Vanaf 1 januari 2022 vervalt de voorschotpremie bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Wat betekent dit voor jou als je aangesloten bent bij dit pensioenfonds?

Waarom vervalt de voorschotpremie?
Momenteel betaal je als werkgever de pensioenpremie voor Zorg en Welzijn vooruit. Achteraf worden de facturen verrekend op basis van de pensioenaangifte. Dit zorgt echter voor ingewikkelde en moeilijk herleidbare facturen. Daarom worden de facturen vanaf 1 januari 2022 maandelijks achteraf verstuurd op basis van de pensioenaangifte. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Je betaalt op basis van de pensioengegevens die je aanlevert.
  • De factuur is eenvoudiger te herleiden naar jouw pensioenaangifte.
  • De factuur wordt overzichtelijker en makkelijker te controleren.

Wat betekent dit voor jou?
Je betaalt de pensioenpremie straks elke maand achteraf op basis van de pensioengegevens die maandelijk zijn aangeleverd bij Zorg & Welzijn. Begin december ontvang je de laatste factuur met een voorschotpremie over december en de verrekeningen van november. Daarna zullen de facturen er anders uit gaan zien.

Concreet betekent dit dat er in 2022 één pensioenafdracht minder is en heb je als werkgever dus lagere kosten.

Op 29 december wordt de laatste factuur van 2021 verstuurd door PFZW. Hier staat geen voorschotpremie meer op, maar enkel nog correcties van pensioenaangiften die voor 10 december zijn verstuurd. Zijn er correcties na 10 december gestuurd, dan worden deze verrekend op de factuur van januari.

Zijn er geen correcties over december of eerdere maanden, dan is er geen verrekening en volgt er ook geen factuur.

De eerste nieuwe factuur komt in februari of maart 2022. Dit is afhankelijk van het moment dat je aanlevert. PFZW vraagt of de gegevens uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand toegestuurd worden.

  • Stuur je voor 31 januari 2022 de pensioenaangifte van januari op? Dan ontvang jij in februari hier een factuur van.
  • Stuur je tussen 1 februari en 28 februari 2022 de pensioenaangifte van januari op? Dan ontvang jij in maart hier de factuur van.

Doordat je eerst de pensioenaangifte verstuurt, wordt het controleren van de facturen eenvoudiger en kom je niet voor verrassingen te staan.

Het tijdig en volledig aanleveren wordt daarom nog belangrijker, zowel voor de juiste berekening van de pensioenopbouw en -premie als voor de facturatie van de juiste premies.

Gevolgen van niet aanleveren
Als de pensioenaangifte niet op tijd wordt aangeleverd, zal PFZW je maximaal twee herinneringen toesturen. Wordt er niets aangeleverd? Dan zal de pensioenaangifte ingevuld worden op basis van eerdere aangiften.