Het derde steunpakket bestaat nog maar uit drie tegemoetkomingen:

 1. NOW 3
 2. TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 3. TOZO 3

Update 15 December 2020: Vanwege de nieuwe coronamaatregelen d.d. 14/12/2020 heeft het kabinet besloten om de sluitingsdatum voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor de NOW (tijdvak oktober, november en december) te verlengen tot 27 december 2021.

Doelen steunpakket 3

Het derde steunpakket gaat op 1 oktober 2020 van start en loopt door tot en met juni 2021. Het doel van dit pakket is tweeledig:

 1. Het ondersteunen van bedrijven om de crisis door te komen, waarbij zoveel mogelijk werkgelegenheid en dus inkomen wordt gewaarborgd.
 2. Het voorbereiden van werkgevers en werknemers op de nieuwe economische situatie.
De TOZO 3 kan aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2020.
De NOW 3 kan pas worden aangevraagd vanaf 16 november 2020.
De definitieve regels zijn nog niet bekend. Op dit moment is het volgende al wel bekend:

 

Algemene wijzigingen

 • NOW 3: Er komt een verhoging van de minimale omzetdaling waar bedrijven aan moeten voldoen voor ze in aanmerking komen voor de regeling. Zie ook Bijzonderheden NOW 3.
 • NOW 3: Bedrijven die werknemers ontslaan, maar zich niet inspannen om die werknemers naar nieuw werk te begeleiden, krijgen een korting van 5% op hun NOW-uitkering. Deze korting komt in de plaats van de ontslagboete.
 • TOZO 3: Er wordt een vermogenstoets ingesteld om te bepalen of zzp’ers in aanmerking komt voor de regeling.
 • TVL: Bedrijven moeten minimaal € 4.000 omzetverlies hebben in 3 maanden. Dit was voorheen 4 maanden. Zie ook Bijzonderheden TVL.
 • De NOW 3 en de TVL worden vanaf 1 oktober elk tijdvak geëvalueerd. Een tijdvak is 3 maanden.

Bijzonderheden NOW 3

 • Het aanvragen van de NOW 3 kan per 16 november 2020 (met terugwerkende kracht).
 • Per tijdvak van 3 maanden kan er een aanvraag worden ingediend. Je kan dus kiezen voor welk tijdvak je mee wilt doen en voor welke niet. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken, vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, is juni 2020.
 • Vanaf oktober tot en met december 2020 moet er minimaal 20% omzetverlies zijn.
 • Vanaf januari 2021 moet er minimaal 30% omzetverlies zijn.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf oktober 2020 80% / loonsom mag 10% dalen
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf januari 2021 70% / loonsom mag 15% dalen.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf april 2021 60% / loonsom mag 20% dalen.
 • Een loonsom kan dalen door minder personeel of door een loonoffer van het personeel.
 • Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen krijg je geen korting/boete meer op de tegemoetkoming.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar een keer het nieuwe dagloon per 1 juli 2020 (= € 4.845,47 bruto). Dat was twee keer het oude dagloon per 1 januari 2020 = € 9.538,68 bruto per maand. Dit is inclusief de toeslag voor vakantiegeld en sociale lasten.
 • Als je niet hebt meegedaan aan NOW 1 of NOW 2 kan je wel gewoon de NOW 3 aanvragen.

Bijzonderheden TOZO 3

 • Het aanvragen van de TOZO 3 kan tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 bij de gemeenten.
 • Er blijft een mogelijkheid bestaan op het aanvragen van een bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157 (voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk)
 • De partnertoets blijft gehandhaafd.
 • Vanaf april 2021 komt er een vermogenstoets waarbij je maximaal € 46.520 vermogen mag hebben om in aanmerking te komen van de regeling. Hieronder vallen contant geld, banktegoed, aandelen, obligaties en opties. Dus niet: eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden.
 • Nieuw is verder coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie door de gemeenten.
 • Na 1 juli 2021 vervalt de TOZO 3. Er kan dan nog wel beroep worden gedaan op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Bijzonderheden TVL

 • Het aanvragen van de TVL kan bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), per tijdvak.
 • De omzetverlies wordt vergeleken met de genoten omzet van dezelfde 3 maanden 1 jaar terug.
 • Voor het eerste tijdvak ‘oktober tot en met december’ moet er een omzetverlies zijn van tenminste 30%. Het percentage omzetverlies dat gehanteerd gaat worden in tijdvak 2 en 3 is nog niet bekend.
 • Je moet minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in 3 maanden. Dat was 4 maanden.
 • De subsidie wordt verhoogd van € 50.000 naar € 90.000.

Lees ook: Wijzigingen steunpakket per 21 januari 2021