Wanneer een medewerker onverwacht niet kan werken dan kan hij calamiteitenverlof aanvragen. Dit lijkt een eenvoudige situatie, maar er bestaat nog wel eens verwarring over dit type verlof. In welke situaties geef je een medewerker precies calamiteitenverlof en hoe lang mag dit duren?

Wat is calamiteitenverlof?

Een medewerker heeft recht op calamiteitenverlof als er zich een onverwachte noodsituatie of een heel bijzondere persoonlijke omstandigheid voordoet.

In welke situaties geef je calamiteitenverlof?

Medewerkers hebben in de volgende gevallen recht op calamiteitenverlof:

 1. Heel bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld:
  • De partner gaat bevallen
  • De medewerker moet met spoed naar het ziekenhuis
  • Ziek kind van school halen
  • Het overlijden van een familielid
  • Bezoek aan een dokter dat niet buiten de werktijd ingepland kan worden
 2. Onvoorziene situaties waar onmiddellijk actie op nodig is. Bijvoorbeeld:
  • Gesprongen waterleiding in het huis van de medewerker
  • Het huis van de medewerker staat in brand
 3. Een verplichting die is opgelegd vanuit de wet of overheid die niet in de vrije tijd van de medewerker kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld:
  • Het uitoefenen van het actief kiesrecht
  • Verplicht verschijnen in de rechtbank

Situaties waarin calamiteitenverlof niet aangevraagd kan worden:

 • Begrafenis: Voor een begrafenis moet een medewerker bijzonder verlof opnemen. Bij een plotseling overlijden kan er wel calamiteitenverlof aangevraagd worden.
 • Andere situaties van bijzonder verlof zijn een huwelijk, verhuizing of examen.
 • Ziek familielid: Voor het verzorgen van ziek kind, partner of ouder moet er zorgverlof opgenomen worden. Als een familielid plotseling ziek wordt is er wel sprake van calamiteitenverlof.

Hoe lang mag calamiteitenverlof duren?

Calamiteitenverlof kan een paar uur tot maximaal een paar dagen duren. Omdat het verlof bedoeld is voor het treffen van (tijdelijke) noodzakelijke maatregelen zal het vrijwel nooit langer dan één dag duren. In de wet staat aangegeven dat het moet gaan om ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Ook geldt er geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar. De tijdsduur kun je dus naar eigen inzicht en / of in overleg met de medewerker vaststellen.

Als de medewerker de noodzakelijke maatregelen heeft genomen tijdens het calamiteitenverlof dan kan er daarna, wanneer dat nodig is, bijzonder verlof of zorgverlof worden aangevraagd.

Moet je het loon doorbetalen bij calamiteitenverlof?

Als werkgever ben je verplicht om het loon volledig door te betalen als er calamiteitenverlof wordt opgenomen. Het verlof moet echter wel vooraf aangevraagd worden. Is dat door de reden van het verlof niet mogelijk, dan moet het achteraf zo snel mogelijk aangevraagd worden.

CAO

Als er een CAO geldt voor jouw bedrijf, dan kunnen daar aanvullende regels rondom calamiteitenverlof in zijn vastgelegd.