Regel het vóór 1 juli 2020

Op 1 januari 2020 ging de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Hierin werd vastgelegd dat voor medewerkers met een vast contract voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) de lage WW-premie toegepast wordt. De toepassing van de hoge- en lage-premie zijn een vervanging van de voormalige sectorpremie. Om de lage WW-premie toe te mogen passen moet er wel een ondertekende arbeidsovereenkomst aanwezig zijn in de administratie.

Nu écht van kracht per 1 juli 2020
Volgens de WAB moet er per 1 januari 2020 een getekende arbeidsovereenkomst aanwezig zijn in het bedrijf, voor elke medewerker met een vast contract voor onbepaalde tijd. Voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst traden gold een coulance regeling en moest dit op 1 april 2020 op orde zijn.

Vanwege de coronacrisis werkten veel mensen thuis. Hierdoor werd het moeilijker om te voldoen aan deze regeling. Daarom werd deze verplichting uitgesteld naar 1 juli 2020.

Ondertekenen in de praktijk
In de salarisadministratie moet er aangegeven kunnen worden welk contract een medewerker heeft én of er een getekend contract aanwezig is. Mondelinge contracten of stilzwijgende verlengingen gelden niet meer en moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit mag zowel offline (op locatie) als online (in de Cloud / Humanwave) zijn. Digitaal ondertekenen mag ook.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst kwamen kan er gewerkt worden met een addendum aan het al vastgelegde arbeidscontract. Bestaande uit een handtekening op papier, een digitale handtekening of een akkoord per email.

Te laat, betekent hoge WW-premie voor heel 2020
Heeft een werkgever vóór 1 juli 2020 geen schriftelijk bewijs van een vast contract voor onbepaalde tijd voor een werknemer, dan moet de hoge WW-premie met terugwerkende kracht worden toegepast voor heel 2020.

 

Lees hier welke HR-wijzigingen er nog meer in werking treden per 1 juli 2020.

 

Gratis webinar
Ben je benieuwd naar het HR-systeem van Humanwave? We vertellen je graag in een online webinar (gratis) van één uur over alle ins en outs. Na de webinar kun je de software 14 dagen lang gratis proberen. Zo weet je precies waar je aan begint als je kiest voor Humanwave. Mail naar info@humanwave.nl of bel 085 401 5150 (tussen 09.00 en 17.30 uur).