Vanaf 1 juli 2020 zijn er diverse HR-wijzigingen die in werking treden. Deze wetswijzigingen en regelingen kunnen ook voor jouw HR-beleid van toepassing zijn. We hebben dit daarom voor je in kaart gebracht:

  • Het aanvullend geboorteverlof wordt uitgebreid naar 5 weken. Lees daar hier meer over.
  • Om de lage WW-premie voor vaste contracten toe te mogen passen moet je hier vóór 1 juli schriftelijk bewijs voor hebben. Dit kan door middel van een addendum aan het arbeidscontract bestaande uit een handtekening op papier, een digitale handtekening of een akkoord per email. Deze verplichting was vanwege de coronacrisis uitgesteld van 1 januari naar 1 juli.
  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 1.6%. Ook gaan de nieuwe rekenregels in per 1 juli.  Zijn er medewerkers in jouw organisatie met het minimumloon? Dan moeten de salarissen van deze medewerkers aangepast worden. Lees in de helpfile Minimumlonen per 1 juli 2020 hoe je dit doet. Maak je gebruik van onze Full Service dienstverlening? Dan hoef je geen actie te ondernemen en passen wij automatisch de minimumlonen in jouw organisatie aan.
  • De wettelijke vakantiedagen die medewerkers uit 2019 hebben meegenomen komen te vervallen op 1 juli 2020? Dit geldt alleen als de werkgever de werknemer hier goed over heeft geïnformeerd. Wil je weten of dit aan de orde is bij jouw medewerkers en wat de wetgeving hierover bepaald? Lees dan onze helpfile Wettelijke verlofdagen.
  • Vanaf 1 juli is het mogelijk om de transitievergoeding vaker te verlagen. Werkgevers mogen ook de kosten voor activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid binnen de organisatie van de werknemer in minder brengen op deze vergoeding. Let op: wil je compensatie aanvragen voor de transitievergoeding betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kan dit nog tot 1 oktober.

NOW

  • Het kabinet heeft de NOW met vier maanden verlengd. Vanaf 6 juli kunnen ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september. Lees hier meer over de NOW 2.0.

Subsidies

  • Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren start op 1 juli en loopt tot en met 16 september. Werkgevers konden onder voorwaarden al eerder een voorschot aanvragen.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen tot en met 30 juni (17.00 uur) subsidie aanvragen voor de SLIM. Voor individuele mkb’ers opent het tweede aanvraagtijdvak op 1 september.