,

Humanwave for you: arbeidsvoorwaarden

Deel 3 van Humanwave for you met tips op het gebied van arbeidsvoorwaarden
24 januari 2023

1. Jonge werknemers

Let bij jonge medewerkers op het wettelijk minimumloon OF het juiste cao loon. Vergeet niet dat iedere werknemer wettelijk recht heeft op loon, vakantiegeld én vakantiedagen. Vooral vakantiedagen worden nogal eens vergeten.

2. De cafetaria regeling

Met een cafetariaregeling hebben werknemers zelf regie over de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: verlofdagen kopen in ruil voor brutoloon.
Wil je meer weten over een cafetariaregeling?
Humanwave helpt je graag. 👊

3. Woont een werknemer ver weg van het werk af?

Overweeg dan OF hij/zij kilometers mag declareren OF
dat een auto van de zaak goedkoper is OF in het kader van duurzaamheid kun je een NS-Business Card overwegen

4. Fiets van de zaak

Rijdt de werknemer op een fiets van de zaak?

Dan geldt er een fiscale bijtelling voor de medewerker van 7 % van de factuur, inclusief btw.

En vergeet deze niet te verwerken in de salarisadministratie 💵

5. Komt een werknemer op de fiets naar het werk?

Komt een werknemer op de fiets naar het werk?

Overweeg dan of hij/zij € 0,19 per km mag declareren.
Vanaf 2022 € 0,21 per km.

Ja, je mag werknemers die op de fiets komen een kilometervergoeding geven!
🤓 

 

Dit waren onze 5 tips op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Eerder gaven we in deze serie financiële tips
en tips over het binden en boeien van medewerkers.

Volg onze socials om onze volgende Humanwave for you posts niet te missen! Tot snel.