Vanaf 1 maart 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd en kan deze subsidie aangevraagd worden voor scholing. Hiermee wil de overheid mensen stimuleren om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Wat is STAP?

STAP staat voor Stimulerings Arbeidsmarktpositie en is een subsidie van maximaal €1.000 die aangevraagd kan worden voor het volgen van een training, cursus, of opleiding. Hiermee wil de overheid werkende en werkzoekende stimuleren om hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren door zich te richten op persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De overheid noemt dit Leven lang ontwikkelen

Het doel van STAP is door mensen de kans te geven om zich te laten om- of bijscholen er voorkomen kan worden dat zij hun baan verliezen. Daarnaast vergroot het ook de kansen om een andere baan te vinden. Het werkklimaat verandert namelijk snel en staat niet stil.  

Het UWV en DUO voeren samen de STAP-regeling uit. Het UWV verzorgt voor de aanvrager het aanvraagproces en de financiële afhandeling naar de opleider. Indien STAP wordt toegekend aan de aanvrager, wordt de subsidie betaalt aan de opleider. DUO beheert het scholingsregister waarin alle opleiders en opleidingen zijn aangesloten die in aanmerking komen voor het STAP-budget. Deze is sinds 1 maart 2022 beschikbaar, samen met het STAP-portaal van het UWV. 

De subsidie bedraagt maximaal € 1000. Indien de opleiding duurder is komen de rest van de kosten voor eigen rekening van de aanvrager. Als werkgever kun je uiteraard wel besluiten of je hier (een deel) van wilt bijdragen. 

Voor wie is STAP?

Het STAP-budget wordt beschikbaar gesteld voor alle werkende en werkzoekende vanaf 18 jaar en tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De subsidie wordt maximaal 1 keer per persoon per jaar verstrekt. 

Er gelden ook een aantal andere voorwaarden, deze zijn: 

  • De aanvrager is een burger van de EU, of een partner van een EU-burger;
  • De aanvrager is in een periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de kalendermaand van de aanvraag minstens 6 maanden verzekerd geweest voor de Nederlandse volksverzekeringen. 
  • In dit kalenderjaar heeft de aanvrager nog geen STAP subsidie ontvangen, en er is nog budget beschikbaar in de aanvraagperiode.
  • De opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget volgens het scholingsregister van DUO.

Aandachtspunt voor 30-minners

Om te voorkomen dat sommigen een dubbele financiering ontvangen vanuit de overheid (studiefinanciering en STAP-budget) mag iedereen onder de 30 jaar, geen STAP-budget aanvragen voor opleidingen van een door het ministerie of OCW erkende opleider. Uiteraard kan deze groep wel bij private opleiders opleidingen volgen en hiervoor STAP aanvragen. 

Beschikbaarheid van het STAP-budget

De overheid stelt jaarlijks 218 miljoen beschikbaar voor het STAP-budget. Dit komt neer op circa 300.000 personen per jaar. Dit budget en de toekenningen zijn gespreid over 6 aanvraagperiodes. De eerste start vanaf 1 maart 2022 en elke 2 maanden opvolgend start er een nieuwe aanvraagperiode. 

Omdat er maar een beperkt budget beschikbaar is per aanvraagperiode, kun je het beste de aanvraag zo snel mogelijk indienen wanneer de periode is opengesteld. 

STAP-budget aanvragen

Wanneer je als werkgever jouw medewerkers op de hoogte heb gebracht van het STAP-budget, zullen de medewerkers zelf het STAP-budget moeten aanvragen. Het gaat uiteindelijk om de persoonlijke ontwikkeling van deze persoon. 

Afgelopen 1 maart opende de inschrijving voor de aanvraag van het STAP-budget. Hierbij heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Je dient je dus al te hebben ingeschreven voordat je STAP aanvraagt. Wordt STAP toegekend, dan zal het budget direct aan de STAP-opleider betaald worden. 

Om zekerheid te geven dat STAP is toegekend voordat de opleiding start, moet de aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding de aanvraag bij het UWV indienen. Daarnaast geldt er dat de STAP-opleiding waarvoor het budget is aangevraagd uiterlijk 3 maanden na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode start.  

Voorbeeld: Vraag je op 1 maart 2022 direct het STAP-budget aan? Dan is dit voor een opleiding die na 29 maart 2022 start. 

Vraag je in de periode maart tot en met april het STAP-budget aan? Dit betekent dat de opleiding waarvoor je STAP aanvraagt, uiterlijk in juli moet beginnen. 

De eerste periode van STAP (maart-april 2022) was na 2 dagen al volledig aangevraagd. Zat je er net naast? Vanaf 1 mei gaat de tweede aanvraagperiode open. Omcirkel deze datum dus in je agenda.

Geen fiscale aftrek meer voor scholingskosten

Het STAP-budget vervangt de bestaande fiscale aftrek voor scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2022 zijn de scholings- en/of studiekosten dus niet meer aftrekbaar. Het bleek dat juist de mensen die het grootste voordeel haalden uit deze mogelijkheid, maakte hier weinig gebruik van. 

STAP en Humanwave

Volgt een van jouw medewerkers een STAP-opleiding? Deze kun je invoeren en monitoren via Humanwave zodat HR-verantwoordelijken, de medewerkers en het MT altijd inzage hebben. 

Benieuwd naar STAP? Lees verder op rijksoverheid, of op het UWV.