Steunpakket 3

Lees alles over het derde steunpakket op een rij.
4 september 2020

Het derde steunpakket bestaat nog maar uit drie tegemoetkomingen:

 1. NOW 3.0
 2. TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 3. TOZO 3.0

Doelen steunpakket 3

Het derde steunpakket gaat op 1 oktober 2020 van start en loopt door tot en met eind juni 2021. Het doel van dit pakket wordt tweeledig:

 1. Het ondersteunen van bedrijven om de crisis door te komen, waarbij zoveel mogelijk werkgelegenheid en dus inkomen wordt gewaarborgd.
 2. Het voorbereiden van werkgevers en werknemers op de nieuwe economische situatie.

De definitieve invulling van het steunpakket wordt vóór 1 oktober bekend gemaakt. Op dit moment is het volgende al wel bekend:

Algemene wijzigingen

 • NOW 3.0: Er komt een verhoging van de minimale omzetdaling waar bedrijven aan moeten voldoen voor ze in aanmerking komen voor de regeling. Zie ook Bijzonderheden NOW 3.
 • TOZO 3.0: Er wordt een vermogenstoets ingesteld om te bepalen of zzp’ers in aanmerking komt voor de regeling.
 • TVL: Bedrijven moeten minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in 3 maanden. Dit was voorheen 4 maanden. Zie ook Bijzonderheden TVL.
 • De NOW 3.0 en de TVL worden vanaf 1 oktober elk tijdvak geëvalueerd. Een tijdvak is 3 maanden.

Bijzonderheden NOW 3.0

 • Het aanvragen van de NOW 3.0 kan per 16 november 2020.
 • Per tijdvak van 3 maanden kan er een aanvraag worden ingediend. Je kan dus kiezen voor welk tijdvak je mee wilt doen en voor welke niet.
 • Vanaf oktober tot en met december 2020 moet er minimaal 20% omzetverlies zijn.
 • Vanaf januari 2021 moet er minimaal 30% omzetverlies zijn.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf oktober 2020 80% / loonsom mag 10% dalen
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf januari 2021 70% / loonsom mag 15% dalen.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf april 2021 60% / loonsom mag 20% dalen.
 • Een loonsom kan dalen door minder personeel of door een loonoffer van het personeel.
 • Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen krijg je geen korting/boete meer op de tegemoetkoming.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar een keer het dagloon. Dat was twee keer het dagloon = € 9.538 per maand.
 • Als je niet hebt meegedaan aan NOW 1.0 of NOW 2.0 kan je wel gewoon de NOW 3.0 aanvragen.

Bijzonderheden TOZO 3.0

 • Het aanvragen van de TOZO 3.0 kan tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 bij de gemeenten.
 • Er blijft een mogelijkheid bestaan op het aanvragen van een bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157 (voor TOZO 1, 2 en 3 gezamenlijk)
 • De partnertoets blijft gehandhaafd.
 • Er komt een vermogenstoets waarbij je maximaal € 46.520 vermogen mag hebben om in aanmerking te komen van de regeling. Hieronder vallen contant geld, banktegoed, aandelen, obligaties en opties. Dus niet: eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden.
 • Nieuw is verder coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie door de gemeenten.
 • Na 1 juli 2021 vervalt de TOZO 3.0. Er kan dan nog wel beroep worden gedaan op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Bijzonderheden TVL

 • Het aanvragen van de TVL kan bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), per tijdvak.
 • De omzetverlies wordt vergeleken met de genoten omzet van dezelfde 3 maanden 1 jaar terug.
 • Voor het eerste tijdvak ‘oktober tot en met december’ moet er een omzetverlies zijn van tenminste 30%. Het percentage omzetverlies dat gehanteerd gaat worden in tijdvak 2 en 3 is nog niet bekend.
 • Je moet minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in 3 maanden. Dat was 4 maanden.
 • De subsidie wordt verhoogd van € 50.000 naar € 90.000.

Ontdek de producten en diensten van Humanwave

Humanwave levert expertise op het gebied van HR en Salaris. Onze krachtige software en gespecialiseerde diensten versimpelen en digitaliseren de HR- en salarisprocessen. Deze oplossingen leveren gemak, inzicht en grip voor elk mkb-bedrijf. Ben je op zoek naar een oplossing voor HR en/of Salaris? Humanwave maakt deze processen eenvoudig en simpel.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar onze verhalen, handige tips, events en meer? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, zodat we je onze nieuwste blogs kunnen sturen. Maximaal één keer per maand, beloofd.