HR Software heeft HR binnen organisaties drastisch veranderd.

De overgang naar de cloud- en mobiele toepassingen heeft de HR systemen als het ware opengegooid van gesloten systemen die uitsluitend door HR of het management toegankelijk waren, naar open systemen waarin medewerkers betrokken worden in hun eigen HR dossier. De flexibilisering van arbeid is structureel geworden. Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van een ‘flexibele schil’. Medewerkers verwachten een open, transparante en flexibele houding van de werkgever. Met dit gegeven biedt Humanwave moderne HR & Salaris Software die je bij deze ontwikkelingen ondersteunt en de HR binnen je organisatie beheersbaar maakt. Jouw medewerkers staan centraal bij humanwave.

 

Administratieve eenvoud

dollar min

Eén van de super fijne onderdelen is de medewerkers App van humanwave. Deze App faciliteert de mogelijkheid dat medewerkers zelf HR en werk gerelateerde taken uitvoeren die anders door de HR afdeling of het management zouden worden gedaan. Het eenvoudigst zijn de wijzigingen in NAW waarvan de medewerkers zelf de mutaties kunnen invoeren, maar de App biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo kunnen medewerkers zich aan- en afmelden, verlof aanvragen, declaraties, overwerk en flexibele uren indienen, de status van deze aanvragen bekijken, loonstroken en hun dossier inzien en ook taken inzien wanneer er gebruik gemaakt wordt van de uren module.

 

De App leidt direct tot meer efficiency en kostenbesparing aangezien het veel tijd bespaart voor de HR afdeling en het management.

 

Communicatie en betrokkenheid

Humanwave verbetert de communicatie met je medewerkers en zo wordt de directe betrokkenheid van je medewerkers vergroot.

 

Wanneer je eenvoudigweg bepaalde doelen of targets aan het begin van de week of maand vaststelt en je medewerkers hier vrij mee aan de gang laat, dan leidt dit ofwel tot stress wanneer de targets te hoog zijn ofwel tot uitstelgedrag wanneer de targets te laag zijn gesteld. In beide gevallen blijft het resultaat onbevredigend. Regelmatige communicatie met medewerkers over de voortgang motiveert en geeft ook de medewerker houvast en het gevoel dat ze worden ondersteund door het management. Zo hebben medewerkers via de humanwave App direct inzicht in de taken (bij de urenmodule), de planning, en hun activiteiten.

Processen en Management

Humanwave biedt uitgebreide mogelijkheden om je bij managementbeslissingen te ondersteunen door middel van kwalitatieve en kwantitatieve analyses en biedt je realtime inzicht in de kostenstructuur. Je hebt direct opvraagbare analyses over het personeelsverloop, verlof en verzuim, gebruik van bedrijfsmiddelen, planning, taken, en functieverloop. Personeels gerelateerde documenten en e-mails kunnen direct aan het medewerkersdossier worden gekoppeld zodat deze altijd up to date en direct opvraagbaar zijn. In het geval van bijvoorbeeld conflictsituaties met medewerkers heb je op deze wijze een dossier gevormd dat je bij deze moeizame processen kan ondersteunen. Je voorkomt hiermee misverstanden en in het uiterste geval bespaar je veel geld aan juridische bijstand of vergoedingen.

Salarisadministratie

De uitgebreide en geïntegreerde salarisadministratie maakt het systeem ook aan de financiële kant compleet. Zo houd je volledige grip op je loonkosten en processen.

Je kunt besluiten om de salarisadministratie uit te besteden aan de salaris experts van humanwave. De salarisadministratie kan onder andere worden gekoppeld aan het Exact Online.

Implementatie

Het kost je vrijwel geen tijd om het gebruik van de humanwave App aan je medewerkers uit te leggen en te stimuleren. Ze gaan er vanzelf mee aan de slag. De consultants van humanwave zullen je bij de implementatie van humanwave uitgebreid en optimaal ondersteunen. Het live brengen van humanwave is een kleine moeite met een groot resultaat.

Samenvatting

Samenvattend biedt de HR & Salaris Software van humanwave een online, modern, volledig en geïntegreerd systeem met een uitgebreide medewerkers App. De administratie wordt hiermee aanzienlijk vereenvoudigd en de communicatie en betrokkenheid van medewerkers vergroot. Het systeem biedt zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses naast een volledig geïntegreerde salarisadministratie. De humanwave organisatie biedt optimale ondersteuning bij de implementatie.