Privacyverklaring

Humanwave zal altijd vertrouwelijk omgaan met jouw informatie.
Omdat de privacy van jouw data super belangrijk is. En wij snappen dat je daarom wilt weten wat er gebeurt tijdens een bezoek aan onze website.

Humanwave 5 Privacyverklaring

Humanwave B.V. doet er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt zorgvuldig te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring hebben wij met zorg en aandacht gemaakt en heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze website, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Websitebezoek
Wij verzamelen op het moment dat je onze website bezoekt, niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. Wij doen dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig om Humanwave te optimaliseren.

Levering informatie, levering bestellingen/diensten
Het verstrekken van persoonlijke informatie is noodzakelijk als je informatie bij Humanwave opvraagt via de contactpagina van Humanwave, zodat wij met je in contact kunnen treden en de door jouw gewenste informatie kunnen verstrekken. Verder zijn jouw persoonlijke gegevens voor Humanwave noodzakelijk om jouw proefversie te kunnen verwerken en/of voor een optimale werking van sommige Humanwave diensten. Gegevens die van je gevraagd (kunnen) worden zijn onder andere jouw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres en inschrijfnummer van het handelsregister.

Wij gaan vertrouwelijk om met deze informatie (conform het hieronder onder “Opslag van gegevens” bepaalde). Het staat je vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde Humanwave diensten of dat Humanwave je niet de door jouw gevraagde informatie kan verstrekken en dat zou jammer zijn.

Marketingdoeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden van Humanwave. Als je geen prijs stelt op informatie afkomstig van ons, dan kun je dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder onder “E-mail Opt-Out”) of door ons een e-mail te sturen naar info@humanwave.nl.

E-mail notificaties
Als gebruiker van de Humanwave ben je automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Wij sturen bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker jouw een bericht stuurt, als er documenten voor je beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. Wij sturen ook informatie naar alle gebruikers (inclusief websitebezoekers) om hen te informeren over nieuwe diensten of aanpassingen aan onze website.

E-mail “Opt-Out”
In een naar jou verstuurde e-mail notificatie kun je onderaan een “afmelden” link terugvinden (met uitzondering van de e-mail notificaties die je tijdens het registratieproces ontvangt). Mocht je geen “afmelden link” terugvinden dan kun je via een e-mail aan info@humanwave.nl ons laten weten dat je je wilt afmelden.

Opslag, bescherming en verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens die je aan Humanwave verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Humanwave verwerkt. Wij spannen ons naar ons beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website of anderszins wordt verzameld te beschermen. Humanwave heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van Humanwave noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid worden gegarandeerd. Daarom kan Humanwave niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van jouw persoonlijke informatie aan Humanwave gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door Humanwave is ontvangen, zal Humanwave we naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die Humanwave zelf opslaat, worden bewaard binnen en buiten de Europese Unie. Persoonsgegevens die klanten van Humanwave via de Humanwave applicatie opslaan worden opgeslagen buiten de EU. Meer informatie hierover is te vinden in de Humanwave voorwaarden die op de Humanwave applicatie van toepassing zijn.

Ook jij hebt een belangrijk aandeel in het beschermen van jouw informatie. Jouw login-gegevens (als deze zijn verstrekt) zijn vertrouwelijk en Humanwave raad je aan deze niet aan derden bekend te maken. Wij zullen nooit om jouw login gegevens vragen.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zullen wij niet zonder jouw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

Recht van inzage, rectificatie, intrekking toestemming, indienen klacht
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. Ook heb je het recht om de gegeven toestemming tot gebruik van jouw gegevens in te trekken. In deze gevallen kun je contact met Humanwave opnemen via info@humanwave.nl. Om misbruik te voorkomen kan Humanwave je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Als je een klacht hebt over de wijze waarop Humanwave met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Cookies
Humanwave maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jouw bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Humanwave maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

First party cookies

Google Analytics (tracking cookies)
Via de Humanwave website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Humanwave gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Humanwave heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Naast de beveiligingsmaatregelen opgenomen in onze overeenkomst met Google zijn additioneel ook Standard Contractual Clauses overeengekomen voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Humanwave te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met jouw account te detecteren. Functionele cookies onthouden jouw voorkeuren.

Third-party cookie
Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. Je kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media kanalen en functies.

Humanwave plaatst deze cookies op jouw computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een jouw profiel.

Social Media
Op de Humanwave website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Humanwave heeft daar geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. . Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Wil je cookies inschakelen of uitschakelen of jouw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. Je kunt ervoor kiezen om in jouw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat websites van Humanwave niet (optimaal) functioneren.

Aanpassingen aan het privacybeleid
Humanwave heeft het recht om het privacybeleid, inclusief cookiebeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Humanwave te raadplegen.

Heb je nog vragen?
Wanneer je nog vragen hebt over ons privacybeleid of over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken dan beantwoorden wij deze graag. Je kunt contact opnemen via privacy@humanwave.nl