Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten rondom de pensioenen in 2021. We nemen je graag mee in de belangrijkste wijzigingen  Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om vervroegd met pensioen te gaan en de overgangsregeling levensloop loopt dit jaar af.

Vervroegd uittreden wordt makkelijker

Vanaf 2021 wordt vervroegd met pensioen gaan fiscaal aantrekkelijker gemaakt door de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De werkgever mag de werknemer nu een vergoeding betalen van maximaal € 1767,- bruto per maand (gedurende maximaal 3 jaar) om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. Voor 2021 kon dit alleen als de werkgever bereid was om 52% extra belasting te betalen.

Dat de werkgever nu eerder dan de AOW-datum een vergoeding mág uitbetalen met een vrijstelling van 52% belasting, geeft werknemers echter niet automatisch een recht op deze regeling. Dit hangt namelijk ook af van de CAO en individuele afspraken met de werkgever.

De overgangsregeling levensloop loopt af

Tot 2012 konden werknemers een tegoed sparen om met onbetaald verlof te gaan of eerder te stoppen met werken, dit heet de levensloopregeling. In 2012 is deze regeling afgeschaft. Werknemers die al gebruik maakten van de regeling en genoeg hadden gespaard (minimaal € 3000,- inclusief rendement over 2011), mogen hier volgens de overgangsregeling nog gebruik van blijven maken tot 1 november 2021. Was er minder gespaard? Dan is dat in 2013 al uitgekeerd.

Werknemers die hun tegoed op 1 november 2021 nog niet hebben opgenomen krijgen dit in één keer uitgekeerd. Het nadeel hiervan is dat dit optelt bij het loon en je er dus veel belasting over betaalt. Daarom kan het fiscaal wellicht gunstig zijn om:

  • Minder te gaan werken en het verlies aan inkomen op te vangen met het levenslooptegoed.
  • Bij de pensioenverstrekker en werkgever na te vragen of het mogelijk is om het levenslooptegoed bij te storten in de pensioenregeling.
  • Middeling van inkomens aan te vragen bij de Belastingdienst als het tegoed toch in één keer wordt uitgekeerd.

Als het levenslooptegoed nog niet (volledig) is opgenomen als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt of met pensioen gaat, dan moet je als werkgever op het uit te keren bedrag loonheffingen inhouden. Zet de werknemer het levenslooptegoed om in pensioen? Dan reken je als werkgever geen levensloopverlofkorting.

Werknemers die gebruik hebben gemaakt van de 80%-regeling, mogen geen gebruik meer maken van de levensloopregeling.

De AOW-leeftijd blijft gelijk

Net als in 2020 wordt in 2021 de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Van 2022 tot 2024 gaat dit stapsgewijs omhoog tot de leeftijd van 67 jaar. Dit betekent dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat dan eerder was gepland. De AOW-leeftijd blijft wel gekoppeld aan de levensverwachting.

Veranderingen 2021 voor het mkb

Jaarlijks worden er door de overheid veranderingen in de wet- en regelgeving op het gebied van HR & salaris gemaakt, waar we allemaal mee te maken krijgen. Als mkb-ondernemer en/of als verantwoordelijke voor HR en/of de salarisadministratie is het elk jaar weer van belang om hier goed van op de hoogte te zijn. Daarom hebben we dit jaar een serie van drie artikelen gemaakt met de belangrijkste veranderingen voor het mkb. Doe er nu bij de start van 2021 je voordeel mee!

Lees ook:

 

Illustratie by Freepik