Stagiaires vormen vaak een verfrissende wind in de organisatie. Hun frisse kijk op zaken brengt nieuwe inzichten en verse kennis met zich mee, wat de dynamiek en creativiteit binnen het team verrijkt.

Ze staan klaar om diverse taken op te pakken, van de kleinere klusjes tot meer gespecialiseerde opdrachten. Juist bij vraagstukken die wat meer diepgang vereisen of bij specifieke expertises, kunnen stagiaires van grote waarde zijn.

Diverse expertises

Denk aan uitdagende projecten zoals het opstellen van een marketingplan dat de juiste doelgroep aanspreekt en de merkbekendheid vergroot. Ook het uitvoeren van gedegen klanttevredenheidsonderzoek, waarbij ze luisteren naar de stem van de klanten en waardevolle inzichten verzamelen, behoort tot hun expertise. Niet te vergeten dat stagiaires vaak een moderne kijk hebben op automatiseringsvraagstukken, waardoor ze nieuwe mogelijkheden aanbieden die wellicht over het hoofd waren gezien of nog geheel onbekend waren voor de organisatie.

Positief imago

Daarbij komt nog dat stagiaires bijdragen aan een positief imago van de organisatie. De aanwezigheid van stagiaires toont dat de organisatie openstaat voor nieuwe talenten en bereid is om bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dit levert niet alleen goodwill op bij de stagiaires zelf, maar trekt ook de aandacht van opleidingsinstituten. Dit kan op zijn beurt leiden tot meer naamsbekendheid en een stroom aan potentiële nieuwe samenwerkingen in de toekomst.
Een win-win situatie.

Stagiaires ontvangen geen salaris. Er wordt vaak een stagevergoeding aangeboden. Bovendien is het niet ongewoon dat stagiaires na het succesvol afronden van hun stageperiode interesse tonen om bij de organisatie te blijven werken. Ze hebben de bedrijfscultuur leren kennen, hebben waardevolle ervaring opgedaan en voelen zich vaak betrokken bij het team. Dit kan resulteren in nieuwe talentvolle medewerkers die de organisatie verder versterken en laten groeien.

7 zaken die je in ieder geval moet weten over stagiaires

1. Bij een stagiaire spreken we over een fictieve dienstbetrekking (dit is een totaal ander type dienstverband dan bij een werknemer).
2. Maak een stageovereenkomst waarin de afspraken en stagevergoeding worden opgenomen. Stagiaires hebben in principe geen recht op vakantiegeld en overige reserveringen, verlofuren en vakantiegeld.
3. Stagiaires zijn verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en vallen onder de Zvw.
4. Er hoeven geen premies werknemersverzekeringen ingehouden te worden (WW, Wko, AOF en WHK).
5. Ze vallen niet onder de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
6. Werk je met meewerkende stagiairs? Dan is de stagiair ook vaak een oproepkracht.
7. Bij sommige soorten stages kan er gebruikgemaakt worden van de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stagiaires in Humanwave

Zoals eerder is aangegeven is een stagiaire geen werknemer. Voorkom fouten door vanaf het moment dat een stagiaire bij jullie komt werken, deze goed in te voeren in Humanwave. Gaat de stagiaire ook bij je werken (naast stage lopen), maak de stagiaire dan ook aan als werknemer. Wij hebben alle belangrijke helpfiles inzake stagiaires onderstaand voor je verzameld.

Hoe verwerk je een stagiair in Humanwave:
Hoe maak ik een stagiair aan in Humanwave?
Hoe vul ik een stagevergoeding in?

Waar moet je op letten als een stagiair in dienst komt als een werknemer:
Wat moet ik doen als een stagiair in dienst komt als werknemer?
Hoe voeg ik een nieuw contract toe wanneer een stagiair in dienst komt als werknemer?

Hoe verwerk je een stagiair die ook werknemer is
Wat moet ik doen als een stagiair tegelijkertijd ook werknemer is?

NB Bij leerwerkovereenkomst (BBL) gelden andere regels.