De noodmaatregelen van de overheid zijn in ieder geval verlengd tot en met 28 april 2020. Gevolg: er zal minder verlof aangevraagd worden door de medewerkers. Dit kan straks, als de maatregelen zijn afgelopen, problemen opleveren. Het is daarom belangrijk om op tijd actie te ondernemen rondom de vakantiedagen.

Welke risico’s loop je?

Doordat werknemers thuiswerken en niet op vakantie kunnen, is er een grote kans dat de vakantiedagen zich ophopen. In plaats van dat de vakantiedagen gespreid door het jaar heen worden opgenomen, loop je nu het risico dat:

  1. Werknemers na de corona-crisis massaal vakantie gaan opnemen waardoor je  bedrijfsactiviteiten in gevaar kunnen lopen.
  2. Je straks niet alle verlofaanvragen kunt goedkeuren als iedereen tegelijk vrij vraagt. Er moeten mensen aanwezig zijn voor bestaande en nieuwe klanten.
  3. Werknemers die een aanvraag doen om bovenwettelijke vakantiedagen uit te laten betalen, in plaats van op te nemen.

Wat kun je doen?

1. Verplichte herinnering: Als werkgever ben je verplicht om werknemers op tijd te herinneren aan het opnemen van de wettelijke vakantiedagen (20).

Let op: de vakantiedagen die uit 2019 zijn meegenomen naar 2020 vervallen op 1 juli 2020, tenzij de werkgever de werknemer hier niet aan heeft herinnerd. Vergeet de werknemer hier dus niet ook over te informeren.

2. Check de CAO en contractafspraken: Kijk goed na wat er is vastgelegd rondom het opnemen en/of vervallen van (boven)wettelijke vakantiedagen. Dit kan verschillen per CAO of er kunnen individueel afspraken over zijn gemaakt met een werknemer.

3. ATV-dagen opnemen: Je mag werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. ATV-dagen kun je, afhankelijk van de vastgelegde afspraken, wel verplicht laten opnemen als er minder werk is.

4. Ga in gesprek: Vraag jouw medewerkers om medewerking. Leg de situatie uit. Je hebt straks mensen nodig als de corona-crisis is afgelopen.

5. Leg alles vast: Omdat je wettelijk verplicht bent werknemers te informeren rondom de vakantiedagen, is het belangrijk om alle afspraken rondom opnemen, uitbetalen of vervallen helder vast te leggen in het personeelsdossier.

Goed om te weten

  • Je mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen, behalve als dit in het contract of in de CAO voor jouw bedrijf staat. Dit is meestal niet het geval.
  • In principe vervallen wettelijke vakantiedagen een half jaar na opbouw en bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar.
  • Een werknemer moet de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk opnemen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Lukt dat niet, dan moeten ze voor 1 juli van het jaar erop alsnog worden opgenomen. Daarna vervallen ze. Tenzij het niet mogelijk is geweest om ze op te nemen, bijvoorbeeld door drukte op het werk. De coronacrisis is géén reden om de vakantiedagen niet op te nemen.
  • Als de werknemer al vakantiedagen heeft aangevraagd, maar de vakantieplannen zijn geannuleerd, dan kun je er als werkgever voor kiezen de vakantiedagen toch te laten staan. Je bent niet verplicht om deze weer in te trekken.
  • Wettelijke vakantiedagen mag een werkgever alleen uitbetalen aan het einde van een dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen mag je als werkgever wel tussendoor uitbetalen, maar je bent hier niet toe verplicht.

Het laatste en beste coronanieuws

Wij hebben we een speciale  ‘Alles over corona op een rij’  pagina voor je gemaakt. Op deze pagina brengen we je op hoogte van de gevolgen van het coronavirus op het gebied van HR & Salaris. Dagelijks werken wij de informatie bij zodat we up to date blijven in onze informatievoorziening.