Het coronavirus verspreid zich inmiddels razendsnel, steeds meer mensen raken besmet en de overheid legt steeds verdergaande maatregelen op. Wat betekent dit voor jouw werknemers en waar hebben zij recht op? 

Thuiswerken

Vanuit de overheid wordt geadviseerd om tot 6 april thuis te werken. Een werknemer die thuis kan werken moet door de werkgever hierin gefaciliteerd worden en mag niet gedwongen worden om naar het werk te komen. Niet noodzakelijke zakenreizen en meetings die niet online gehouden kunnen worden, moeten worden uitgesteld. Alleen voor werknemers in cruciale beroepen of vitale processen gelden andere regels.

Veilige werkplek

Als er niet thuis gewerkt kan worden dan gelden de regels van de Arbowet: zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Hierbij moeten nu de extra maatregelen genomen worden om besmetting met het coronavirus te voorkomen, zoals handen wassen, thuis blijven bij gezondheidsklachten en niezen in de elleboog. De meest actuele informatie rondom de maatregelen vind je op de website van het RIVM.

Salaris doorbetalen

Als de werknemer ziek is door het coronavirus moet de werkgever, in principe, het loon doorbetalen. Dit geldt in de meeste gevallen ook als een werknemer thuis is op advies van het RIVM om andere personen niet te besmetten.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) blijft, ondanks het coronavirus, van kracht. Dit betekent dat er niks vastgelegd mag worden rondom gezondheidsgegevens van de werknemer. Hier mag ook niet naar gevraagd worden vanuit de werkgever. Bij het vermoeden dat iemand besmet is met het coronavirus mag wel de bedrijfsarts worden ingeschakeld.

Lees meer over ‘Recht op privacy tijdens de coronavirus pandemie’.