In onze kenniseconomie ben je als organisatie toenemend afhankelijk van de kennis en werkervaring van je medewerkers. Niet zo gek dus dat het in de nieuwste HR stroming, Employee Experience, draait om het centraal stellen van – het werkgeluk van – je medewerkers binnen je organisatie. Employee Experience, medewerkersbeleving, gaat over alle contacten die je als medewerker hebt met je werkgever. Deze ervaringen vormen jouw beeld van de organisatie waar je werkt. Als organisatie wil je ervoor zorgen dat dit beeld zo positief mogelijk is.

In het eerste deel hebben we het gehad over het HEART-model uit het boek Employee Experience. Elke letter uit HEART staat voor een knop waar je als organisatie aan kan draaien om de perceptie die jouw medewerkers hebben van de organisatie te verbeteren. Je hebt eerder tips gekregen voor het creëren van een Happy culture. In deel 2 lees je hoe je kan zorgen voor Energiegevende werkplekken en wat Agile leiderschap betekent in de praktijk. In dit derde en laatste deel lees je over het verbeteren van de medewerkersreis, Redesigning de employee journey, en het inzetten van gebruikersvriendelijke Technologie.

Redesign de employee journey

Met de medewerkersreis bedoelen we de belangrijkste momenten in de loopbaan van een medewerker bij de in-, door- en uitstroom. Gedurende deze reis zijn er belangrijke momenten waarin je als organisatie het beeld dat de medewerker van je heeft positief kan beïnvloeden. Het start met het eerste contact met de organisatie tijdens de sollicitatieprocedure. Hoe je als organisatie reageert, snel of langzaam, vriendelijk of zakelijk, bepaalt hoe sollicitanten naar jouw organisatie kijken. Beïnvloed het beeld dat nieuwe medewerkers hebben door ze niet alleen op hun eerste werkdag een warm welkom te geven. Stuur ze in de periode daarvoor alvast een kaartje dat je uitkijkt naar hun komst. Maak een speciaal moment van het aanbieden van een vaste aanstelling, het vieren van een dienstjubileum of het behalen van een diploma. Zorg dat procedures, zoals het aanvragen van verlof, binnen de organisatie snel en makkelijk verlopen. Je wilt dat de medewerker aan elk contact met de werkgever een positief gevoel overhoudt.

Technologie die voor je werkt

Tijdens de medewerkersreis zie je dat technologie een rol speelt. Het sollicitatieproces kan je bijvoorbeeld makkelijker maken door veel zaken te digitaliseren. Technologie kan ons leven enorm versimpelen. Op de werkvloer is dat nog niet overal het geval. Kijk waar er binnen jouw organisatie nog winst te behalen valt. Op het gebied van leren, zijn er bijvoorbeeld steeds meer interactieve en slimme leertools. Maak hier gebruik van. Laat medewerkers meer zaken zelf regelen door selfservicemodules. Veel personeelsinformatiesystemen, waaronder Humanwave, bieden een medewerkers app. In deze app kan je als medewerker je salarisstroken inzien, verlof aanvragen, je ziekmelden of een declaratie indienen. Een mooi voorbeeld van hoe technologie  het leven van jouw medewerkers makkelijker maakt.

 ‘Ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je gedaan hebt, maar mensen zullen nooit vergeten wat voor gevoel je hen gaf.’ – Maya Angelou

In de afgelopen drie blogs zijn we kort ingegaan op hoe je het beeld dat medewerkers hebben van de organisatie positief kan beïnvloeden. De zogenaamde Employee Experience. In deze HR stroming draait alles om het centraal stellen van de medewerker in alle processen binnen de organisatie. Wil je het HEART-model toepassen in jouw organisatie, lees dan het boek Employee Experience van Heleen Mes en Gea Peper. Zowel medewerkers, klanten als de organisatie profiteren van een betere employee experience. Of zoals Simon Sinek zegt: ‘customers will never love a company, unless it’s employees love it first.’