Aan het einde van deze maand worden de eerste loonstroken van 2021 verstuurd. Ieder jaar veranderen er allerlei wetten en regels die leiden tot wijzigingen op de loonstrook. We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet. 

1. Het minimumloon gaat omhoog

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de CAO-lonen. Dit gebeurt twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Heb je mensen met het minimumloon in dienst? Zorg dan dat het juiste minimumloon in Humanwave staat per 1 januari 2021.

Lees ook onze helpfile: Minimumlonen per 1 januari 2021.

2. Inkomsten belasting omlaag en heffingskortingen omhoog

In 2021 daalt het basistarief (schijf 1) van inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10% waardoor je netto meer geld overhoudt. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Daarnaast betaal je ook minder belasting omdat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gaan.

3. Pensioen

Elk jaar wijzigt de AOW-franchise (dit is het drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) en soms wijzigen ook de pensioenpremiepercentages. In 2021 zullen er meer pensioenpremies aangepast worden dan wij gebruikelijk zien, vanwege de verslechterde economische vooruitzichten en de langdurige lage rente. De exacte percentages verschillen per pensioenfonds. Dit betekent dat je in 2021 een ander bedrag zal zien op de loonstrook voor de pensioenpremie die in mindering wordt gebracht op het brutoloon.

Let op: Als het bruto salaris van de werknemer in 2021 anders is dan in 2020, dan wordt ook de pensioengrondslag aangepast. De grondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Dit is het bruto salaris min de AOW-franchise. Deze berekening kan verschillen per pensioenregeling. Het fiscaal maximum pensioengevend loon is voor 2021 voorlopig vastgesteld op € 112.189 (in 2020: € 110.111).

Val je als organisatie niet onder een bedrijfstakpensioenfonds of CAO en hebben jullie zelf het pensioen geregeld voor de werknemers? Controleer dan of er in januari 2021 aanpassingen gedaan moeten worden. Weet je dit niet, neem dan contact op met een pensioenaanbieder om te voorkomen dat je later dit jaar allerlei correcties moet doorvoeren.

4. Bijtelling auto’s zonder CO2-uitstoot wordt hoger

Als je meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak, dan geldt er een bijtelling. De overheid ziet het privégebruik van een zakelijke auto namelijk als een onderdeel van het inkomen. Het algemene bijtellingspercentage is in 2021 (net als in in 2020) 22%.

Voor auto’s zonder CO-uitstoot is de bijtelling lager. In 2021 wordt de bijtelling voor een auto zonder CO-uitstoot verhoogd van 8% in 2020 naar 12%. Voor volledig elektrische auto’s geldt deze bijtelling geldt alleen voor de eerste € 40.000 euro van de catalogusprijs van de auto. Boven deze grens geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Voor de waterstofauto en de zonneauto geldt de fiscale bijtelling van 12% over de gehele catalogusprijs.

Om het percentage te bepalen moet er ook gekeken worden naar de datum waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De verlaagde bijtelling van 4% in 2019 en van 8% in 2020 is 60 maanden geldig. Daarna gaat het omhoog naar de dan geldende bijtelling.

Voor auto’s van 15 jaar en ouder bestaat de Youngtimer regeling. De bijtelling voor deze auto’s is vastgesteld op 35% van de dagwaarde van de auto. Gaat het om een auto zonder CO2-uitstoot, dan bedraagt het percentage 17%.

Let op: het bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot gaat de komende jaren stapsgewijs nog verder omhoog, naar 22% in 2026.

Zorg ervoor dat, als je een auto van de zaak aanschaft of als het leasecontract afloopt in 2021, je in Humanwave het juiste bijtellingspercentage invoert.

5. Vaste reiskostenvergoeding

Eind 2020 kondigde het kabinet aan dat het uitbetalen van de vaste reiskostenvergoeding voor werknemers die nu thuiswerken in plaats van op kantoor of locatie, vanaf 1 januari 2021 niet meer mocht. Sommige werkgevers betaalden dit namelijk nog door en andere waren hier al mee gestopt. Echter, door de harde lockdown in december 2020 heeft het kabinet deze maatregel opgeschoven naar 1 februari 2021.

Dit betekent dat je de vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers in de maand januari nog mag blijven hanteren.

Lees ook onze blog: Vaste reiskostenvergoeding 2021.

6. Thuiswerkvergoeding

Nu thuiswerken de norm is hebben veel werkgevers besloten om een thuiswerkvergoeding in te voeren voor de kosten die werknemers nu thuis extra kosten maken. Bijvoorbeeld voor internet, laptop, telefoon, koffie en thee, wc-papier, elektriciteit-, water- en gasverbruik en de afschrijving van bureaus en bureaustoelen.

Let op dat je vooraf goed overziet of de thuiswerkvergoeding een netto vergoeding is, of dat deze toch als loon (een bruto vergoeding) moet worden gezien. Als werkgever kun je ervoor kiezen om de thuiswerkvergoeding (deels) onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), waardoor de werknemer hier geen of minder belasting over hoeft te betalen.

Vraag onze WKR-white paper aan voor meer informatie.

7. Overgangsrecht 30%-regeling

Als werknemers in Nederland komen werken vanuit het buitenland en hierdoor extra kosten maken, dan mag de werkgever dit onbelast vergoeden. De werkgever mag er ook voor kiezen om dit te vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, onbelast uit te betalen.

Voor werknemers die onder de 30%-regeling vallen en in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 in Nederland zijn ingekomen geldt het overgangsrecht.

Heeft de werknemer op 1 januari 2021 meer dan 5 jaar gebruikgemaakt van de 30%-regeling? dan stopt de regeling op die datum.

Heeft de werknemer op 1 januari 2021 nog geen 5 jaar gebruikgemaakt van de regeling? Dan loopt de regeling door, totdat de maximale looptijd van 5 jaar is verstreken.

Als de 30%-regeling niet langer van toepassing is, dan betekent dit:

  • dat een deel van het salaris niet langer kan worden uitgeruild voor een onder de werkkostenregeling gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten (de 30%-vergoeding);
  • dat het schoolgeld voor de internationale school van de kinderen niet langer belastingvrij voor de werkgever kan worden vergoed;
  • dat de werknemer niet langer kan opteren voor de partieel buitenlandse belastingplicht, waardoor de werknemer in Nederland de vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd wordt.

Veranderingen 2021 voor het mkb

Jaarlijks worden er door de overheid veranderingen in de wet- en regelgeving op het gebied van HR & salaris gemaakt, waar we allemaal mee te maken krijgen. Als mkb-ondernemer en/of als verantwoordelijke voor HR en/of de salarisadministratie is het elk jaar weer van belang om hier goed van op de hoogte te zijn. Daarom hebben we dit jaar een serie van drie artikelen gemaakt met de belangrijkste veranderingen voor het mkb. Doe er nu bij de start van 2021 je voordeel mee!

Lees ook:

Illustratie by Freepik