Over Humanwave

Vakantiedagen 2023

Humanwave 5 HR-adviseur 5 Vakantiedagen 2023

Per 1 juli 2024 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2023 hebben opgebouwd. Je bent als werkgever verplicht om werknemers op die vervaltermijn van nu verlof te wijzen en ze de kans te geven om deze dagen nog op te nemen. Moeten we het daar nu over hebben? Het lijkt nog zover weg, 1 juli 2024.

Voorkom extra kosten
De afgelopen tijd zijn we regelmatig geconfronteerd met het feit dat werkgevers niet zorgvuldig zijn omgegaan met het actief wijzen op de vervaldatum. Dit heeft tot extra (lees: hoge) kosten geleid bij deze werkgevers. Met het jaareinde in zicht en dat we je willen behoeden voor extra kosten vertellen we je wat de wet ons voorschrijft.

Informeer je als werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten. De werkgever moet de werknemers in staat stellen om voldoende vakantie op te nemen, ze moet informeren over het risico van het vervallen van vakantiedagen en zo nodig ze formeel moet aanzetten tot het opnemen van vakantie.

Schriftelijke herinnering sturen over vervaltermijn vakantiedagen
Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de vervaltermijn ( nu 1 juli 2024), doet hij er goed aan om dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen om ze binnenkort nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.

Werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen
De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Een akkoord van de werknemers kan nodig zijn. Wij raden het adhoc regelen af. 

Wij informeren je graag verder over andere vormen van verlof.  

Humanwave jouw HR-adviseur

We delen onze HR-kennis 

Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er en verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld. 

Stel je vraag via help@humanwave.nl of bel ons via 085 401 5150.