Per 1 juli is het nieuwe pensioenstelsel ingegaan. De implementatie is gelijk begonnen bij sommige pensioenfondsen. Vóór 1 januari 2028 moet de implementatie bij elk pensioenfonds klaar zijn.

We leggen je in dit artikel uit wat er verandert.

 

Het nieuwe pensioenstelsel

Waarom deze verandering?
In Nederland kun je op drie manieren pensioen opbouwen.

 1. Via een pensioenfonds
  Bij deze fondsen is de premie gelijk voor elke werknemer.
  Het nadeel van deze fondsen is dat jongere medewerkers meebetalen aan de pensioenpremie van oudere medewerkers.
 2. Via een verzekeringsmaatschappij
  Bij deze fondsen is de premie afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.
  Voor een medewerker van 20 jaar ligt de premie rond 3%, voor een medewerker van 65 jaar rond de 30%. Een oudere werknemer is dus veel duurder.
 3. Via individuele pensioenopbouw
 4. De medewerker spaart zelf voor zijn pensioen (hier heeft de wet geen invloed op).


Het nadelen van dit systeem zijn

 • Bij pensioenfondsen zijn er collectieve potten, waardoor het moeilijk is de pensioenen te indexeren.
 • Oudere medewerkers zijn duur en zo niet, dan betaalt de jongere medewerker mee aan het pensioen van de oudere medewerker.

 

Wat verandert er met de nieuwe pensioenwet?

 1. Er komen individuele pensioenpotjes per medewerker en de medewerker bouwt een individueel potje pensioen op. De jongere medewerker betaalt niet meer voor de oudere medewerker. De oudere werknemer bouwt op latere leeftijd in verhouding minder pensioen op. Hij legt evenveel in als een jongere medewerker, echter het ingelegde geld heeft minder tijd om te renderen.
 2. Nu heb je een gegarandeerd pensioen wat als het kan geïndexeerd wordt. Met het nieuwe stelsel heb je een individueel vermogen. Gaat het goed, dan krijg je een hogere uitkering, gaat het minder, dan kan de pensioenuitkering naar beneden gaan. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met anderen, waardoor verhogingen veel sneller kunnen plaatsvinden.
 3. De leeftijdsafhankelijke premie verdwijnt, een jongere medewerker kost straks evenveel als een oudere medewerker.

 

Het zal nog even tijd kosten, eer deze wet volledig geïmplementeerd is. 

 

Waar moet je rekening mee houden?

 • De pensioenuitvoering is versnipperd in Nederland. Er zijn vele partijen die allen op hun eigen manier invulling gaan geven aan de pensioenwet. Wat voor het ene fonds geldt, hoeft niet voor het andere fonds te gelden. Hierdoor kunnen jij en je medewerkers in verwarring raken. Volg niet de koppen, maar ga iedere keer terug naar het pensioenfonds waar je bent aangesloten en kijk wat deze zegt.
 • In de collectieve fondsen zal de collectieve pot herverdeeld gaan worden. Hoe transparant dit zal gaan en wat uiteindelijk het individuele bedrag per medewerker zal zijn, kan tot veel wantrouwen leiden. De pensioenfondsen moeten nog bepalen hoe ze dit gaan doen. Hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken is nu nog in de glazen bol kijken.
  Dit kan voor onrust zorgen als mensen hun individuele potje zien. Nu is pensioen iets waar medewerkers zich nauwelijks mee bezig houden. Dan ziet men hun individuele bedrag. Dit gaat vragen opleveren.
 • Ben je bij een verzekeringsmaatschappij aangesloten, dan komen er twee pensioenpremies:
  Een voor de mensen die nu in dienst zijn en die leeftijd afhankelijk zal blijven en een voor de mensen die in dienst komen en een leeftijdsonafhankelijke premie. Zorg dat je deze gegevens goed naar ons doorstuurt en blijft sturen.
 • Medewerkers gaan vanaf 18 jaar nu altijd pensioen afdragen.
 • Verschillende aangekondigde trajecten voor aangiftes en de mogelijkheden om pensioenen te controleren zijn gestopt. Door de implementatie van de pensioenwet gaat bij de pensioenmaatschappijen alle energie hiernaar toe.

 

Tot slot wijzen we je nog op het volgende:

Onze ervaring met pensioenuitvoerders is dat deze erg intern georiënteerd zijn en dat deze, op de uitzonderingen na, het niet in het DNA hebben om over beslissingen en cases uitleg te geven. Zorg dat je je pensioenuitvoerder in de gaten houdt om niet verrast te worden door vragen van je medewerkers. Wij zullen dat ook doen!

 

Heb je vragen over HR en Salaris? Wij staan voor je klaar om deze te beantwoorden.

Neem contact op via 085 401 51 50

Of mail ons op help@humanwave.nl