht. Onze juridische expert helpt je graag. Neem contact met ons op.

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.