Sinds maart krijgen we op HR gebied met allerlei uitzonderlijke situaties te maken. Dit geldt ook voor de vakantieperiodes. Want hoe zit het precies als een werknemer afreist naar een risicogebied voor een vakantie? Kun je dit verbieden als werkgever? Moet het salaris doorbetaald worden als een werknemer in quarantaine gaat na zijn vakantie? En wat als de medewerker tijdens de vakantie zelf ziek wordt? We zetten het voor je op een rij. 

Reisadvies met betrekking tot het coronavirus

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen in de vorm van kleurcodes. Nu het coronavirus wereldwijd verspreid is nemen ze dit als risico mee in het uitbrengen van de reisadviezen. De kleurcodes betekenen het volgende:

 • Groen: In dit land of gebied zijn op dit moment geen coronamaatregelen die van invloed zijn op je reis of verblijf. Bij terugkeer hoef je niet in quarantaine.
 • Geel: In verband met corona hebben deze landen maatregelen getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijks leven. Bereid je daarop voor en let extra op. Je kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Bij terugkeer hoef je niet in quarantaine. Gaat het reisadvies tijdens het verblijf terug van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan geldt het dringende advies om na terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
 • Oranje: In deze landen is het dagelijks leven ontwricht. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod. Reis hier alleen naar toe als dit noodzakelijk is. Vakanties zijn niet noodzakelijk. Ga je toch, dan word je dringend geadviseerd om bij terugkomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan
 • Rood: Dit land of gebied is totaal afgesloten. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.

Deze reisadviezen zijn niet bindend. Het blijft de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om de reis wel of niet door te laten gaan. Daarnaast zijn de adviezen niet op Europees niveau geregeld, waardoor de adviezen in Nederland kunnen afwijken van wat bijvoorbeeld in Duitsland wordt gehanteerd.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een risicogebied?

Als een werknemer besluit om op vakantie te gaan naar een land of gebied met code rood of oranje dan geldt het dringende advies vanuit de Rijksoverheid om na terugkomst van de vakantie twee weken in quarantaine te gaan. Dit is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Er bestaat in deze situatie geen recht op loon tijdens de quarantaineperiode, tenzij de werknemer vanuit huis kan werken.

Let op: Thuiswerken is geen recht. Een dergelijk recht vloeit niet automatisch voort uit het overheidsadvies om thuis te werken. Dit heeft de rechtbank Gelderland uitgesproken.

Omdat de wet pas veranderd is, zijn er nog geen uitspraken van rechters voorhanden. Het is dus nog niet bekend hoe een rechter denkt over de situatie waarin code geel tijdens de vakantieperiode verandert naar oranje. Dit valt namelijk niet in de risicosfeer van de werknemer.

Wat als de medewerker tijdens de vakantie ziek wordt door corona?

Als een werknemer tijdens de vakantie besmet raakt met het coronavirus dan gelden de dagen dat de werknemer ziek is niet als vakantiedagen. De ziektedagen worden dus niet op het vakantiesaldo in mindering gebracht.

De werknemer moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De werknemer moet de werkgever op de hoogte brengen van de ziekte en zich ziek melden tijdens de vakantie.
 • De werknemer moet bereikbaar zijn tijdens de periode van ziekte.
 • Als er in een verzuimprotocol aanwezig is dan staat daar mogelijk in dat er bewijs moet worden geleverd van de ziekte. Dit betekent dat er een doktersverklaring moet worden verstrekt aan de werkgever.

Als de werknemer zelf niet in staat is om zich ziek te melden, dan zou een reisgenoot of het ziekenhuis dit moeten doen. Maar als dit niet lukt, dan is er in ieder geval bewijs van een ziekenhuisopname voorhanden.

Wat kun je doen als werkgever?

Als werkgever mag je de werknemer niet verbieden om af te reizen naar een risicobestemming. Je mag wel vragen of de werknemer naar een gebied is geweest waar code geel, oranje of rood is afgegeven. Je vraagt namelijk niet naar medische gegevens. Daarnaast heb je een wettelijke zorgplicht voor andere werknemers en/of klanten die je moet nakomen.

Als werkgever is het verstandig om de werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de gevolgen die je als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een bestemming met code geel, oranje of rood. Hierbij kun je bijvoorbeeld de volgende punten meenemen:

 • Moet een werknemer het vooraf of achteraf doorgeven als hij naar een gebied met code geel, oranje of rood afreist?
 • Wordt het salaris doorbetaald als werknemers in quarantaine moeten nadat ze een risicogebied hebben bezocht?
 • Bied je de mogelijkheid om thuis te werken als een werknemer in quarantaine moet?
 • Laat weten dat als de werknemer tijdens de vakantie besmet raakt met het coronavirus, dit doorgegeven moet worden aan de werkgever

Geen arbeid, wel loon

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe hoofdregel: geen arbeid, wel loon. Dit was voor 1 januari: geen arbeid, geen loon. Deze kentering betekent dat je als werkgever moet aantonen dat de oorzaak waarom een werknemer niet komt werken in de risicosfeer ligt van de werknemer zelf. Zoals het afreizen naar een risicogebied in de vakantie. Anders moet het loon doorbetaald worden. Het is daarom, zeker gezien de coronasituatie, nog meer van belang dat je als werkgever zaken rondom ziekte, verlof en verzuim correct vastlegt in het personeelsdossier.