Regelmatig kregen wij het verzoek om de gegevens die nodig zijn voor de Arbodienst via rapporten beschikbaar te maken. Goed nieuws! Vanaf nu hebben wij drie nieuwe rapporten toegevoegd aan het HR-systeem van Humanwave: ‘Arbodienst medewerkergegevens’, ‘Arbodienst huidige zieken’ en ‘Arbodienst verzuimmutaties’.

Exporteren

De arbodienstrapporten kun je vanuit Humanwave met één druk op de knop exporteren. Deze bestanden kun je vervolgens gebruiken om de benodigde gegevens aan te leveren bij de Arbodienst. Lekker makkelijk!