Brightpensioen

Humanwave geeft service above the line

Brightpensioen is een goede bekende van Humanwave. Als partner heeft Brightpensioen al meerdere malen gezamenlijk opgetrokken met Humanwave om het onderwerp ‘pensioenen’ beter op het netvlies te krijgen bij werkgevers. Op 1 juli 2023 ging de wet Toekomst pensioenen van kracht. Naar aanleiding daarvan gaven Humanwave en Brightpensioen een verhelderend webinar. 

Humanwave 5 Klantcases 5 Bright Pensioen

Coöperatief karakter

‘Ons bedrijf heeft een coöperatief karakter. We doen het als pensioenuitvoerder écht met onze deelnemers samen: ook omdat we allemaal aandeelhouder zijn.’ Aan het woord is Sjaak Zonneveld, commercieel directeur bij BrightPensioen, een bedrijf dat flexibele pensioenopbouw biedt voor zzp’ers, dga’s en werkgevers die hun pensioen liever zélf willen regelen. ‘Het succes van onze organisatie laat zich relatief eenvoudig verklaren: het huidige Nederlandse pensioenstelsel voldoet immers niet meer aan de eisen die de meeste werkgevers en werknemers anno nu hieraan stellen.’

“Vrijheid is een belangrijke kernwaarde geworden. En de tijd waarin je tientallen jaren bij dezelfde werkgever aan de slag was, ligt al een behoorlijke tijd achter ons”

Medewerkers zijn deelnemers

‘De vrijheid die onze flexibele pensioenoplossing biedt zie je ook terug in de manier waarop we met onze mensen omgaan. We werken met een vaste schil, met zzp’ers, maar ook met studenten. Er is geen echte hiërarchie in onze organisatie en onze medewerkers krijgen veel vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijk. Uiteraard hebben we een dagelijks bestuur en zijn de zaken goed geregeld: we zijn immers een financiële instelling en beschikken over door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) verleende vergunningen. Wat ons drijft? Wij willen de meest geliefde financiële instelling van de wereld worden. Uit de verhalen die ik in mijn dagelijkse praktijk beluister, komt steeds terug dat het financiële systeem zoals dat nu is ingericht, nogal eens tot wantrouwen leidt bij mensen.’

Wij werken zelf al jaren met de software van Humanwave. Daarom zijn we partner van Humanwave. En is Humanwave partner (en klant) van BrightPensioen.

Sjaak Zonneveld

Zo biedt Brightpensioen goed werkgeverschap

‘Onze gemiddelde medewerker is jong, maatschappelijk betrokken en wil betekenis aan de wereld toevoegen. Ons bedrijf is een zogenaamde social enterprise: we willen bijdragen aan verandering in de markt én de maatschappij. We zijn opgericht in 2012 en, nadat onze vergunningen op orde waren, officieel gelanceerd in 2015. We zijn inmiddels doorgegroeid van een start-up naar een scale-up. Het betekent dat we geen flinke salarissen kunnen betalen: we binden mensen op een andere manier aan ons bedrijf. Bijvoorbeeld door een heel gezellige kantooromgeving te bieden, waar de collega’s graag samenkomen. Natuurlijk wordt er incidenteel thuis gewerkt, maar wij willen juist mensen motiveren om als team te fungeren. Op kantoor hoor, zie en beleef je gewoon meer interactie dan thuis achter je keukentafel. Verder verzorgen we dagelijks een heerlijke lunch en zijn er natuurlijk de gebruikelijke borrels en teamuitjes. We willen ook juist dát type mens aan ons binden dat warm loopt voor deze manier van bedrijfsvoering. En niet zij die initieel voor de hoge geldelijke beloning gaan’, aldus Sjaak. ‘En omdat onze personeelsleden en de zzp’ers en andere zakenpartners ook deelnemer zijn, is het voor iedereen goed om snel te groeien. Dat gezamenlijke doel verbindt.’

Géén traditionele functioneringsgesprekken

‘Vanuit onze visie op goed werkgeverschap, voeren we ook geen traditionele functioneringsgesprekken om iemand te beoordelen. We zoeken het veel meer in de dagelijkse praktijk: even met een kop koffie praten over hoe het gaat. Juist omdat we zo dicht bij elkaar op de werkvloer zitten, gaat dat vaak vanzelf. Gelijkwaardigheid, ook in de manier waarop je communiceert, vinden we belangrijk binnen onze club. We hebben eerlijk gezegd ook nog geen probleemgevallen gehad. Wanneer iemand niet functioneert dan blijven we ook niet eindeloos soebatten, we nemen dan snel afscheid zodat beide partijen zich weer kunnen richten op hetgeen energie geeft. En verder bieden we onze mensen standaard een half jaar contract. Daarna komen ze normaliter in vaste dienst.’

Hebben jullie nog tips voor andere ondernemers?

‘Kijk, de mens wil van nature de controle houden. Mijn advies? Geef je mensen meer verantwoordelijkheid dan je in basis geneigd bent om te doen. Zelf ben ik enorm geïnspireerd geraakt door een ondernemer die een productiebedrijf kocht: hij legde letterlijk álle verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer. Het succes was immens. Waak er dus voor om mensen klein te houden en vermijd al te veel autorisaties, bevoegdheden en meer van dat soort gespuis. Geef vertrouwen en laat los. En ja, dat los durven laten is een uitdaging waar ik zelf ook nog elke dag actief aan werk’, lacht Sjaak.

probeer humanwave gratis

Wil je ook starten met Humanwave?