De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL 2) helpt ondernemers bij het betalen van de vaste lasten. Deze subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies en is aan te vragen voor drie tijdsblokken. 

Wat is de TVL 2?

 • De TVL 2 is de opvolger van de TOGS en de TVL 1.
 • De TVL 2 is een onderdeel van de NOW 3. De NOW 3 loopt tot 30 juni 2021 en is verdeeld in drie blokken van elk één kwartaal.
 • Voor elk blok kun je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onafhankelijk van de SBI-code

De Tegemoetkoming Vaste Lasten 2 is, in tegenstelling tot de TOGS en de TVL 1, niet afhankelijk van de SBI-code waarmee bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De TVL 2 staat dus open voor alle branches. De SBI-code waarvoor je de TVL aanvraagt vind je in de adviestool TVL van RVO.

Hoe kun je de TVL 2 aanvragen?

De TVL 2 kan online worden aangevraagd, via de RVO voor de volgende drie blokken:

 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
  • Aan te vragen van 25 november 2020 t/m 29 januari 2021, 17.00 uur.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

De hoogte van de TVL 2-uitkering is minimaal € 750,- en maximaal € 90.000. Binnen 8 weken hoor je of de aanvraag is toegekend.

Let op: De TVL 1 kan niet meer worden aangevraagd.

Inspanningsverplichting

Er is een inspanningsverplichting voor de werkgever om werk te zoeken voor werknemers niet meer actief zijn. Als hier niet aan wordt voldaan, dan geldt een korting van 5% op de TVL 2-subsidie. Deze korting geldt ook bij bedrijfseconomisch ontslag.

Verdere voorwaarden voor een aanvraag

 • Het bedrijf moet vóór 15 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK.
 • Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 30% in het 4e kwartaal van 2020, in vergelijking met de omzet in het 4e kwartaal van 2019.
 • De vaste lasten in het 4e kwartaal 2020 zijn minimaal € 3.000.
 • Let op: voor de horeca, de evenementenbranche en zorgondernemers gelden er afwijkende voorwaarden.

Wat is omzet en wat zijn vaste lasten?

Omzet is opgebouwd uit alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als je een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan kun je de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van de btw-aangifte gebruiken als omzet.

Voor de berekening van de vaste lasten gebruik je het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche. Dit is het percentage vaste lasten. De werkelijke vaste lasten hoef je dus niet op te geven.

Lees ook: