Uitstel van betaling van de loonbelasting en sociale zekerheidspremies

Doe een schriftelijke aanvraag bij de Belastingdienst

Uitstel van betaling

Wil je uitstel aanvragen van de loonbelasting en sociale zekerheidspremies, dan kun je dit schriftelijk doen. We zetten hieronder op een rij hoe je dt het beste kunt aanpakken:

Schriftelijke aanvraag
Je schriftelijk aanvraag moet je goed motiveren. Je kunt als motivatie in de aanvraag aangeven dat je door het coronavirus niet in staat bent om te betalen. Bijvoorbeeld omdat je in de problemen bent gekomen door omzetverlies of omdat je bedrijf op last van de overheid gesloten is.

Derde deskundige
Je dient bij de aanvraag een verklaring van een derde deskundige (een externe consultant, een externe financier, de brancheorganisatie, jouw eigen accountant of fiscaal dienstverlener) toe voegen. Het is nu nog niet duidelijk aan welke voorwaarden de verklaring moet voldoen die door de derde deskundige moet worden opgesteld. Deze verklaring moet, als je die niet direct bij voegt, binnen een termijn van vier weken na de aanvraag nagestuurd worden aan de Belastingdienst. 

Verwerkingstijd
Zodra de Belastingdienst de aanvraag met het verzoek tot uitstel heeft ontvangen, zal de invordering door de Belastingdienst worden stopgezet. Gezien de grote drukte kan de verwerkingstijd oplopen naar 8 weken en misschien zelfs meer.

Kosten
Er zal geen boete voor het niet tijdig betalen in rekening worden gebracht. Let op: Je zult vanaf 23 maart 2020 wél invorderingsrente van 0,01% moeten betalen.

Adres

Je kunt je schriftelijke aanvraag sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen