Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet, kortgezegd, Arbowet regelt de veiligheid en gezondheid van medewerkers binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Werkgevers zijn wettelijk verplicht zich hier aan te houden. Medewerkers functioneren beter en zijn productiever als de regels uit de Arbowet nageleefd worden. Reden te meer om je als werkgever in te spannen voor een correcte uitvoering van deze wet.

Humanwave 5 HR-wetgeving 5 Arbowet

HR-wetgeving

De Arbowet in een notendop

 • Op deze pagina bijvoorbeeld meer lezen over de arbo-cyclus en de rol van de arbeidsinspectie. We geven je ook inzicht in de regels die gelden rondom de arbeidsomstandigheden op het werk. Lees daarvoor de veel gestelde vragen over de arbowet.
  • Omdat elke bedrijf weer anders is, kan je met specifieke vragen over arbowetgeving bij ons terecht. Neem dan contact met ons op.

  veel gestelde vragen

  over de arbowet

  u

  WAT IS DE ARBOWET

  De Arbowet gaat over arbeidsomstandigheden. Om precies te zijn staat hierin aan welke regels bedrijven en instellingen zich dienen te houden. Dit zijn regels die gaan over een gezonde en veilige werkomgeving, maar ook over de arbeidsbelasting van het personeel.
  Iedere werkgever dient zich aan deze regels te houden. Ook werknemers zijn verplicht zich aan de regels te houden, om zo voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. De arbowet is een kadere weg en geeft algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

  VOOR WIE GELDT DE ARBOWET

  De regels uit de Arbowet gelden voor alle situaties waarin arbeid wordt verricht en voor iedereen die die arbeid verricht.  Dat wil zeggen dat de regels ook gelden voor voor verenigingen en stichtingen en dat deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract er ook onder vallen.

  R

  WAT ZIJN DE ONDERDELEN VAN EEN GOED ARBOBELEID?

  Een goed arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • ziekteverzuimbeleid
  • bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  WAT ZIJN DE POSITIEVE ASPECTEN VAN DE ARBOWET?

  Een goed arbobeleid heeft een aantal voordelen:

  De prestatie van een medewerker verbetert als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
  Medewerkers zijn mee gemotiveerd in bedrijven met goede arbeidsomstandigheden.
  Het gevolg van een goede motivatie is dat de productie daardoor per medewerker stijgt.

  WAT IS EEN ARBOBELEIDSCYCLUS?

  Met de arbowet als vertrekpunt bestaat de Arbocyclus uit de volgende 5 onderdelen:
  1. Doelen stellen
  De werkgever heeft de intentie om met het arbobeleid aan de slag te gaan en stelt doelen vast.

  2. Analyseren
  Zodra de doelen vaststaan, worden de risico’s binnen het bedrijf te geïnventariseerd.

  3. Afwegen
  Er vindt een zorgvuldige afweging van de risico’s plaats. In het Plan van aanpak beschrijft de werkgever welke risico’s als eerste aangepakt worden.

  4. Aanpakken
  De risico’s en prioriteiten zijn helder. De werkgever ka aan de slag met het plan van aanpak en de daaruit volgende actiepunten.

  5. Afronden
  De cyclus wordt afgesloten door te blijven monitoren. De resultaten moeten beoordeeld worden en er vindt waar nodig bijsturing plaats.

  De uitvoering van de Arbowet is een continu proces.

  R

  WAT IS DE TAAK VAN DE ARBEIDSINSPECTIE?

  De Arbeidsinspectie kijkt toe op de naleving an de Arbowet. De inspecteurs controleren of werkgevers zich houden aan de wettelijke regels voor de veiligheid en gezondheid, van de medewerkers op de werkvloer. Daarnaast hebben zij als taak: het controleren op werkvergunningen.

  Dit is bedoeld om het illegaal in dienst nemen van goedkope buitenlandse werknemers te ontmoedigen.

  service arbowetgeving

  Heb je hulp nodig met de uitvoering van de arbowet?

  Werken jouw werknemers in een veilige setting is de arbocyclus daadwerkelijk in werking? Kun je ondersteuning gebruiken bij het opvolgen van de arbowet of wil je hier meer over weten, neem dan vrijblijvend contact op. We hebben alle expertise op het gebied van Arbowetgeving in huis.

  neem vrijblijvend contact met ons op

  Contact

  We staan graag voor je klaar. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

  085 401 51 50

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  info@humanwave.nl

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  w

  Chat via groene knop

  Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.